Szakmai Önéletrajz     5 legfontosabb publikáció          Publikációk         Kapcsolat


dulacska

 

Dulácska Endre  
professor emeritus
okleveles építészmérnök, Akadémiai-díjas

Csonka-emlékérmes, Eötvös-díjas, Széchenyi-díjas

Budapest 1521 Műegyetem rkp.1-3. K.III.24 / 5.
telefon: (361)-463-2393   
duli_at_szt.bme.hu

Publikációs adattár


Szakmai önéletrajz

Született:

Budapest, 1930, június 15. (nos:Dr.Szederjei Ilona, gyermekei: Zsolt, sz:1963 Csilla, sz:1967)
Végzettsége, tudományos fokozatai: okl.építészmérnök, ÉKME (463/1956); muszaki
doktor, BME (54/1965); muszaki tudomány kandidátusa, MTA (6517/1975), muszaki
tudomány doktora, MTA (1902/1983).

Munkahelyei, beosztásai:

Budapesti Városépítési Tervezo Intézet (BUVÁTI) (1950-1982),
szerkeszto, tervezo, szakosztályvezeto, osztályvezeto, helyettes statikus fomérnök;
Tervezésfejlesztési és Technikai Intézet (TTI) (1982-1992), statikus fomérnök, a Vállalati
Tanács elnöke; BME (1991- ) egyetemi tanár, tanszékvezeto (1965-ig.), Habilitációs
és Doktori Bizottság elnök (2000-ig.), utána tag. Prof emeritus.(2000-től)

Szakmai kitüntetései:

Legjobb lakóház nívódíj(ÉVM,1967); címz.egy.tanár (BME,1984);
Magyar Építoipar Emlékplakett (1986); Kiváló munkáért jelvény(22517/1987);
MTA Prémium (1957, 1959, 1961); Eötvös Díj (1990); Akadémiai Díj (1994) Csonka
emlékérem (1995), Széchenyi Díj (1998).

Jelentosebb szakmai tevékenysége:

Mintegy 200 statikai szakvélemény készítése, számos esetben kirendelt bírósági szakértoként. Irányítása alatt, az általa kidolgozott módszerrel
készült a budapesti METRO vonalak feletti, kb. 500 épület kármegelozo szakvéleménye. Mintegy 70 épületfelújítás és átalakítás általános és részletes terve. Mintegy 150 új épület általános és részletes teherhordószerkezeti tervezése. Mintegy 100 új épület statikai tervezésének irányítása(pl.Sugár áruház, Szegedi Áruház, Szeged Városi Könyvtár). Számos tervezési, méretezési szabvány kidolgozása és megfogalmazása.

Oktatott tantárgyai:

Szakmérnöki tárgyak: Falazott szerkezetek, Faszerkezetek.
Reguláris tárgy: Vasbetonszerkezetek I. és II. Kiegészíto tárgy: Szilárdságtan II.(2000-ig),
Választható tárgyak Teherhordó szerkezetek diagnosztikája, Szerkezetek dinamikája

Kutatási területei:

a, A héjszerkezetek témakörében végzett tevékenysége,melyben tervezett és megépült héj- szerkezetei mellett felhasználóbarát számítási eljárások, több új héjalak ill. héjforma kialakítása, és különösen a vasbetonhéjak stabilitásvizsgálatára kidolgozott eljárása szerepel. Ez utóbbi lett az IASS Nemzetközi Héjszerkezeti Egyesület nemzetközi ajánlása.


b, Az épületeknek a talajmozgások okozta süllyedése miatt bekövetkezo kárai, különösen a repedéskárok területén kifejtett kutatómunkája és kidolgozott számítási eljárásai, melyet a METRO építés okozta kár csökkentése érdekében többszáz épület esetében alkalmaztak.


c, A földrengéskárok területén végzett, a képlékeny anyagú szerkezetek dinamikája témában  végzett elméleti és kísérleti kutatómunkája, melynek keretében kimutatta, hogy a világon igen sok országban alkalmazott földrengés elleni méretezési eljárás súlyos hibát tartalmaz, melynek következtében világszerte sokkal több épület dolt össze, rengeteg emberéletet  követelve, mint kellett volna. Eredményeit és javaslatait mint az Európai és a Nemzetközi  Földrengésmérnöki Egyesület Magyar Tudományos Akadémia keretében muködo Magyar
 Bizottságának elnöke a Földrengés Mérnöki Világkonferencián mutatta be.


d, az acélszálerosítéses betonszerkezet olyan elméletének kialakítása, mely konform a normál vasbetonszerkezeti méretezéssel, és így lehetoséget nyújt az acélszálerosítéses vasbetonszerkezet alkalmazására. Az elméletet kísérletekkel igazolták.


e, A surlódás Coulomb féle tétele korrekciójának kidolgozása, mely szerint az összeszorító ero bizonyos értékének elérése után a surlódási tényezo nem no az összeszorító erovel, hanem a töröérték eléréséig csökken. Az elméletet többszáz botonkísérlettel igazolta.

Publikációs tevékenység:

225 mérnöki-tudományos cikk, tizennégy könyv, (ebbol három külföldön), és négy könyvrészlet.
Hivatkozottsága:
összesen 202 db. ebbol külföldi szerzo 38, .magyar szerzo külföldön: 13, magyar szerzo itthon idegen nyelven: 52, magyarul: 99. A hivatkozásokon kívül munkáit  23 helyen referálták.
Tanulmányútjai:
Egyedi eloadásra meghívások 1-1 eloadásra az Aacheni,Berlini,Stuttgarti, Brauschweigi, Hannoveri és Ithacai (USA)egyetemeken, az 1970- 1990 években.
5 legfontosabb publikációja:
1. Voiles minces á double courbature construits sur un plan quadrangulaire. Beton-Armé. Sept.(1962) 42 old.
2. Buckling of Elastic - Plastic Shells.  IASS BULLETIN. No.68.(1978) 15 old.
3. Buckling of Reinforced Concrete Shells. Journal of Structural Div.ASCE V.107.No.ST.12.Dec.(1981) 2381 old.
4. The Effect of Ductility in Combination with the P - * Effect to be Taken into  Consideration on the Seismic Design of Compressed Structures. Acta Techn.Ac.Sci.Hung. 107(3-4).1996.
5. Buckling Analysis of Reticulated Shells. (Szerzotárs: Kollár L.) International Journal of Space Structures. Vol 15. (2000).

Tudományos közéleti tevékenysége:

Tagság az EAEE, IAEE, IASS, IABSE egyesületekben.


Jelentős tisztségei hazai tudományos szervezetekben:
ÉTE(Építoipari Tudományos Egyesület) tag, 20 évig szakosztály vezetoségi tag.
MTA Szilárd Testek Mechanikája Bizottság, tag.
MTA Komplex Akusztikai Bizottság, tag.
MTA EAEE és az IAEE Magyar Nemzeti Bizottság, elnök.
MTA közgyulési doktor képviselo.(1996-2000)
BME Építészmérnöki Kar Építéstudomány dokt.isk.vezetoje, 2000 jún.30-ig a Kari
Doktori és Habilitációs Bizottság elnöke, utána tagja.

Egyebek:

A Magyar Mérnöki Kamara választmányi tagja, a budapesti Mérnöki Kamara elnökségi tagja, a Tartószerkezeti Tagozat elnökhelyettese, a Tartószerkezeti Tanács elnöke.

Dátum: Budapest, 2003. július