Szakmai Önéletrajz 5 legfontosabb publikáció Publikációk Kapcsolat

 

 


KÖNYVEK ÉS KÖNYVRÉSZLETEK


KÖNYVEK (K)


K.1,     Építőipari Műszaki Táblázatok. (Szerzőtársakkal.)

Táncsics Kiadó, Bp. 1967.

 

K.2,     Statikusok Könyve. (Bölcskei,-Dulácska) (Szerzőtársakkal.)

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974.

 

K.3,     Héjak horpadása. (Szerzőtárs:Kollár L.)

Akadémiai Kiadó, Bp.1975.

 

K.4,     Az építmény és az altalaj kölcsönhatása.(Szerzőtársakkal.)

Akadémiai Kiadó, Bp.1982.

 

K.5,     Épületvédelem az alagútépítés káros hatásai ellen. (Szerzőtársakkal.)

Műszaki Kiadó-ÉTK. Bp.1982.

 

K.6,     Rehabilitáció területek épületvédelme, épületvédelem foghíjbeépítés mellett.

ÉVM.5.CPB. Épületfenntartási útmutató, ÉTK. 33/1986.

 

K.7,     Statikusok Könyve, Magasépítés. (Massányi,-Dulácska.) (Szerzőtársakkal.)

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989.

 

K.8,     Magasépítési Tartószerkezetek. (Szerzőtársakkal.)

Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1989.

 

K.9,     Statikus KISOKOS.

SÁMSON GMK., Bp. 1990.

 

K.10,   Schalenbeulung (Szerzőtárs:Kollár L.) (Magyarul: K3)

Werner Verlag, 1975.

 

K.11,   Buckling of Shells. (Szerzőtárs:Kollár L.)

J.Wiley and Sons, Chichester, 1982

 

K.12,   The Effect on Soil Settlement on Buildings.

Elsevier, Amsterdam, 1992.

 

K.13,   Statikusok Könyve(Massányi,-Dulácska.) (Szerzőtársakkal.)

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.

 

K.14,   Statikai Kisokos, Bertelsman, Budapest. 2001.

 

K.15,   Vasbeton szerkezetek, tervezés az Eurocode alapján  (szerzotársakkal), Springer Media Magyarország Kft., Budapest. 2004.

 

K.16, Statikai kisokos, 2. kiadás, Springer Media Magyarország Kft., Budapest. 2004.

 

K.17,   Acélszerkezetek. 1. Általános eljárások. Tervezés az Eurocode alapján.

(Szerzőtársakkal.)

Springer Média Magyarország Kft. Budapest. 2006.

 

K.18,   Acélszerkezetek. 2. Speciális eljárások. Tervezés az Eurocode alapján.

(Szerzőtársakkal.)

Business Média Magyarország Kft. Budapest. 2007.

 

K.19,   Tartószerkezetek tervezése földrengési hatásokra. (Az Eurocode alapján.)   (Szerzőtársakkal.)

Akadémiai Kiadó. Kiadás alatt. 2008.

 

 

 


KÖNYVRÉSZLETEK


KR.1,  Beton, kő- és téglaszerkezetek. Műszaki Kiadó, Bp.1984.

Könyvrészlet a Mérnöki Kézikönyv 2.kötetében.

 

KR.2,  Buckling of RC.cooling tower shells. Springer V. Berlin, 1984.

Könyvrészlet a "Natural Draught Cooling Towers" kötetben.

 

KR.3,  Buckling analysis of RC.shells. Springer V. Berlin 1985.

Könyvrészlet az "Inelastic Behaviour of Plates and Shells" kötetben.

 

KR.4,   Beton és vasbeton szerkezetek, Bp. Akadémiai Kiadó 2000.

Könyvrészlet a ""Mérnöki építmények és szerkezetek tervezése" kötetben.

 

KR.5,   Az acélszál erősítésű beton és vasbeton méretezéselmélete,

a Szálerősítésű Betonok (Bp. CEB - FIB 1999) kötetben.

 

KR.6,   Tartószerkezetek rehabilitációja,

a TARTÓK 2000 (Bp. CEB - FIB 2000) kötetben.

 

KR.7,   Földrengéskockázat, földrengésvédelem,

a Tartószerkezettervezés c. (Pécs, PTE - PMMFK, 2000) könyvben.

 

KR.8,  Téglaszilárdságvizsgálat Schmidt kalapáccsal. (Társszerzők:Józsa-Borosnyói) az EUROCODE 6, Téglaszerkezetek kötetben, Építésügyi Minőségellenőrző             Innovációs KHT. Bp. 2001.

 

KR.9, Müszaki ellenőrök kézikönyve

 

 

DISSZERTÁCIÓK ( D )

 

D.1,     Vasbeton dongahéjak számítása.

Műszaki Doktori Értekezés.  Budapest, (1964).

 

D.2,     Az anizotróp lapos héjak rezgésének és stabilitásának általános elmélete.

Kadidátusi Értekezés. Budapest, (1968).

 

D.3,     Vasbetonhéjak stabilitásvizsgálata.

MTA. Doktori Értekezés, (1982).

 


TERVEZÉSI SEGÉDLETEK

 

TS.1,   Számítási eljárások a statikus tervezői gyakorlatból.

BUVÁTI, Bp. 1964.

 

TS.2,   Faltartók. BUVÁTI, Bp. 1965.

 

TS.3,   Rugalmas ágyazású alapszerkezetek. BUVÁTI, Bp. 1965.

 

TS.4,   Statikus tervek kidolgozása. BUVÁTI, Bp. 1965.

