A tárgy jellege: választható  
  Elõadó: Dr. Vigh Attila  
  Heti óraszám: 2 óra előadás  
  Követelmény: makett vagy látványterv készítése - félév végi jegy  
  Kreditpont: 2  
  Ismertetõ: A látványos, „landmark”-szerű építészet kedvelt elemei a hídszerkezetek. Napjainkban egyre több olyan hídszerkezet épül, ahol építészmérnök bevonása lenne indokolt. Az igazán jó és előremutató szerkezeteknél a „design” és a statikai kialakítás egymást erősítve jelenik meg, ezért a tantárgy keretein belül ennek szerepét, fontosságát hangsúlyozzuk. Célkitűzésünk, hogy a hallgatók elsajátíthassák az alapvető hídépítési alapfogalmakat, a főbb hídszerkezeti típusokat, a típusválasztás szempontjait, valamint, hogy rálátásuk legyen az újonnan alkalmazott szerkezeti megoldásokra.
  Rövid tematika: - Esztétika és tervezés kapcsolata
- Hídtípusok általános ismertetése, ismertebb hidak bemutatása, hidak funkció szerint (gyalogoshíd, közúti, vasúti, vegyes)
- Szerkezeti elemek funkciói, terhek és hatások
- Gerendahidak, rácsos hidak ismertetése, kialakítási lehetőségek erőtani és esztétikai szempontból
- Ívhidak és boltozatok ismertetése kialakítási lehetőségek erőtani és esztétikai szempontból
- Kerethidak ismertetése kialakítási lehetőségek erőtani és esztétikai szempontból
- Függőhidak, ferdekábeles hidak ismertetése kialakítási lehetőségek erőtani és esztétikai szempontból
- Szerkezeti elemek (pillér, pilon, pályaszerkezet) kialakítása, alakja, erőjátéka, újítási lehetőségek
- Budapesti Duna-hidak megtekintése
- Hídtartozékok (korlát, világítás) elhelyezése, alakja, kialakítása
- Építési állapotok, ideiglenes szerkezetek – Konzultáció
- Jövőbeli hidak, új építőanyagok adta lehetőségek, kitekintés más tartószerkezetekre (tornyok, térlefedések) – Konzultáció
- Konzultáció - Tanulmány/makett/látványterv beadása
  Segédanyagok: A letöltések között megtalálhatók az előadások anyagai és a korábbi félévekben beadott munkák.

Galéria:

További anyagok elérhetők az előadó honlapján!

Letöltések:


Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
explore subfolder image eloadasok
An Adobe Acrobat file hidak_esztetikaja_1 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file hidak_esztetikaja_2 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file hidak_esztetikaja_3 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file hidak_esztetikaja_4 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file hidak_esztetikaja_5 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file hidak_esztetikaja_6 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file hidak_esztetikaja_7 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file hidak_esztetikaja_8 Download Preceding File
explore subfolder image eredmenyek
explore subfolder image korabbi_munkak
An Adobe Acrobat file munkak2011 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file munkak2013 Download Preceding File