Egységes 5 éves képzés és a BSC képzés 1.-5. félév kötelező tárgyai

Bevezetés  a tartószerkezet tervezésbe BMEÉPSTA101 Introduction to Structural Design
Statika BMEÉPSTA201 Statics
Szilárdságtan 1. BMEÉPSTA301 Strenght of Materials1.
Szilárdságtan 2. BMEÉPSTA401 Strenght of Materials 2.
Tartószerkezetek modellezése BMEÉPSTA501 Design of Load-Bearing Structures

Egységes 5 éves képzés - Tervező szakirány

 
Különleges tartószerkezetek BMEÉPST601 Special Load-Bearing Structures
Komplex tervezés 1. BMEÉPST8818

Comprehensive Design I.

Komplex tervezés 2. BMEÉPST9819 Comprehensive Design II.
Diplomatervezés BMEÉPST900 Diploma Project, Studio

Egységes 5 éves képzés - Szerkezeti szakirány

 
Vasbeton tartószerkezetek BMEÉPSTS601 Reinforced Concrete Structures
Acél tartószerkezetek BMEÉPSTK702 Steel Constructions
Fa tartószerkezetek BMEÉPSTK703 Timber Constructions
Acélszerkezetek konstruálása BMEÉPST0650 Design of Steel Structures
Faszerkezetek konstruálása BMEÉPST0645 Design of Timber Structures
Különleges tartószerkezetek BMEÉPSTS801 Special Load-Bearing Structures
Komplex tervezés 1. BMEÉPST8818 Comprehensive Design I
Komplex tervezés 2. BMEÉPST9819 Comprehensive Design II
Diplomatervezés BMEÉPST900 Diploma Project, Studio

BSC képzés 6. és 7. félév

   
Vasbeton tartószerkezetek BMEÉPSTS601 Reinforced Concrete Structures
Acél tartószerkezetek BMEÉPSTK702 Steel Constructions
Fa tartószerkezetek BMEÉPSTK703 Timber Constructions
Acélszerkezetek konstruálása BMEÉPST0650 Design of Steel Structures
Faszerkezetek konstruálása BMEÉPST0645 Design of Timber Structures

Választható tárgyak

   
Kontakt dinamika: valóság, modellek, paradoxonok BMEGEMMBVKD Contact dynamics: reality, models, paradoxes
Mechanikai feladatok matematikai modellezése BMEÉPST0660  
Erő és forma BMEÉPST0637 Force and Form
Hídszerkezetek esztétikája BMEÉPST0636 Aesthetics in Bridge Design
Tanszéki tárgy (TT1) BMEEPSTQ601  
Fejezetek az épületdinamikából BMEÉPST0603 Chapters of Building Dynamics 
Épületek diagnosztikája BMEÉPST0634 Building Diagnostics
Acél tartószerkezetek BMEÉPSTK702 Steel Constructions
Fa tartószerkezetek BMEÉPSTK703 Timber Constructions
Acélszerkezetek konstruálása BMEÉPST0650 Design of Steel Structures
Faszerkezetek konstruálása BMEÉPST0645 Design of Timber Structures 
Vasbeton tartószerkezetek konstruálása BMEÉPST0655 Design of Reinforced Concrete Structures
Szerkezetek tervezése számítógéppel I. BMEÉPST0215 Computer Aided Design of Structures I
Szerkezetek tervezése számítógéppel II. BMEÉPST0216 Computer Aided Design of Structures II 

 

Tantárgyi adatlapok:

Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
An Adobe Acrobat file BMEEPST0215_Tantargyi_adatlap_VEM_1 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPST0216_Tantargyi_adatlap_VEM_2 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPST0603_Tantargyi_adatlap_Epuletdinamika Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPST0634_Tantargyi_adatlap_Epuletdiagnosztika Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPST0636_Tantargyi_adatlap_Hidszerkezetek_esztetikaja Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPST0645_Tantargyi_adatlap_Fa_konstrualas Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPST0650_Tantargyi_adatlap_Acel_konstrualas Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPST0655_Tantargyi_adatlap_Vasbeton_konstrualas Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPST0660_Tantargyi_adatlap_Mech_mat Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTA101_Tantargyi_adatlap_Bevezetes_a_tartoszerkezet_tervezesbe Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTA201_Tantargyi_adatlap_Statika Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTA301_Tantargyi_adatlap_Szilardsagtan_1 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTA401_Tantargyi_adatlap_Szilardsagtan_2 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTA499_Tantargyi_adatlap_Szilardsagtan_alapszigorlat Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTA501_Tantargyi_adatlap_Tartoszerkezetek_modellezese Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTA602_Tantargyi_adatlap_Vasbeton_tartoszerkezetek_B Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTK601_Tantargyi_adatlap_Vasbeton_tartoszerkezetek Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTK702_Tantargyi_adatlap_Acel_tartoszerkezetek Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTK703_Tantargyi_adatlap_Fa_tartoszerkezetek Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTM0S1_Tantargyi_adatlap_Epuletdinamika_MSc Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTM1S1_Tantargyi_adatlap_VEM_1_MSc Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTM2S3_Tantargyi_adatlap_Epuletdiagnosztika_MSc Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTM101_Tantargyi_adatlap_Kulonleges_tartoszerkezetek_M Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTM201_Tantargyi_adatlap_Vasbeton_tartoszerkezetek_M Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTM202_Tantargyi_adatlap_Fa_tartoszerkezetek_M Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTM203_Tantargyi_adatlap_VEM_2_MSc Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTM301_Tantargyi_adatlap_Acel_tartoszerkezetek_M Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTS801_Tantargyi_adatlap_Kulonleges_tartoszerkezetek_S Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTS899_Tantargyi_adatlap_Tartoszerkezetek_szigorlat_S Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTT601_Tantargyi_adatlap_Kulonleges_tartoszerkezetek_T Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTT799_Tantargyi_adatlap_Tartoszerkezetek_szigorlat_T Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTXXXX_Tantargyi_adatlap_Alapveto_mechanika Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTXXXX_Tantargyi_adatlap_Ero_es_forma Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BMEEPSTXXXX_Tantargyi_adatlap_MSc_felzarkoztato Download Preceding File