Sajtos IstvánSajtos István

egyetemi docens

okleveles építőmérnök, PhD.
 
Budapest 1521 Műegyetem rkp.1-3. K.III.24 / 4.
sajtos_at_szt.bme.hu

 

Születési adatok:Székesfehérvár, 1961. Június 9.

Családi állapot:Nős, gyermekek: Judit, Sára, András 

 Publikációs adattár


Tanulmányok:

 • 1967-75        Általános Iskola, Káloz.
 • 1975-79        Jáky József Útépítési és Fenntartási Szakközépiskola, Székesfehérvár
 • 1980-85        Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Szerkezetépítőmérnöki Szak
 • 1986-87        Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Mérnöki Matematikus Szakmérnöki Szak
 • 1989-90        Tartószerkezet-tervezők Mesteriskolája, Építéstudományi Egyesület
 • 2000 ápr.8-máj.13.   Oktatásmetodikai továbbképzés, Ausbildungszentrum des Schweizerischen Baumeisterverbandes., Budapest – Pécs

 

Végzettség, tudományos fokozat:

 • 1979 jún. Szakközépiskolai érettségi, Középfokú útépítő képesítés
 • 1985 jún. Okleveles építőmérnök (kitüntetéses oklevél)
 • 1997 júl. Ph.D fokozat a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán

 

Nyelvismeret:

 • 1994 febr. C típusú, középfokú állami nyelvvizsga angol nyelvből
 • 1997 márc. C típusú, alapfokú állami nyelvvizsga orosz nyelvből

 

Munkahely, beosztás:

 • 1985-90        Tervezésfejlesztési és Technikai Építészeti Intézet (TTI), Budapest, statikus tervező
 • 1986-87        Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Alaptárgyi Intézet, Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék, meghívott óraadó
 • 1990-96        Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Alaptárgyi Intézet, Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék, főiskolai tanársegéd (1990-92), főiskolai adjunktus (1992-96)
 • 1993-94        Magyar Tudományos Akadémia, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéki Kutatócsoport, félállásban
 • 1995-2000    Első Kanadai-Magyar Kft., statikus tervező, részmunkaidőben
 • 1995-2000    Gauff Budapest Kft, statikus tervező, részmunkaidőben
 • 1996-2006    Ybl Miklós Műszaki Főiskola, Alaptárgyi Intézet, Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék, félállású főiskolai docens (1996-98), félállású főiskolai tanár (1998-2006)
 • 1996-            Budapesti Műszaki Egyetem, Szilárdságtani és Tartószerkezetek Tanszék, egyetemi adjunktus (1996-99), egyetemi docens (1999-), tanszékvezető helyettes (2000-2008), megbízott tanszékvezető (2008. júl.1.-2009. jún.30.), tanszékvezető (2009. júl.1.-2012. jún.30., 2012. júl.1.-2015. jun.30.)

 

Díjak, ösztöndíjak:

 • 1992 júl. 23-1993 máj. 26.   Korányi Imre Ösztöndíj, Cornell University, Ithaca, Egyesült Államok. Adományozó: The Thomas Cholnoky Foundation, Inc.
 • 2001 szept.- 2004 aug.        Széchenyi István ösztöndíj. Adományozó: Oktatási Minisztérium.
 • 2009                                     TDK oktatói ösztöndíj. Pro Progressio Alapítvány.
 • 2011                                     „TDK MUNKÁÉRT” emlékplakett. BME.
 • 2014                                     „TDK MUNKÁÉRT” emlékplakett. BME.

 

Publikácók:

 • 1 könyv, 6 könyvrészlet, 1 disszertáció, 9 tervezési segédlet, 42 cikk (ebből 17 idegen nyelven), 5 elektronikus publikáció (ebből 1 idegen nyelven).
 • Hivatkozások: összesen 55, ebből 40 független hivatkozás.

 

Részvétel a Ph.D. képzésben:

 • 1999-     A Csonka Pál Doktori Iskola akkreditált témavezetője (6 doktorandusz, 2 sikeres védés, 4 abszolutórium, 3 védés várható)
 • 2008-     A Csonka Pál Doktori Iskola törzstagja

 

Főbb kutatási területek:

 • A lőttbeton technológia építőipari alkalmazása.
 • A hálós vasalású tárcsák és membránhéjak vasalási problémáinak vizsgálata.
 • Membránhéjak igénybevételeinek meghatározása.
 • Gömbhéj horpadásának vizsgálata.
 • A fraktálgeometria építőmérnöki alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata.
 • A beton szerkezetének hatása a beton és vasbeton szerkezetek viselkedésére.
 • A falazott szerkezetek és boltozatok modellezési lehetőségeinek vizsgálata.
 • Nyírófeszültségek meghatározása változó keresztmetszetű tartókban.
 • Együttdolgozó vasbeton szerkezetek csomópontjainak modellezése.
 • Lebegőlépcsők modellezési lehetőségeinek vizsgálata.

 

Oktatási gyakorlat:

 • előadás: (1997-től) szilárdságtan I, szilárdságtan II., (2001-től) szerkezettervezés számítógéppel I., (2002-től) szerkezettervezés számítógéppel II., (2008-tól) tartószerkezetek modellezése tárgyakból.
 • gyakorlat: statika, szilárdságtan I., vasbetonszerkezetek I., komplex terv konzultáció, diplomaterv konzultáció, évfolyamfelelős szilárdságtan I. tárgyból.
 • angol nyelvű képzés, előadás: (1993-tól) Strength of Materials I., (2008-tól) Design of Load-bearing Structures, (2013-tól) Strength of Materials II. tárgyakból.
 • angol nyelvű képzés, gyakorlat: Strength of Materials I., Strength of Materials II. tárgyakból.
 • szakmérnöki képzés, előadás: (2012-től) végeselem-módszer, falazott szerkezetek tervezése, falazott szerkezetek megerősítése tárgyakból.

 

Szakmai gyakorlat:

 • részvétel tartószerkezet tervező munkatársként vagy önálló tartószerkezet tervezőként, 4 pályázatban, 36 nagyobb és mintegy 50 kisebb tartószerkezet tervezési vagy szakértési munkában.

 

Szakmai, közéleti tevékenység, tagság:

 • 1988 aug.                 Felvétel a tervezői névjegyzékbe (tartószerkezet tervezés, építészeti tervezés 1996-ig)
 • 1993 - 2004, 2008- American Concrete Institute (ACI) tagja
 • 1996 -                      Magyar Mérnöki Kamara, Tartószerkezeti Tagozatának a tagja
 • 1998 - 2000              Menyhárd István Alapítvány, Tartószerkezettervezők Mesteriskolája, kuratóriumi tag
 • 1999-                       A fib Magyat Tagozatának a tagja
 • 2010 - 2012              Országos Tudományos Kutatási Alap, Építési – Építészeti – Közlekedési zsűri tagja
 • 2014 -                      MTA Köztestületének tagja (VI. Műszaki Tudományok Osztálya)