 

TS.5,   Héjak rezgése és stabilitása. BUVÁTI, Bp. 1968.

 

TS.6,   Héjszerkezetű csarnoktetők tipizálása. BUVÁTI, Bp. 1968.

 

TS.7,   Földnyomás és támfalmozgás.

Tartószerkezet Tervezők Tájékoztatója. BUVÁTI, Bp. 1978/5.

 

TS.8,   Alagútzsalus és egyéb fémzsaluzatos építési módok néhány alapvető    szerkezeti sajátossága.

Tartószerkezet Tervezők Tájékoztatója. BUVÁTI, Bp. 1979/13.

 

TS.9,   Talajmechanikai összefüggések és a talajjal kapcsolatos tervezési feladatok     grafikonjai.

Tartószerkezet Tervezők Tájékoztatója. BUVÁTI, Bp. 1979/13.

 

TS.10, Épületek cölöprács nélküli cölöpalapozása kettős előregyártott cölöpfejjel.

Tartószerkezet Tervezők Tájékoztatója. BUVÁTI, Bp. 1980/1.

 

TS.11, A földnyomás és a támfalmozgás.

Tartószerkezet Tervezők Tájékoztatója. BUVÁTI, Bp. 1980.

 

TS.12, Néhány egyszerűsített számítási mód.

Tartószerkezet Tervezők Tájékoztatója. BUVÁTI, Bp. 1980/15.

 

TS.13, Rehabilitációs területek épületvédelme. (Szerzőtárs:Zámbó E.)

TTI.Bp. TS sorozat, É-65/1985.

 

TS.14, Stabilitási útmutató és példatár.

TTI.Bp. TS sorozat, S-23/1987.

 

TS.15, Téglából Falazott Szerkezetek Statikai Vizsgálata. Magyar Mérnöki Kamara, Tartószerkezeti Tagozat Tervezési Segédlet, TT-TS 1  1998.

 

TS.16,  Földrengészveszély, földrengés elleni védelem, Magyar Mérnöki Kamara,       Tartószerkezeti Tagozat Tervezési Segédlet, TT-TS 3  2000.

 

TS.17,  Méretezés földrengésre az európai elvek figyelembevételével.

(Szerzőtárs: Dr.Kollár László.)

Magyar Mérnöki Kamara, Tartószerkezeti Tagozat Tervezési Segédlet,

TT-TS4,  2003.

 

TS.18,  Síklemez födémek átlyukadás elleni méretezése (Szerzőtársakkal.) Magyar Mérnöki Kamara, Tartószerkezeti Tagozat Tervezési Segédlet, TT-TS 6  2005

 

 


BME EGYETEMI JEGYZETEK (J)  ÉS  OKTATÁSI SEGÉDLETEK (OS)

 

 

J.1,      Új méretezési szabványok tervezete az építőiparban,

Betonszerkezetek - Falazott szerkezetek.

Mérnöktovábbképző Intézet. (1968)

 

J.2,      Épületek teherhordó szerkezeteinek diagosztikája (szerzőtárs: Dr.Arató A.)

BME. Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. (1994)

 

J.3,      Falazatok és boltozatok.

BME. Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. (1994)

 

J.4,      Héjszerkezetek (szerzőtárs: Dr.Kollár L.)

BME. Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. (1994)

 

J.5,      Stabilitási problémák.

BME. Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. (1994)

 

J.6,      A talajalakváltozás hatása az épületekre.

BME. Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. (1994)

 

J.7,      Falazott szerkezetek tervezése és kivitelezése.

BME. Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. (1994)

 

J.8,      Vasbeton szerkezetek, I. rész.

BME. Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. (1994)

 

J.9,      Vasbeton szerkezetek, II. rész.

BME. Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. (1996)

 

J.10, Vasbeton szerkezetek, III. rész. BME. Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. (2003)

 

J.11,    Vasbeton szilárdságtan, az Eurocode figyelembevételével.

BME. Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. (2005)

 

J.12,    Vasbeton szerkezetek, az Eurocode figyelembevételével.

BME. Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. (2005)

 

J.13 Épületek tartószerkezeteinek diagnosztikája és rekonstrukciója.

BME. Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. (2008)

 

 

 

 

OS.1,   Statikus tervek kidolgozása.

BME. Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. (1994)

 

OS.2,   KISOKOS, segédlet tartószerkezetek tervezéséhez.

BME. Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. (1995)

 

OS.3,   STATIKAI KISOKOS, segédlet tartószerkezetek tervezéséhez.

Springer Media Magyarország (2005)

 

 

 

FOLYÓIRATCIKKEK (PM) (Magyar nyelvű)

 

PM.1,  Megjegyzések Garay Lajos "Nyíró feszültségek meghatározása" címü cikkéhez.

Magyar Építőipar. 6. (1953). 187 old.

 

PM.2, Vasbetontartó nyírófeszültségeinek meghatározása.

Magyar Építőipar. 4. (1954). 170 old.

 

PM.3,  A külpontosan terhelt vasbeton oszlopok kihajlásáról.

Mélyépítéstudományi Szemle. 11. (1955). 506 old.

 

PM.4,  Hajlított dongahéjak vizsgálata.

Magyar Építőipar. 2. (1956). 87 old.

 

PM.5,  Túlvasalt vasbeton keresztmetszetek törőigénybevétele.

Magyar Építőipar. 5-6.(1957). 210 old.

 

PM.6,  Hajlított vasbetontartók nyírófeszültségei.

Mélyépítéstudományi Szemle. 5-6. (1957). 201 old.

