Szakmai önéletrajz      Doktori    


vetodDr. Vető Dániel

adjunktus 
okleveles építészmérnök 
tartószerkezet-rekonstrukciós szakmérnök

Budapest 1521 Műegyetem rkp. 1-3. K. III. 360.
telefon: (361)-463-1233 
e-mail: veto.daniel_at_epk.bme.hu


 Publikációk a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT-ben)


Személyi adatok:

születési hely, idő: Budapest, 1985. február 8.

Tanulmányok, végzettségek:

2012-2014: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakirányú Továbbképzési Szak, diploma: tartószerkezet-rekonstrukciós szakmérnök

2008-2011: BME, Csonka Pál Doktori Iskola, PhD képzés, kutatási téma: Geometriai módszer alkalmazása héjak horpadási teherbírásának meghatározására, témavezető: Dr. Sajtos István, abszolutórium: 2011, fokozatszerzés: 2017

2003-2008: BME, Építészmérnöki Kar, szerkezettervező szakirány, tartószerkezet-tervező építész modul (emelt szintű képzés), diploma: okleveles építészmérnök

1995-2003: Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, érettségi

Nyelvtudás:

középfokú (B2 szintű) nyelvvizsga angol és német nyelvből

Oktatási tevékenység:

gyakorlatok vezetése a tanszék következő tárgyaiból: Bevezetés a tartószerkezet-tervezésbe, Statika, Szilárdságtan I., Szilárdságtan II., Tartószerkezetek modellezése, Acél tartószerkezetek, Fa tartószerkezetek, Tartószerkezetek tervezése, Különleges tartószerkezetek, Fundamentals of Structures, Steel Structures, Timber Structures, Special Load-Bearing Structures

évfolyamfelelősi tevékenység a következő tárgyakból: Acél tartószerkezetek, Acél tartószerkezetek konstruálása

tartószerkezeti szakági konzultáció a következő tárgyakból: Komplex tervezés, Diplomatervezés

tanszéki oktatási felelősi tevékenység

képzésfelelősi tevékenység a Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakirányú Továbbképzési Szakon

Kutatási tevékenység:

gömbhéjak horpadásának vizsgálata

történeti vasbeton kupolák építéstechnológiájának, méretezésének kutatása

vékonyfalú szerkezetek stabilitásának vizsgálata elcsavarodó kihajlás szempontjából

nyomott-hajlított hengerhéjak vizsgálata

víztornyok lengésének vizsgálata

Szakmai tevékenység:

részvétel tanszéki szakértői és laborvizsgálati munkákban

önálló tartószerkezeti tervezői és szakértői tevékenység (MMK: SZÉS1-T 01-15293)

Szabadidős tevékenység:

gépjárműtechnika, zene, kirándulás, futás