Demonstrátori Pályázat

A BME Építészmérnöki Kar pályázatot hirdet demonstrátori feladatkörre minden félévre.

A pályázat beadási határideje 2016. szeptember 6.

A pályázatot Hegyi Dezső tanszéki felelősnek kell leadni lehetőleg e-mailen déli 12:00-ig. Elsősorban harmadéves vagy a feletti hallgatók jelentkezését várjuk.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • szakmai önéletrajzát (vázlatos, rövid)
  • Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken megszerzett osztályzatait
  • az utolsó 4 félév görgetett tanulmányi átlagát
  • az utolsó 4 félév ösztöndíj indexét
  • az összes megszerzett kreditek számát
  • az aktív félévek számát
  • neptun-kódot
  • évfolyamot
  • email címet
  • telefonszámot

A demonstrátorok lehetséges feladati: zh. előkészítő konzultációk, tanszéki segédanyagok szerkesztése, egyéb oktatási anyagok dokumentálása.

2016. augusztus 30.

Dr. Hegyi Dezső

egyetemi docens

tanszéki felelős