 

PM.7,  Az elliptikus paraboloid héj.

Mélyépítéstudományi Szemle. 11-12. (1957). 382 old.

 

PM.8,  Két új héjszerkezeti megoldás.

Magyar Építőipar. 10-12.(1958). 478 old.

 

PM.9,  Összetett felületű kupolahéjak sokszög alaprajzon.

Mélyépítéstudományi Szemle. 1. (1960). 38 old.

 

PM.10,  Ellipszis alaprajzú héjszerkezetek.

Mélyépítéstudományi Szemle. 6. (1960). 184 old.

 

PM.11,  Hajlított vasbetontartó megrepedt keresztmetszetének nyírási teherbírása.

Mélyépítéstudományi Szemle. 10. (1960). 472 old.

 

PM.12,  Héjszerkezet előregyártott kiselemekből.

Magyar Építőipar. 6.(1961). 272 old.

 

PM.13,  Éritőirányú, megoszló erőrendszerrel terhelt parabolaívek számítása.

Mélyépítéstudományi Szemle. 7. (1961). 332 old.

 

PM.14,  Keretek közelítő stabilitás vizsgálata. (Szerzőtárs: Kollár L.)

Mélyépítéstudományi Szemle. 9. (1961). 442 old.

 

PM.15,  Vasbeton dongahéjak számítása.

MTA.Műsz.Tud.Oszt.Közl.XXX.1-4.(1962) 19.

 

PM.16,  A T keresztmetszetü hajlított vasbetontartó megrepedt keresztmetszetének      nyírási teherbírásáról.

Mélyépítéstudományi Szemle. 8. (1962). 373 old.

 

PM.17,  A hajlított vasbetontartók nyírási méretezéséről.

Magyar Építőipar. 10.(1962). 483 old.

 

PM.18,  Külpontosan nyomott héj-ívek stabilitása.

Építés és Közlekedéstudományi Közlemények. 1-2.(1963) 135 old.

 

PM.19,  Lakóépületek teherhordó szerkezeteinek és szerkezeti rendszereinek

gazdaságossági vizsgálata.

Magyar Építőipar.  1.(1964).

 

PM.20,  Magas súlypontú építmények stabilitása.

Mélyépítéstudományi Szemle. 9. (1965). 445 old.

 

PM.21,  Konoidkonzolhéj számítása. (Szerzőtárs: Kollár L.)

Építés és Közlekedéstudományi Közlemények. 2.(1966) 279 old.

 

PM.22,  Héjszerkezetek kritikus terhének kísérleti meghatározása.

Építés és Közlekedéstudományi Közlemények. 2.(1966) 293 old.

 

PM.23,  Egyszerűsített eljárás kis külpontossággal nyomott vasbeton oszlopok

méretezésére.

Magyar Építőipar. 2-3.(1966). 138 old.

 

PM.24,  Héjszekezetek stabilitásvizsgálata.

Mélyépítéstudományi Szemle. 5. (1966). 242 old.

 

PM.25,  Vasbeton faltartók tervezési kérdései.

Mélyépítéstudományi Szemle. 10. (1966). 466 old.

PM.26,  A beton szigma-epszilon diagramjáról.

Építés és Közlekedéstudományi Közlemények. 1.(1967) 33 old.

PM.27,  A fa lassú alakváltozásáról.

Magyar Építőipar. 12.(1967). 763 old.

 

PM.28,  Hosszú vasbeton dongahéjak számítása.

Építés és Közlekedéstudományi Közlemények. 1-2.(1963) 135 old.

 

PM.29,  Három oldalon támaszkodó vasbeton lemezek számítása a töréselmélet

szerint.

Magyar Építőipar. 8.(1968). 519 old.

 

PM.30,  Saroklemezek

Mélyépítéstudományi Szemle. 6. (1970). 274 old.

 

PM.31,  Vonórúddal merevített parabolaívek kihajlása. (Szerzőtárs: Kovács I.)

Építés-Építészettudomány.III./1.(1971)

 

PM.32,  Lemezalapozású épületek közelítő számítása. (Szerzőtárs: Szabados R.)

Magyar Építőipar. 4-5.(1972). 228 old.

 

PM.33,  Vasbetonrudak gátolt csavarásáról. (Szerzőtárs: Tarnai T.)

Mélyépítéstudományi Szemle. 6. (1972).

 

PM.34,  Az előregyártott és a helyszíni beton csatlakozó felületének nyíróteherbírása.

(Szerzőtárs: D.Szederjei I.)

Mélyépítéstudományi Szemle. 8. (1972). 375 old.

 

PM.35,  Gumiballonok stabilitása.

Műszaki Tudomány.     (1972). 457 old.

 

PM.36,  A falazott szerkezetek tervezésének új szabványa.

Magyar Építőipar. 10.(1972). 581 old.

 

PM.37,  Az ideálisan rugalmas-képlékeny anyagú héjak horpadásvizsgálata.

Mélyépítéstudományi Szemle. 2. (1974). 77 old.

 

PM.38,  Rácsostartók stabilitása. (Szerzőtárs: Tarnai T.)

Magyar Építőipar. 4-5.(1974). 207 old.

 

PM.39,  Beton és vasbetonhéjak horpadásvizsgálata.

Műszaki Tudomány.  48.(1974). 415 old.

 

PM.40,  Ferdehálós vasalású vasbetonlemezek törése a beton tönkremenetele

következtében. (Szerzőtárs: D.Szederjei I.)

Műszaki Tudomány. 49.(1975). 371 old.

