Szakmai Önéletrajz      5 legfontosabb publikáció       Publikációk       legfontosabb publikáció     Kapcsolat      Sthalbeton 


f_drasko

Draskóczy András
egyetemi adjunktus
okleveles építészmérnök, műszaki doktor

Budapest 1521 Műegyetem rkp.1-3. K.III.24 / 3.
telefon: (361)-463-1314
drasko_at_szt.bme.hu
dra.andras_at_t-online.hu

Publikációs adattár


 

Szakmai önéletrajz

Születési hely és idõ: Budapest, 1947. dec. 3.

Családi állapot: nos
felesége: Dr Mátéffy Anna építészmérnök
gyermekük: Draskóczy Gergely építészmérnök

Iskolai végzettség:
BME Építészmérnöki Kar 1972.
Építészmérnöki Oklevél száma: 18/1972

Tanulmányi versenyek, pályázatok:
Ált. isk. Fejér megyei matematika tan. verseny I. hely. 1961.
Középiskolai Arany Dániel országos matematika verseny
II. dícséret ( 9-16. hely) 1965.
TDK pályázat BME Építészmérnöki Kar II. és I. díj 1968-71.

Munkahelyek:
BME Építészmérnöki Kar, Szilárdságtani és
Tartószerkezeti Tanszék 1972.09.01. óta
Eduardo Mondlane Egyetem, Építõmérnöki Kar,
Maputo, Mozambik (tartós kiküldetés) 1981-84.
Ibens Kft., Budapest (kivitelezõ cég, másodállás) 1994-95.

Beosztás:
tudományos segédmunkatárs 1972-75.
tudományos munkatárs 1975-85.
egyetemi adjunktus 1985-

Muszaki értekezés:
doktori Síkbeli vasbeton rúdszerkezetek nemlineáris viselkedése
és számítási módszerei 1981.

Tervezõi jogosultság:
Építész tervezõi névjegyzék száma: É-2-13-105
Tartószerkezeti vezetõ tervezõ tervellenõrzésre kiterjesztve, eng. Sz.: MMK T-T-Tell 13-0057

Szakértõi jogosultság:
Építésügyi szakértõ 145/1987

Felelõs mûszaki vezetõ

Szakmai kamarai tagság:
Magyar Építészek Kamarája 13-0038 (idõlegesen szüneteltetve)
Magyar Mérnöki Kamara 13-0057

Szakmai egyesületi tagság és funkció:
Építésügyi Tudományos Egyesület

Nyelvismeret:
német középfokú állami nyelvvizsga 056/1973
angol középfokú állami nyelvvizsga 0714/1974
portugál felsõfokú - szakmai anyaggal
bõvített - állami nyelvvizsga 15202/1985

Szakmai tevékenység

Oktatás:
Tartószerkezeti tárgyak gyakorlati oktatása a BME
Építészmérnöki Karon 1972-
Vasbeton évfolyamfelelõs 1987-
Tartószerkezeti tárgyak oktatása portugál nyelven a
maputoi (Mozambik) E. Mondlane Egyetemen 1981-84.
Tartószerkezeti tárgyak elõadása angol nyelven a BME
Építészmérnöki Kar idegen nyelvû képzése keretében 1986-

Egyetemi jegyzet:
Teoria das Estruturas, Maputo, 230 oldal 1984.
Vasbeton és falazott szerkezetek példatár, 164 oldal 1998.

Vasbetonszerkezetek példatár, 225 oldal, 2008.

Kutatás:
Nyílássorral áttört vasbeton falak igénybevételeinek
meghatározása a berepedés figyelembe vételével 1972-76.
Vasbeton rúdszerkezetek nemlineáris viselkedése és
számítási módszerei 1976-81.
Tartószerkezetek automatizált tervezésének kérdései 1986-90.
Vasbetonszerkezetek nyírási problémái 2001-
A rácsrúd dõlésszög megválasztásának feltételei vasbeton gerendák
nyírási méretezéséhez szélsõ támaszok környezetében 2003-2006.
(OM Mûszaki Fejlesztési Alapprogram által támogatott kutatás)

Tervezés:

Tartószerkezeti tervezés:
Elsõsorban monolit vasbeton szerkezetû egy- és többszin-
tes épületek kiviteli tervezése-

Jelentõsebb tervezõi tevékenység (társtervezõként)

-BME 12 szintes diákszálló, Budapest, XI. Kruspér u. tartószerkezeti kiviteli tervek, 1973.

-Fõvárosi Út- és közmûépítõ Vállalat 5 szintes munkásszállója, Bp., XI. Bánk bán u. tartószerkezeti kiviteli tervek, 1975.

-Középületépítõ Vállalat 6 szintes szociális és irodaépülete, Budapest, XIV. Kerepesi út 27/a, tartószerkezeti kiviteli tervek, 1979.

-Középületépítõ Vállalat 60 lakásos lakótelep, Bp., XI. Kelenhegyi út, tartószerkezeti kiviteli tervek, 1978.

-110 lakásos, 18 szintes lakóház, Budapest, XI. Szakasits Árpád út 197., tartószerkezeti kiviteli tervek

-7 lakásos társasház, Budapest, Mongol u. 40-42., statikai kiviteli tervei, 1986.

-Terimpex irodaház, Bp., V. Havas u. 6., emeletráépítés és középfõfal megerõsítés tartószerkezeti kiviteli tervei, 1986.

