armuth04Armuth Miklós
egyetemi docens
okleveles építõmérnök

Budapest 1521 Műegyetem rkp.1-3. K.II.42.
telefon: (361)-463-1775

armuth.miklos_at_77.hu

Publikációs adattár


Szakmai önéletrajz

 született: 1955. augusztus 18. Budapest  

1969 – 73  Budapesti József Attila Gimnázium  matematika-fizika tagozat 
1973 – 74  sorkatonai szolgálat 
1974 – 79  Budapesti Mûszaki Egyetem Építõmérnöki Kar – Szerkezetépítõ Szak  1979 – 80  ALUTERV – FKI statikus tervezõ 
1980 – 82  Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Kar  Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék – ösztöndíjas 
1982 – 88  tanársegéd 
1988 -   adjunktus

Oktatás

Elõadások:
Fa tartószerkezetek - nappali tagozat  III. évfolyam
Faszerkezetek - kiegészítõ képzés  III. évfolyam 
Épületek fa tartószerkezetei - szakmérnökképzés (1986-88) 
Acélszerkezetek - angol nyelvû képzés (1985- 89) 
Épületek diagnosztikája - IV.-V. éves választható tárgy-munkaközösségben
Tartószerkezetek lassú alakváltozása - doktoranduszképzés-munkaközösségben

Gyakorlatok: 
Statika 
Szilárdságtan I. 
Szilárdságtan II. 
Vasbetonszerkezetek I. 
Acélszerkezetek 
Faszerkezetek 
Vasbetonszerkezetek II. 
Tartószerkezetek tervezése  Komplex tervezés és Diplomatervezés szakági konzultáció 
Tudományos Diákköri Dolgozatok – konzulens, bíráló  Államvizsga Bizottsági tag

Kutatási terület

Épületek fa tartószerkezeteinek tervezése. Faszerkezetek viszkózus viselkedése. Faszerkezetek
csomópontjainak erõjátéka, a csomópontok reológiai jellemzése

Közéleti tevékenység

a Kari Tanács tagja
a Kari Gazdasági Bizottság elnöke
az Egyetemi Beruházási Bizottság tagja
az Egyetemi Közmûvelõdési Titkárság vezetõje (1980-81)
a Felsõoktatási Közmûvelõdési Bizottság társelnöke (1984-86)