 

PM.41,  "Egyéb anyagú" teherhordó szerkezetek méretezése.

Magyar Építőipar. 4.(1976).

 

PM.42,  A héjak hullámussága kritikus terhet csökkentő hatásának vizsgálata lineáris   elmélettel.

Építés-Építészettudomány.VIII./3-4.(1976)

 

PM.43,  Lemezkeretvázak dolgozó szélessége. (Szerzőtárs: Jankó L.)

Építés-Építészettudomány.VIII./3-4.(1976)

 

PM.44,  A metróépítés okozta térszindeformáció elemeinek közelítő meghatározása.

(Szerzőtárs: Jankó L.)              Mélyépítéstudományi Szemle. 8. (1976). 354 old.

 

PM.45,  Épületrepedések talajmozgás hatására.

Magyar Építőipar.      10 .(1976). 630 old.

11 .(1976). 667 old.

 

PM.46,  A szerkezetek biztonsága véletlen mozgások esetén.

Magyar Építőipar. 2.(1977). 65 old.

 

PM.47,  Egyenletesen megoszló vízszintes peremterhű, lapos elliptikus paraboloid         héjak membránerői és membránalakváltozásai. (Szerzőtárs: Jankó L.)

Műszaki Tudomány. 53.(1977). 179 old.

 

PM.48,  Falrepedések a lapostető hőmérsékleti mozgásának hatására.

Magyar Építőipar. 6.(1977). 308 old.

 

PM.49,  Talajalakváltozás és épületdeformáció.

Magyar Építőipar. 7.(1977).

 

PM.50,  A felszínsüllyedés és az épületkárok összefüggései.

Mélyépítéstudományi Szemle. 1. (1978). 31 old.

 

PM.51,  A rugalmas vasbetonrúd kihajlása.

Építés-Építészettudomány.X./1-2.(1978). 45 old.

 

PM.52,  Axiális terhü, mozdulatlan alsó peremű hiperbolikus forgáshéjak általános        horpadása. (Szerzőtárs: Nagy J.)

Építés-Építészettudomány.X./1-2.(1978). 67 old.)

 

PM.53,  Az automatizált teherhordó szerkezeti rendszertervezésről.

Magyar Építőipar. 3.(1978). 129 old.

 

PM.54,  A külpontosan nyomott rugalmas vasbetonrúd alakváltozásai.

Magyar Építőipar. 9-10.(1978). 587 old.

 

PM.55,  Az ívszerűen működő hiperbolikus paraboloid nyereghéj stabilitása.

Műszaki Tudomány.  57.(1979). 381 old.

 

PM.56,  A vasbetonszerkezetek repedései a beton zsugorodásának és lehűlésének       hatására.

Mélyépítéstudományi Szemle. 11. (1980). 502 old.

 

PM.57,  A kúszás hatása a szerkezetek stabilitására.

Mélyépítéstudományi Szemle. 6. (1981). 240 old.

 

PM.58,  A lapos vasbetonívek stabilitási viselkedése.

Építés-Építészettudomány..  /1-2.(1982)

 

PM.59,  Vasbeton forgáshiperboloid hűtőtornyok stabilitásvizsgálata.

Mélyépítéstudományi Szemle. 7. (1982). 281 old.

 

PM.60,  Válaszfaltörések a betonanyagú épületváz lassú alakváltozása

következtében.

Magyar Építőipar. 7-8.(1982).

 

PM.61,  Falazott és betonszerkezetek vizsgálata és megerősítése.

Magyar Építőipar. 6.(1983).

 

PM.62,  Érintőirányú, szimmetrikus megoszló erőrendszerrel terhelt ellipszis

vezérgörbéjű háromcsuklós ívek számítása. (Szerzőtárs: Bognár L.)

Építés-Építészettudomány.    /1-2..(1984)

 

PM.63,  A héjak stabilitásvizsgálatához alkalmazandó biztonsági tényező.

Építés-Építészettudomány.     /3-4.(1984)

 

PM.64,  A TTI a IV. Magyar Mechanikai Konferencián.

Műszaki Tervezés. XXIV.5.(1884). 25 old.

 

PM.65,  Karcsú vasbetontartók képlékeny kifordulása.

Építés Kutatás-Fejlesztés. (1985)/2.

 

PM.66,  Az MSz 15022/2-3-4 szabványlapokról (Szerzőtársakkal)

Mélyépítéstudományi Szemle.   . (1986).

 

PM.67,  Érintőirányú, antimetrikus megoszló erőrendszerrel terhelt ellipszis

vezérgörbéjű háromcsuklós ívek számítása. (Szerzőtárs: Bognár L.)

Építés-Építészettudomány.     /3-4.(1986)

 

PM.68,  A felújítandó épületek teherhordó szerkezetei ellenőrzésének módszerei a        belső igénybevételi tartalékok figyelembevételével.

Műszaki Tervezés.  6.(1986).

 

PM.69,  Az 1985. szeptember 19-i Mexico-i földrengés tapasztalatai.

Magyar Építőipar. 7.(1986).

 

PM.70,   Az 1985. szeptember 19-i  földrengés hatása Mexico város épületeire.

Mélyépítéstudományi Szemle. 9. (1986).

 

PM.71,  Kupolahéjak horpadása.

Építés-Építészettudomány.XIX./3-4.(1987)

 

PM.72,  Rácsostartók optimális kialakításmódja. (Szerzőtárs: Bognár L.)

Közlekedés és Mélyépítéstudományi Szemle. 3. (1989).

 

PM.73,  Épületek merevítőrendszerének számítása, különböző magasságú merevítő      falak és szintenként változó elrendezésü vízszintes teher esetén.

