Szakmai Önéletrajz 5 legfontosabb publikáció Publikációk Kapcsolat

 

 


Megjegyzések a feszített betonszerkezetek c. könyv első kötetéhez.
 1. Mélyépítéstudományi Szemle, 1953. 8-9. (társszerzővel)
 2. Gyengén ötvözött bordás betonacélok vizsgálata hajlított vasbetonelemekben. Kandidátusi disszertáció, 163 old., orosz nyelven.
 3. Előírás betonacélokból hegesztett szaruelemek minősítésére.
  1958. (társszerzővel)
 4. Műszaki előírás az építkezés helyszínén - vállalatok segédüzemeiben -
  előállítható vasbeton gerendák gyártására, minőségi és átvételi feltételeire.
  ME-38-59. (társszerzőkkel)
 5. Függelék Szahnovszkij: Vasbeton szerkezetek c. könyvének magyar
  kiadásához. Műszaki Könyvkiadó. 1959.
 6. Betonacélok. Előadás az ÉTI Tudományos ülésszakán, 1959. 181-197. o.
 7. A blokkos építési mód statikai problémái. Magyar építőipar 1960. 7-8.
 8. Betonacélok. KGST Bulletin. (oroszul) 1961.
 9. Statikai fejezet dr. Sebestyén: Nagyelemes lakóházak c. könyvében. 1960., 1967., német nyelven 1969.

10.  Előregyártott és feszített vasbetonszerkezetek. Egyetemi jegyzet. 1963.

11.  Vasbetonszerkezetek. Egyetemi jegyzet. 1965.

12.  Az építőipari minőségvédelem sajátosságai. Eloadás az ÉTE és ÉMI építőipari minőségvédelmi konferenciáján. 1967. (megjelent 1968.)

13.  Építéstudomány és Építésiparosítás. A magyar építési kutatás 20 éve. 1968. Minőségvédelem. 265-272. oldal.

14.  Építéstudomány és Építésiparosítás. A magyar építési kutatás 20 éve. 1968. Az építéstudományi alapkutatások áttekintése és értékelése. 279-291. o. (társszerzővel)

15.  A tartószerkezetek hazai méretezési előírásainak fejlődése. Magyar Építőipar. 1969. 4.

16. 
15. Muszaki fejlesztés és minőség. Építési Kutatás, Fejlesztés. 1969. 5-6.

17.  Entwurf von Trägern nach dem Prinzip der prädeterminierten Spannungen. Periodica Polytechnica, Architectura, Vol. 16. No. 3-4. 14 p.

18.  Az előregyártott beton- és vasbeton szerkezetek tervezési szabványáról. Magyar Építőipar. 1972. 8. 425-432. o. (társszerzővel)

19.  Az új tartószerkezeti méretezési szabványok födémekre vonatkozó előírásai. Magyar Építőipar. 1972. 11-12. 647-654. o.
19. Statikusok könyve. Műszaki Könyvkiadó 1974. Szerk.: Bölcskei E. - Dulácska E. 48 oldal

20.  Ocenka deformacij predvarityeljno naprjazsonnik zselezobetonnih balok. FIP VIII. Congress, London 1978. (6 o., társzerzovel)

21.  A vasbetonszerkezetek mechanikájával foglalkozó hazai kutatás eredményei és feladatai. (Helyzetkép.) Műszaki Tudomány. 1979. 58. 247-267. o. (társszerzőkkel)

22.  Vasbeton és feszített beton szerkezetek alakváltozása és a repedéstágasság statisztikus eloszlásának elemzése. (Oroszul.) Jelentés a KGST Építési Állandó Bizottsága számára.1982. (társszerzőkkel)

23.  Safety against loss of statics equilibrium. Periodica Polytechnica, Architecture, Vol. 27. Nos 3-4. 1983. (társszerzokkel)

24.  Adatok az építészmérnökkari mechanikaoktatás történetéhez. Műszaki Tudomány 62. 1983. (társszerzővel)

25.  Vasbeton elemek hajlítási merevségének statisztikus eloszlása. A MTA Muszaki Mechanikai Kutatócsoport IV: Tudományos Ülésszaka. 1986. IX. 22-23. 164-175. oldal (társszerzőkkel)

26.  A használati követelmények szerepe a tartószerkezetek tervezésében. V. Tartószerkezeti - IV. Előregyártási konferencia. 1986. X. 7-9. 16 oldal.

27.  Tartószerkezetek merevségi követelményei. Műszaki Tervezés, 1986. 9-10. szám. 10-13. o.

28.  A vasbeton szerkezetek használati állapota - alakváltozás. Magyar Építőipar 1989. 11. 494-500. o.

29.  A vasbeton szerkezetek használati állapota - repedések. Magyar Építőipar 1989. 12. 555-557. o.

30.  Statikusok könyve. Műszaki Könyvkiadó 1989., 2000. 4.5, 5.5, 5.6 fejezet
(45 oldal)

31.  Sztochasztikus szemlélet a használati állapot vizsgálatánál. Ankét Mistéth Endre tiszteletére. 1992. 09. 22. 48-59. o.

32.  Serviceability Requirements. (Társszerzovel.)
CIB-IABSE colloquium: Structural Serviceability of Buildings.
Göteborg, 1993. 06. 25-31. oldal.

33.  Vasbeton szerkezetek 1-2. Jegyzet. 1994-1996. 87+87 o. (társszerzővel)

34.  Discussion of paper "Prestress force effect on vibration frequency of concrete bridges" by M. Saiidi, B. Douglas, and S. Feng.
Journal of Structural Engineering 1996. Apr. pp. 458-459

35.  Variability of Deflections and Crack Widths in Reinforced and Prestressed Concrete Elements. (Társszerzokkel)
In the Progress Report of the CEB TG 2/4 "Serviceability ".
CEB Bulletin No 235. 1997. pp 183-213

36.  Investigations Based on Plant Tests to Determine Variability of Deflections and Crack Widths in Reinforced Concrete Elements. (Társszerzokkel).
Technical Report of TUB. Ser. Architecture. 1997. pp. 21-30.

37.  Síklemez födémek vizsgálata a használati állapotban. (társszerzővel)
A BME Vasbetonszerkezeti Tanszéke Tudományos közleményei
1998. 37-42. oldal

38.  A betonszerkezetek tűzállóságának vizsgálata az Eurocode szerint. Beton Évkönyv 2000. ÉTK 1999. 163-173. o.

39.  Használhatósági követelmények, használati biztonság.
"Tartók 2000" VI. Magyar Tartószerkezeti Konferencia
2000. május. pp. 131-146.

40.  Cracks in floor slabs of basement car parks (társszerzovel).
Concrete Structures 2000, pp. 32-38.

41.  A Proposed Algorithm for the Analysis of Continuosus RC Elements in State 2. (Társszerzovel).
Proceedings of the 7th International Conferences in Vilnius 2001. 6 pages.

42.  Építési Műszaki Ellenőrök Kézikönyve. X. 6. fejezet: Mélygarázsok. (társszerzővel). 11 oldal; Üvegszerkezetek, üvegezések (társszerzővel), 21 oldal, 2001

43.  Vasbeton Szerkezetek 3. Jegyzet. (társszerzővel) Kiadás alatt.