Tantárgy kódja: BMEÉPSTA101  
  A tárgy jellege: kötelezõ  
  Elõtanulmányok: -  
  Heti óraszám: 2 óra elõadás  
  Tárgyelőadó(k): Dr. Sipos András Árpád  
  Évfolyamfelelő(k): Gáspár Orsolya  
 

Kreditpont:

 

2

 
  Ismertetõ:

A tárgy célja, hogy a középiskolában elsajátított matematikai és fizikai ismeretekre építve bemutassa a statika érdekességét, szépségét, sokrétű alkalmazhatóságát. Cél egyes, a tartószerkezetek tervezésében központi szerepet játszó jelenségek és fogalmak megértése.  Utóbbit szemléletes, egyszerű példákkal valamint a már ismert matematikai és fizikai fogalmakkal való kapcsolatra történő rávilágítással segítjük. Célunk a mérnöki gondolkozás és a tartószerkezet-tervezés alapjainak megismertetése.

 

  Rövid tematika:

Az egyensúly fogalmának geometriai és mechanikai értelmezése. Szerkezetek egyensúlyának feltételei, a szerkezet és a szerkezetet érő hatások (terhek) modellezése, a mértezéshez szükséges egyszerűsítések. Bevezetjük és egyszerű példákkal illusztráljuk azokat a fogalmakat, amelyeket a későbbi szaktárgyak részletesen is fognak tárgyalni: az egyensúly, a stabilitás, a külső- és belső erők, a lineáris és nemlineáris viselkedés.

Belépő feladatok a ZH előkészítőre

Letöltések:


Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
An Adobe Acrobat file Piazza Download Preceding File
An Adobe Acrobat file tematika_utemterv_bev19 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file ulesrend_seating_151019 Download Preceding File