(Szerzőtárs: Bognár L.)   Építés-Építészettudomány.XX/3-4.(1989).

 

PM.74,  Feszített vasbetontartók lehorgonyzási végének felhasadás vizsgálata.

Közlekedés és Mélyépítéstudományi Szemle. 4. (1989).

 

PM.75,  Az MSz 15025 " Építmények teherhordó faszerkezeteinek erőtani tervezése"              c.szabvány egyes előírásainak magyarázata.

Magyar Építőipar. 10.(1989). 471 old.

 

PM.76,  Monolit vasbetonépítés.

Magyar Építőipar. 11.(1989). 514 old.

 

PM.77,  A foghíjbeépítés veszélyei és megelőzésük lehetősége.

Magyar Építőipar. 12.(1990).569 old.

 

PM.78,  A falazott szerkezetek erőtani tervezése.

Magyar Építőipar. 4.(1990). 179 old.

 

PM.79,  A rétegelt ragasztott fatartók felhasadási problémái.

Magyar Építőipar, 1991, 4.szám. 186 old.

 

PM.80,  Megemlékezés Dr.Gyengő Tiborról.

Magyar Építőipar, 1991, 7.szám

 

PM.81,  A Coulomb féle súrlódási törvény korrekciója. (Csák,B. és Orosz L.            szerzőtárssal)VII. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc, 1991

Építés-Építészettudomány, 1994. 3-4. 207 old.

 

PM.82,  A földrengés mérnöki értékelése. Építés-Építészettudomány,

1-2.(1994).101o.

 

PM.83,  A Budapest, III.Jós u. 2-16 sz.épülettömbben történt robbanással kapcsolatos tartószerkezeti vizsgálat. (Szerzőtárs:Csák B.) Műszaki Tervezés, 1994.

PM.84,  Az acélszál erősítésű betonszerkezetek méretezési kérdései.

Közlekedés és Mélyépítéstudományi Szemle. XLIV.évf. 1994, 7.szám.

 

PM.85,  Boltozatok.  Magyar Építőipar, 1994, 11-12.szám

 

PM.86,  A Közép-Európai Egyetem.  Építés-Felújítás. 1995, Különszám.

 

PM.87,  A beton múltja, jelene és jövője.  Építés-Felújítás. 1995, 2.évf.5.szám.

 

PM.88,  Földrengés.  Magyar Építőipar, 1995, 9.szám. 261 old.

 

PM.89,  A duktilitás és a P-delta effektus együttes hatása a nyomóerővel is terhelt        szerkezetek földrengés elleni méretezésében.

Építés-Építészettudomány, XXV.1995. 3-4.szám.

 

PM.90  A Közép-Európai Egyetem épülete(Társszerzőkkel)

Műszaki Tervezés, 1996. 2.évf. 5.szám.(6-12 old.)

 

PM.91  A Közép-Európai Egyetem épületeggyütesének teherhordó szerkezetei.

Műszaki Tervezés, 1996. 2.évf. 5.szám.(15-19 old.)

 

PM.92,  Kísérletek az acélszál erősítésű vasbeton viselkedésének ellenőrzésére.

Közúti Közlekedés és Mélyépítés Tudományi Szemle. XLVI.évf. 1996. 10.

 

PM.93,  Egy tragikus tűzfalleomlás. (Szerzőtárs: Armuth M.)

Magyar Építőipar, 1998, 1-2.szám. 6 old.

 

PM.94,  Egy magyar mérnökóriás: Menyhárd István

Magyar Építőipar, 1998, 5-6.szám. 175 old.

 

PM.95,  A puha mészkő falazóelem szilárdsága.

KŐ. 02.(2000). 26 old.

 

PM.96,   Többszabadságfokú, nemrugalmas anyagú rendszerek dinamikai stabilitásállapota. Építés-Építészettudomány, 2000. XXVIII (1-4) 21.37

 

PM.97,  Szerkezeti EUROCODE-ok, Vasbetonépítés, 2001/3 -66-old.

 

PM.98,  Az EUROCODE 6 bevezetése Magyarországon, változások, előnyők,

hátrányok, (Társszerző: Sajtos,I.)Vasbetonépítés, 2001/3 -68-old.

 

PM.99,  Gondolatok a süllyedésszámításról, Közlekedés és Mélyépítés Tudományi      Szemle, 2001/4

 

PM.103, A beton súrlódása, (Szerzotársak: Csák B., Orosz L.)

Vasbetonépítés, 2002/3 -83-old.

 

PM.100,  Válasz Dr.Greschik Gyula megjegyzéseire,  Közlekedés és Mélyépítés

Tudományi Szemle, 2001/6,  240 old.

 

PM.101, Hozzászólás a "Szabványainkról, tankönyveinkről az "iparos" szemével

nézve" c. cikkhez.  BETON 2001/2 6 old.

 

PM.102,  Szerkezeti EUROCODE-ok, Vasbetonépítés, 2001/3 -66-old.

 

PM.103,  Az EUROCODE 6 bevezetése Magyarországon, változások, előnyők,

hátrányok,  (Szerzőtárs: Sajtos I.) Vasbetonépítés, 2001/3 -68-old.

 

PM.104,   Vasbeton kéregzsalu és a rábetonozás együttdolgozása vízszintes teherviselő felületelemeknél. (Szerzőtárs: SSimon T.)

Vasbetonépítés. V.évf. 2003/1.10 old.

