domokos

 

Dr. Domokos Gábor
egyetemi tanár, az MTA rendes tagja 

telefon: (361)-463-1493
domokos_at_iit.bme.hu

Született: Budapest, 1961. november 12.

 Publikációs adattár

Fogadóórára jelentkezés


Végzettsége, tudományos fokozatai:

 • okl. építészmérnök, BME (1986);
 • műszaki tudomány kandidátusa, MTA (12.907/1989);
 • egyetemi doktor, BME Építészmérnöki Kar (1990);
 • PhD, BME (1995);
 • habilitáció, BME Építészmérnöki Kar (1995);
 • MTA doktora (1998)

Szakmai elismerések:

 • Cornell Egyetem Gépész- és Repülőmérnöki Kar c. egyetemi tanára (1998-), 
 • Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (2004-2010),  
 • MTA rendes tagja (2010-)
 • Trinity College (Cambridge) vendégprofesszora (2008/2009).
 • Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (Várkonyi Péterrel közösen, 2007.) a Gömböc feltalálásáért.

Munkahelyei, beosztásai:

BME Építőmérnöki Kar Mechanika Tanszék, tud. ösztöndíjas (1986-1989),

Építészmérnöki Kar Szilárdságtani Tanszék (1989-1990 tanársegéd, 1991-1993 adjunktus, 1994-1996 docens, 1996- egyetemi tanár, 1995-1998 tud. dékánhelyettes, 2002-2008 tanszékvezető, 2001- a Csonka Pál Doktori Iskola vezetője)

Kutatási területei:

Rugalmas szerkezetek nagy elmozdulásai, egyensúlyi utak globális vizsgálata és strukturális stabilitása, ciklikusan szimmetrikus szerkezetek nemlineáris számítása, térbeli és időbeli kaotikus jelenségek különös tekintettel a rugalmas szerkezetek kaotikus állapotaira, kaotikus mozgások digitális modellezése, folytonos és diszkrét modellek kapcsolata, a csoportelmélet rugalmasságtani alkalmazásai, konvex testek morfológiája.  

Hosszabb tanulmányútjai:

 • 1988. X.- 1989. IV. Bécsi Műszaki Egyetem, 2. Mechanikai Intézet, magyar állami ösztöndíj

 • 1991. X. – 1992. VI. Cornell Egyetem, Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Tanszék, Prof. P.J. Holmes

 • 1992. VII. – 1992. VIII. Cambridge (Anglia), Peterhouse College, CCHS-EES ösztöndíj

 • 1993. IX. - 1994 IV. Marylandi Egyetem, Műszaki és Fiz.Tud. Intézete, Dr Korányi Imre ösztöndíj).

 • 1998. IX.-1999.V. Cornell Egyetem, Elméleti és Alk. Mech. Tsz. („Mary Upson” vendégprofesszor)

 • 2008.IX.-2009.VI. Cambridge-i Egyetem, Trinity College (Visiting Fellow Commoner), Department of Engineering (vendégprofesszor).

5 legfontosabb publikációja :

 • Euler’s problem, Euler’s method and the standard map or the discrete charm of buckling, J. Nonlinear Science 3 (1993) 109-151 (Társszerző: Philip Holmes)

 • Constrained Euler Buckling,  J. of Nonlinear Science 7 (1997)  pp.281-314 (Társszerző: Philip Holmes és Barrie Royce)

 • Random Perturbations and Lattice Effects in Chaotic Population Dynamics, Science Vol 297 (2002) , No. 5590, p2163 (Társszerző: Scheuring István)

 • Mono-monostatic bodies: the answer to Arnold's question, The Mathematical Intelligencer Vol 28 (2006)  No.4,  pp34-38  (Társszerző: Várkonyi Péter)

 • The evolution of pebble size and shape in space and time, Proc. Roy. Soic. A, Vol 468, no 2146, pp 3059-3079 (2012) (Társszerző Gary W. Gibbons)