Tantárgy kódja:    EPSTA401; EPST3212 (régi képzés)

Kreditpont:            6 (EPSTA401); 6 (EPST3212)

Tárgyelőadó(k):     Dr. Domokos Gábor

Évfolyamfelelős(k): Baranyai Tamás

A tárgy jellege:     kötelező

Előtanulmányok:   Szilárdságtan I.

Heti óraszám:        4 óra előadás, 2 óra gyakorlat

 

Ismertető:

A Szilárdságtan 2. kötelező jellegű mérnöki alaptárgy, melynek tárgya a tartószerkezetek alakváltozásának és a statikailag határozatlan tartók igénybevételeinek meghatározása. Az oktatás célja az elméleti összefüggések ismertetése, azoknak az építészmérnöki gyakorlathoz közel álló példákon való bemutatása, a feladatok megoldásában megfelelõ készségek kialakítása.

 

Rövid tematika:

Rugalmas energia. A szilárdságtan munkatételei. Külső és belső munka(saját). Az idegen munka. A virtuális erő és a virtuális munka fogalma. Alakváltozások számítása munkatétellel. A MAXWELL-BETTI tétel. Statikailag határozatlan szerkezetek. A határozatlanság megállapítása. Az erőmódszer és alkalmazása egyszeresen és többszörösen határozatlan szerkezeteknél. A törzstartó felvétele. Kompatibilitási egyenletek. Kinematikai terhek, rúdállandók számítása. Töréselmélet. Az elmozdulás módszer. Rúdcsillag számítása. Fix (el nem tolódó csomópontú) síkbeli keretek számítása elmozdulás módszerrel. A nyomatékosztás módszere fix keretekre: CROSS-módszer. Ellendülő keretek számítása. Szimmetria, antimetria figyelembevétele. Kinematikai terhek: igénybevételek támaszpont-süllyedésből és hőmérsékleti hatásokból. Tárcsamerev födémmel rendelkező szerkezetek merevítése vízszintes terhekre. Nem lineáris számítás, kihajlás.

Letöltések: 


Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
An Adobe Acrobat file Alapszigorlat - Hallgatói tájékoztató Download Preceding File
An Adobe Acrobat file Alapszigorlat - Hallgatói tájékoztató_nr2 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file Alapszigorlat - Hallgatói tájékoztató_nr3 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file A szóbeli lebonyolításáról Download Preceding File
An Adobe Acrobat file Sziltan2 eloadasjegyzet Download Preceding File
An Adobe Acrobat file Szóbeli beosztás Download Preceding File
An Adobe Acrobat file Tematika ütemterv Download Preceding File
An Adobe Acrobat file segédanyagok helye Download Preceding File
An Adobe Acrobat file szigorlati_szobeli_tetelsor_2019 Download Preceding File