 

PM.105,   Dulácska,E.-Dulácska Zs.: A Bp. Belgrád rakpart 3-4 épület törésnek indult utcai falazott pilléreinek cseréje. Magyar Építőipar 52 évf. 2003. 1-2.

 

PM.106,  A budavári Mátyás templom tornyának állékonysági kérdései.

(Szerzőtárs: Tajta I.)

Műemlékvédelem. 2006. L.évf. 1-2. 34. old.

 

PM.107,  Földnyomás törtvonalú csúszólappal (Szerzőtárs:Tajta I.)

Mélyépítés.

 

PM.108,   Dulácska,E.-Dulácska Zs.: Rekviem egy templomért. Mérnökujság. 2007.márc.

 

PM.109,   Épületek tartószerkezeteinek diagnosztikája és rekonstrukciója.

Alapismeretek. (Szerzőtárs: Arató A.)

Építőmester. Budapest. 2007 máj.-jún.22-27 old.

 

PM.110,  ,  Épületek tartószerkezeteinek diagnosztikája és rekonstrukciója.

A szakértői tevékenység.

Építőmester. Budapest. 2007 júl.-aug. 20-21 old.

 

PM.111,  ,  Épületek tartószerkezeteinek diagnosztikája és rekonstrukciója.

Régi épületek teherhordó szerkezetei.

Építőmester. Budapest. 2007 nov.-dec. 24-25 old..

 

PM.112,    Épületek tartószerkezeteinek diagnosztikája és rekonstrukciója.

Alapozások diagnosztikája és rekonstrukciója. (Szerzőtárs .Holló J.)

Építőmester. Budapest. 2008 jan.-febr.

 

PM.113,  Épületek tartószerkezeteinek diagnosztikája és rekonstrukciója.

Falazott szerkezetek diagnosztikája és rekonstrukciója.

Építőmester. Budapest. 2008 márc.-ápr.

 

PM.114,  Épületek tartószerkezeteinek diagnosztikája és rekonstrukciója.

Vízszintes szerkezetek diagnosztikája és rekonstrukciója.

Építőmester. Budapest. 2008 nov.-dec.

 

 

 

FOLYÓIRATCIKKEK (PI) (Idegen nyelvű)

 

PI.1,    Kreisring - und kugelflchförmige Schale über viereckigem Grundriss.

Acta Techn. 26, 3-4, (1959) 349 old.

 

PI.2,    Schalentragwerke über elliptischem Grundriss.

Acta Techn.Ac.Sci.Hung. 27, 3-4, (1959) 273 old.

 

PI.3,    Angenherte Berechnung der Momentenzuwachses und der Stabilitt von       gedrückten Rahmenstielen. (Szerzőtárs: Kollár L.)

Bautechnik. 3 (1960) 98 old.

 

PI.4,    Falterflügelartig geformte, hyperbolische Schalankonstruktionen auf zwei         Punkstützen.

Acta Techn. 28, 1-2, (1960) 149 old.

 

PI.5,    Muschelförmige Schalenkonstruktionen.

Acta Techn. 29, 3-4, (1960) 397 old.

 

PI.6,    Die Biegetheorie der langen, flachen, elastischen Kreiszylinderschalen.

Acta Techn. 32, 3-4, (1961) 343 old.

 

PI.7,    Schalentragwerke aus zusammengesetzten Flchen über einem            Rechteckgrundriss.

Acta Techn. 33, 1-2, (1961) 95 old.

 

PI.8,    Voiles minces á double courbure construits sur un plan quadrangulaire.

(A PI.7 francia változata.) Beton-Armé. Sept.(1962) 42 old.

 

PI.9,    Stability of eccentrically compressed shell-arches. (Magyarul: PM.18)

Acta Techn. 45, 3-4, (1964) 351 old.

 

PI.10,  Die Stabilitt der Bauwerke mit hochliegendem Schwerpunkt.

Acta Techn. 53, 3-4, (1966) 439 old.

 

PI.11,  Valeroidal shell over rectengular plan.

Acta Techn. 59, 1-2, (1967) 35 old.

 

PI.12,  Stability of anisotropic hyperbolic paraboloidal shells.

Acta Techn. 59, 1-2, (1967) 123 old.

 

PI.13,  Das Lundgrensche Berechnungverfahren für lange Schalen, angewendet auf     den Fall der gerissenen Zugzone. (Magyarul: PM.28)

Beton und Stahlbetonbau. 3. (1968) 55 old.

 

 

 

PI.14,  Vibration and stability of anisotropic shallow shells.

Acta Techn. 65, 3-4, (1969) 255 old.

 

PI.15,  On the critical load of shells.

IASS BULLETIN No.39.(1970)

 

PI.16,  Praktische Stabilittsuntersuchug von zentrisch gedrückten Tragwerken aus     Material mit vernderlichem Elastizittmodul.

Die Bautechnik. 10. (1972) 340 old.

 

PI.17,  Nherungsverfahren für die Stabilittsuntersuchung von Schalen im      plastischen Bereich.

Der Stahlbau. 7. (1977) 217 old.

 

PI.18,  Buckling of Elastic - Plastic Shells. (Magyarul: PM.37)

IASS BULLETIN. No.68.(1978) 15 old.

 

PI.19,  Der Steifigkeitskennwert der Schalenbeulung.

Acta Techn. 85, 3-4, (1978) 441 old.

 

PI.20,  Membrankrfte und Membranformnderungen von flchen elliptischen           Paraboloidschalen mit glechförmig verteilter horizontaler Belastung.

Acta Techn. 27, 3-4, (1959) 273 old.