-Mátravidéki Borgazdasági Kombinát, Eger, üditõital palackozó üzem kiviteli terve, 1987.

Jelentõsebb tervezõi tevékenység (felelõs tervezõként)

-ZWACK Unicum Rt. központi telep, Bp. IX. Soroksári út, üzemi gyaloghíd tartószerkezeti kiviteli terve, 1992.

-Irodaépület, Bp., XX., Kossuth L. u., tartószerkezeti kiviteli tervek 1993.

-VM-Zinc raktár- és irodaépület, Budakeszi tartószerkezeteinek kiviteli tervezése, 1995.

-DREHER csarnoképület és porta, Bp., X. Maglódi út, tartószerkezeti kiviteli tervek, 1998.

-Stulwerk Kft. telephelye, iroda, raktár- és mûhelyépület, Budakeszi iparterület, tartószerkezeti kiviteli tervek, 2001.

-Forrásliget lakópark Budapest, III., 42, 45 és 49 jelû sorházak tartószerkezeti kiviteli terve, 2003.

Jelentõsebb tanulmányok, számítógépes alkalmazások(társszerzõként)

-Korszerû vasalású vasbeton szerkezetek, tanulmány az ÉTI megbízásából, 1979.

-BVM-TIP építési rendszer tartószerkezet-tervezési programrendszere, TTI részére 1980. (társszerzõként)

-IMS feszített vasbeton vázrendszer tartószerkezet-tervezési programrendszere 1985.

-Matuscsák T. – Draskóczy A. – Hamza I. – Sajtos I.: Tervezési útmutató Profipanel födémrendszerhez.

I. rész:  Egyirányban teherhordó Profipanel elemek kísérleti vizsgálata. (p.68.)

II. rész: Profopanel kísérleti elemek átszúródási vizsgálata. (p.111.)

III.rész:            Profipane kísérleti elemek illesztéseinek vizsgálata. (p.60.)

Wienerberger Téglaipari Rt., Budapest, 2004.

-Matuscsák T. – Sajtos I. – Draskóczy A. – Hamza I.: Tervezési útmutató Profipanel födémrendszerhez.

IV.rész: A Profipanel födémrendszer együttdolgozásának és toldásának vizsgálata. (p.44.)

Wienerberger Téglaipari Rt., Budapest, 2005.

-Armuth M., Draskóczy A., Farkas J., Fernezelyi S., Matuscsák T., Sajtos I., Visnovitz Gy., Szerk.: Fernezelyi S. – Matuscsák T.: Épületek teherhordó szerkezetei. Aktuális szerkezeti megoldások tervezõknek, kivitelezõknek. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. És T. Bt., Budapest, 2004., 2005., 2006.

Építészeti tervezés:
Tervpályázatok: országos tervpályázaton egy II. és egy
III. díj 1977-79.
Magántervezés: családi házak tervezése, átalakítása (kb. 25 db) 1976-
Szakértés:
Szakértõi tevékenység keretében mintegy 30 jelentõsebb
épület vizsgálatában való részvétel 1972-

Jelentõsebb szakértõi tevékenység(társszerzõként)

-Interag irodaház  (Budapest, II. Mészáros u. 48-56.), tartószerkezeti szakvélemény, 1973

-BKV Fürst Sándor autóbusz garázs (Bp. XI. Hamzsabégi út) tartószerkezeti szakvélemény a megerõsítés tanulmányterve, 1973.

-Roosevelt téri MNT székház statikai szakvéleménye, 1974.

-Iparterv statikai tervdokumentációk biztonsági utóellenõrzése, 1977.

-Szolnok megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat hódmezõvásárhelyi malomépületének statikai vizsgálata, 1985.

-Országház, Bp., V. Kossuth tér, CL és CM jelû tetõn készülõ fogadóállványok tartószerkezeti terve a 21. sz. ÁÉV megbízásából, 1985

-Hungarotex irodaház, Budapest, VIII. Csokonai u. 3., Zárófödém megerõsítési terve, 1987.

Bp., V. Veres Pálné u. 27., állapotmeghatározó statikai szakvélemény, 1987.

-Siófoki tûzoltó laktanya tömlõszárító torony statikai szakvéleménye, 1988

-Magyar Posta, Anyag és Értékcikk Hivatal, Bp., V. Magyar u. 40., tetõtérbeépítés, statikai szakértõi vélemény, 1988

-Kaposvári Gépipari Szakközépiskola  (Kaposvár, Pázmány P. u. 17.) falújítása, átalakítása, statikai szakértõi vélemény, 1989.

-Paksi Atomerõmû egyes épületeinek ellenõrzése szeizmikus hatásokra, a vasbeton szerkezetek ellenõrzésének algoritmusa, 1991.

-Közgazdasági szakközépiskola, Bp. VIII. Wesselényi u. 38. Tanulmányterv a tetõtér beépítéséhaz, 1992.

-Ifjúsági ház és könyvtár, Nagykõrös, Statikai állapotértékelõ szakvélemény, 1992.

-BULIV Budafoki gyáregység , Bp. XXII. Anna u. 4., Pince fölötti födém tartószerkezeti szakértés, 1993.

-BME központi épület , 1996.

-Bp. Kálvin téri református templom, 1997-99. (szakvélemények és megerõsítés kiviteli tervezése)

-Országos Onkológiai Intézet (Budapest, XII. Ráth György u. 7-9.), 2000.

-BME Ch épület, 2009.

Kelt: Budapest, 2009. március