A debreceni stadion tribünelemének nyírási vasalása bonyolult geometriája miatt lassú és nehézkes készítést és szerelést igényelt volna, lelassítva ezzel a gyártási folyamatokat. A nyírási vasalás kiváltására – a világon először – szintetikus makroszálat alkalmazott a gyártó cég: az ASA Építőipari Kft.

A makroszálat a Tanszékünk „A Nagy Törés 2012” elnevezésű kutatása alapján választották ki: a legjobb teljesítményadatokkal bíró BarChip 48 típusú japán fejlesztésű szintetikus polipropilén makroszálra esett a választás (1. ábra). A kutatás részletes eredményei megtekinthetőek a Tanszéki Labor oldalán.

2009zsambektemplomA plébános úr (Holnapi Dénes) felkérésére vizsgáltuk meg a templom állapotát. A boltozaton és az ablakok vonalában kirajzolódó repedések tették indokolttá egy részletes statikai vizsgálat elkészítését, ami kitért a közeli forgalmas út keltette rezgések vizsgálatára is. A rezgésvizsgálatot Fórián Szabó Péter készítette. A régi dokumentációk átnézéséből kiderült, hogy a XVIII. századi komáromi földrengés idején megsérült a boltozat. Ennek folyománya, hogy a templom boltozata nincs tökéletes állapotban. Az elmúlt kétszáz évben javították-átalakították a fedélszéket több alkalommal is. Ezeknél az átalakításoknál nem voltak tekintettel a boltozatok megtámasztásához szükséges vonórudak megtartására, kiváltására. A templom falazata viszonylag puha mészkőből készült gyenge mészhabarccsal. A templom két oldalán a talajminőség számottevően eltér, ráadásul a torony alatt sokkal nagyobb a talpfeszültség a kapcsolódó templomtér falaihoz képest. Mindezek a hatások együtt eredményezték a repedések kialakulását.

 

Résztvevők: Dr. Armuth Miklós, Dr. Hegyi Dezső, Dr. Sipos András

2009erdtemplomA BME Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Tanszéke  tervezte a templom műemléki helyreállítását és a kapcsolódó műszaki korszerűsítéseket. Tanszékünk készítette a szükséges statikai vizsgálatokat és a megerősítések tervei. A templom alapozása gyakorlatilag az építés óta sülyed. A fedélszék a II. világháborúban szenvedett olyan sérüléseket, amiket csak részben javítottak. E két fő szerkezeti elem hiányosságai miatt a falakon komoly repedések alakultak ki, ami már közép távon is veszélyezteti az épület állékonyságát. A tetőszerkezetet új faelemekkel és acél kiegészítő szerkezetekkel terveztük megerősíteni. A fal tetjén acél vonórudakból készült abroncs. A falakat beragasztott acél rudakkal (Brut Saver) "vartuk" össze. Az alapozást vasbeton koszorúval terveztük összefogni.

 

Résztvevők: Dr. Armuth Miklós, Dr. Hegyi Dezső és Dr. Sipos András

A Lajos utca - Szépvölgyi út - Bécsi út találkozásánál álló régi Általános Iskola épületét a Biggeorge´s befektető cég irodaházzá alakította át (az átalakítással együtt új épületszárny is készült). Az építés közben felmerülő tartószerkezeti problémák miatt felkéréték a tanszékünket, hogy tervellenőrként vizsgáljuk meg az acél keretekre gyámolított fedélszék, a falak és az alapozás megfelelőségét.

 

Résztvevők: Pintér Imre, Dr. Hegyi Dezső, Dr. Sipos András, Kapsza Enikő, Vető Dániel

A Wiennerberger Zrt. megbíta tanszékünket, hogy a korábban gyártott előfeszített födémrendszerét tervezzük át más pászmaméretre, illetve készítsük el az Eurocode szerinti teherbírási táblázatokat. A cég korábban 2,5mm-es pászmákat használt, melyet a termékszabvány jelenleg nem enged meg. Ezért kell áttérni a vastagabb pászmákra. A fejlesztés során a régi geometriát is át kellet tervezni. Az új termékszabvány, az Eurocode és a tartósságra való méretezés új szempontokat jelentettek a geometria felvételében.

 

Résztvevők: Dr. Sipos András és Dr. Hegyi Dezső

 

 

Résztvevők: Dr. Sipos András

Az Árpád híd pesti hídfőjének északi oldalán álló ERSTE irodaház egyes pillérein repedések jelentek meg a felsőbb szinteken. Tanszékünk feladata volt megvizsgálni a repedések okát. A vizsgáltuk a szerkezetre ható gravitációs és szélterheket (statikus és dinamikus), valamint a földrengés hatását.

 

Résztvevők: Dr. Csák Béla, Dr. Medek Ákos, Dr. Hegyi Dezső, Dr. Sipos András

The Wienerberger Ltd.

 

 

Résztvevők: Dr. Sipos András, Dr. Deák György, Csuka Bernát

 Résztvevők: Dr. Sipos András, Dr. Deák György

 ..

 

Dr. György Deák, Dr. Sipos András Á.

A Zalaegerszegi Városi Bíróság felkérte a BME-t, hogy vizsgálja meg a városi futbalstadion ponyva szerkezetű fedését. Több építészeti és szerkezeti probléma vetődött fel: eső  elleni védelem, vízelvezetés, nagy alakváltozások és maradó nyúlások. Meg kellett vizsgálnunk, hogy mely hibák tekinthetők valódi problémának és mely hibákért kit terhel a felelősség.

 

Résztvevők: Dr. Hegyi Dezső, Dr. Sipos András

Az 1950-es években épült vasbeton ívtartós tornacsarnok 2004-ben, felújítás során összedölt. A vizsgálat során több egymásnak részben ellentmondó szakvélemény készült, és egyik szakvélemény sem tisztázta egyértelműen az összdőlés okait. Tanszékünket a BME IMSZB (Igazságügyi Szakértői Bizottság) kérte föl a korábbi szakvélemények felülvizsgálatára. Minden körülményt figyelembevéve, részletes végeselemes számításokkal sikerült tisztáznunk az összedőlés lehetséges folyamatát és a lehetséges okokat.

 

Résztvevők: Dr. Sajtos István, Hegyi Dezső