 

PI.21,  Die bei der Untersuchung des Beulverhaltens von Schalen in Betracht zu          ziehende Anfangsausmittigkeit.

Acta Techn. 86, 1-2, (1978) 157 old.

 

PI.22,  Die Beulung von Stahlbetonschalen.

Acta Techn. 86, 1-2, (1978) 33 old.

 

PI.23,  Die neuen Bemessungsverfahren für Mauerwerk in Ungarn.

Bauingenieur. 54.(1979) 189 old.

 

PI.23/b,  Kippen ebener Parallelgurtfachwerke, (Szerzőtárs: Tarnai T.)

Bauplanung-Bautechnik. 33.(1979) 173.old.

 

PI.24,  Buckling of the Saddle-shaped Hypar Shell Acting like an Arch.(Magyar:PM.55)

Acta Techn. 91, 3-4, (1980) 411 old.

 

PI.25,  The Influence of Creep on the Stability of Shells

Acta Univ.Ouluensis. C.16.(1980). Artes Constr.3. 87 old.

 

 

PI.26,  Explanation of the Chapter on Stability of the "Recommendation for Reinforced

Concrete Shells and Folded Plates" and a Proposal to its Improvement.

IASS BULLETIN No.77. (1981)  (Japánul: PI.27)

 

 

PI.28,  Buckling of Reinforced Concrete Shells. Journal of Structural Div.ASCE. V.107. No.ST.12.Dec.(1981) 2381 old.

 

PI.29,  Overall Buckling of Hyperbolic Shells of Revolution with Unmovable Lower    Edges. (Szerzőtárs: Nagy J. és Bódi I.) Acta Techn. 92, 1-2, (1981) 167 old.

 

PI.30,  Effect of concrete shrinkage on the stability of r.c. shells.

Acta Techn. 97, 1-4, (1984).

 

PI.31,  Relation between the initial imperfection and the eccentricity of normal forces   of shell structures. Acta Techn. 97, 1-4, (1984).

 

PI.32,  The safety factor to be applied in shell buckling analysis. (Magyarul: PM.63)

Acta Techn. 99, 1-2, (1986) 273 old.

 

PI.33,  Design Procedure for the Buckling Analysis of Reinforced Concrete Shells.

(Szerzőtárs: Kollár L.).  Thin -Walled Structures 23.(1995). 313 old.

 

PI.34,  The Effect of Ductility in Combination with the P -   Effect to be Taken into Consideration on the Seismic Design of Compressed Structures.

Acta Techn. 107, 3-4, (1996).

 

PI.35,  Friction Test of Concrete. (Szerzőtársak: Csák B. és Orosz L.)

BME. Periodika Politechnika, TR.1997 (Tub.-TR 97 AR 02)

 

PI.36,   Buckling Analysis of Reticulated Shells. (Szerzőtárs: Kollár L.)

International Journal of Space Structures. Vol 15. (2000).

 

PI.37, Concrete to concrete interaction between thin horizontal reinforce concrete element and in situ concrete. (Szerzőtárs: Simon T.)
Conctere Structures. pp.29. Vol 5. (2004).

 

PI.37,  , The elastic-plastic buckling failure load of structures made of nonlinear elastic-plastic material.

Periodica Politechnica, Architecture.38/1 (2007)

 

 

 


KONFERENCIA  ELŐADÁSOK (KE)

 

 

KE.1,   Experimental Determination of the Critical Load of Shell Structures.

IASS Symposium. Budapest (Hungary) 1965.

 

KE.2,   Computation of Conoidal Canteliver Shells. (szerzőtárs: Kollár L.)

IASS Symposium. Budapest (Hungary) 1965.

 

KE.3,   Stabilittsuntersuchung der Schalenkonstruktionen.

IASS Symposium. Lenigrad (USSR) 1966.

 

KE.4,   A héjak kritikus terhéről.

IASS Symposium. Budapest (Hungary) 1968.

 

KE.5,   Stability of Rubber Balloons.

IASS Symposium. Delft (Netherland)1972.

 

KE.6,   A kúszás hatása a szerkezetek stabilitására.

IUTAM: II. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc (Hungary), 1975.

 

KE.7,   Buckling of Reinforced Concrete Shells.

IASS Conference. Alma-Ata (USSR) 1977.

 

KE.8,   Buckling of Elastic -Plastic Shells.

Int. Conference on Stability. Budapest - Balatonfüred (Hungary) 1977.

 

KE.9,   A rugalmas vasbetonrúd kihajlása

IUTAM, III. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc (Hungary), 1979.

 

KE.10, Mozdulatlan alsó peremű, függőleges erővel terhelt hiperbolikus forgáshéjak       általános horpadása. (szerzőtárs:Nagy J.) 

IUTAM, III. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc (Hungary), 1979.

 

KE.11, The Influece of Creep on the Stability of Shells,

IASS Symposium on "Wood, Ferrocement ad Plastics in Shell and Spatial      Structures. Oulu (Finland) 1980.

 

KE.12, Der Eifluss des Kriechens auf die Stabilitt der Tragwerke.

IX. Int. Kongress über Anwendung der Mathematik in der Ingenieur Wissenschaft.

Weimar. (Deutschland) 1981.

 

KE.13, Lateral Buckling of Reinforced Concrete Slander Beams Made of Elastic-Plastic

Material

IASS Symposium on Spatial Roof Structures. Dortmund (Deutschland) 1984.

 

KE.14, Approximate Determination of the Elastic - Plastic Buckling Failure Load

Parameter of Structures made of Nonlinear Elastic - Plastic Material

Int.Congress of IASS, Moscow (USSR), 1985.

