Sipos András Árpád
egyetemi docens
okleveles építészmérnök
okleveles matematikus

siposa_at_eik.bme.hu


Születési idő: Budapest, 1980.05.19.

Végzettségek, tudományos fokozat

PhD - BME Csonka Pál Doktori Iskola, 2007
okleveles matematikus - BME TTK, 2018
okleveles építészmérnök - BME ÉPK szerkezettervező szakirány, 2003

nyelvtudás: angol felsőfok, német középfok

Munkahelyek, beosztások

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék
   egyetemi docens, 2012-től
   adjunktus, 2009 - 2012
   tud. munkatárs, 2007 - 2008
   tud. segédmunkatárs, 2006 - 2007

MTA-BME Morfodinamika Kutatócsoport
   tud. munkatárs, 2017-től 

BME Építészmérnöki Kar
   tud. dékánhelyettes, 2014 - 2018

Kutatási terület

nemlineáris rugalmasságtan, bifurkációelmélet, rúd- és héjelméletek vizsgálata, szilárdtest mechanikai modellek földtani alkalmazásai. PDE-k és sztochasztikus modellek a mechanika és a konvex geometria területén, alakfejlődési egyenletek.

Ösztöndíjak, szakmai elismerések

Dékáni dicséret, BME ÉPK, 2016

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj - MTA, 2014-2017
   téma: Mintázatképződés a Szilárd Testek Mechanikájában

Cornell University, Dept. Mathematics, Ithaca, NY - HAESF Senior Leaders & Scholars, 2013-2014
   téma: Bifurcation analysis of higher gradient material models

Cornell University, Sibely School of Mechanical and Aerospace Engineering -
Dr. Korányi Imre Építőmérnöki Ösztöndíj, The Thomas Cholnoky Foundation, 2010-2011
   téma: Bifurcation analysis of a simple two-phase solid

Doktorandusz ösztöndíj, Pro Progressio Alapítvány, 2006-2007

Köztársasági és Kari BME ösztöndíj, 2002-2003, 2000-2001

Graphisoft Hallgatói Ösztöndíj, 2001-2002