 

 

KE.15, Buckling Analysis of Reinforced Concrete Shells.

IUTAM Symposium on Inelastic Behaviour of Plates and Shells.

Rio Janeiro (Brasil) 1985.

 

KE.16, Rugalmas-képlékeny oszloprend stabilitás vizsgálata, a szélteher kritikus értéke

. (szerzőtárs:Bognár L.)

IUTAM, V. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc (Hungary) 1987.

 

KE.17, Kupolahéjak horpadásának új eredményei, a pontosan kielégített kerületi

feltételek figyelembevételével. (szerzőtárs:C.Q.Thang)

IUTAM, V. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc (Hungary) 1987.

 

KE.18, Conclusion Drawn from Analising the Behaviour of Buildings due to the

Earthquake in Mexico.

14. European Regional Seminar of Earthquake Eng. Ossiah (Österreich) 1989.

 

KE.19, Lateral Buckling of Slender Beam Made of Elastic-Plastic Steel Material

Int. Colloquium, Stability of Steel Structures. Budapest (Hungary) 1990

 

KE.20, The Symmetrical Buckling of Spherical Shells. ( szerzőtárs: C.Q.Thang)

Int. Collokvium on Buckling of Shell Structures, Lyon, (France) 1991.

 

KE.21, A duktilitás és a P- effektus.

IUTAM, VI. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc(Hungary) 1991.

 

KE.22, New Results on Buckling of Sphericall Elastic Shells.          (szerzőtárs:C.Q.Thang)

SEIKEN - IASS Symposium on nonlinear Analisis and Design for Shell and    Spatial Structures. Tokyo (Japan) 1993.

 

KE.23, Design Procedure for the Buckling Analysis of Reinforced Concrete Shells

(szerzőtárs: Kollár L.)

Conference on Thin Walled Structures. Liverpool. (Great Britain) 1995.

 

KE.24, Ductility and the P - Effect.

11. World Conference of Earthquake Engineering. Acapulco (Mexico) 1996.

 

KE.25, Nemrugalmas anyagu, többszabadságfokú rendszerek dinamikai stabilitás        állapotának vizsgálata (Rázóasztal kísérletek az OTKA 15701kutatáshoz).

IUTAM, VIII. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc(Hungary) 1999.

 

KE.26, Az acélszál erősítésű beton és vasbeton méretezéselmélete.

Szálerősítésű Betonok Konferencia, Budapest, 1999.

 

KE.27, Tartószerkezetek rehabilitációja.

TARTÓK 2000 Konferencia, Budapest, 2000.

 

KE.28,  Az EUROCODE 6 bevezetése Magyarországon, változások, előnyők,

hátrányok, Téglaszerkezetek Konferencia, Budapest, 2001

 

 

KE.29,  Dulácska,E.-Sajtos,I.: Az EUROCODE 6 alkalmazása, EUROCODE 6,

Téglaszerkezetek kötetben,

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs KHT. Bp. 2001.

 

KE.30,  Dulácska,E.-Józsa,Zs.-Borosnyói A.: Téglaszilárdságvizsgálat Schmidt kala

páccsal. az EUROCODE 6, Téglaszerkezetek kötetben, Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs KHT. Bp. 2001.

 

KE.31,  A budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom helyreállítása ankét.

Budapest, 2005.

 

KE.32.  Földnyomás törtvonalú csúszólappal (Szerzőtárs:Tajta I.)

Geotechnikai konferencia, Ráczkeve.

 

KE.33,  A Mátyás torony és harangjai. 6.Harangtörténeti ankét.

Öntödei múzeumi füzetek 17. 2007.

 

KE.34,  Összedőlt egy templom. Vajon miért? X.Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc, 2007.

 

KE.35,  Berpedt vasbeton keresztmetsze inercianyomatékának egyszerűsített meghatározása.  X.Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc, 2007.

 

KE.36,  A földrengési zónák lehetőségei Magyarországon.

Földrengésbiztonsági Konferencia, Győr, Szt.István Egyetem. 2007

 

 

SZABVÁNYOK (Sz)


" Építmények Teherhordó Szerkezeteinek Erőtani Tervezése "  sorozatból:

 

Sz.1,    MSz.15020.    A méretezés általános előírásai.

Javaslat:           1968.

Kidolgozás:      1970.

 

Sz.2,    MSz.15021,                Terhek és hatások.

Javaslat:           1968.

Kidolgozás:      1970.

 

Sz.3,    MSz.15022/1, Vasbetonszerkezetek.

Kidolgozás:      1970.

 

Sz.3,    MSz.15022/2,  Betonszerkezetek.

Javaslat:           1968.

Kidolgozás:      1970.

Sz.4,    MSz.15022/6,  Könnyűbeton szerkezetek.

Javaslat:           1968.

Kidolgozás:      1970.

 

Sz.5,    MSz.15023 Falazott szerkezetek. 

Javaslat:           1968.

Kidolgozás:      1970.

 

Sz.6, Msz.15025, Faszerkezetek 

Kidolgozás:      1970.

 

 

 

Sz.7,    MSz.15022/2,  Betonszerkezetek.

Javaslat:           1984.

 

Sz.8,    MSz.15023 Falazott szerkezetek. 

Javaslat:           1984.

 

 

Sz.8,    MSz.15022/6,  Könnyűbeton szerkezetek.

Javaslat:           1968.

 

Az Sz.7, - Sz.8, - Sz.9 szabványok kidolgozása munkabizottságokban történt