A DOKTORI ISKOLA VÁLASZTHATÓ TÁRGYAI

 

Az abszolutórium feltétele a képzés három éve alatt minimum 16 kreditpont megszerzése legalább 8 db szabadon választható (a Doktori Iskola által elfogadott) tárgy teljesítésével. A Doktori Iskola hallgatói szabadon választható tantárgyként teljesíthetnek minden olyan, a kutatásához kapcsolódó, más karokon, egyetemeken vagy szakmérnöki képzésen oktatott tantárgyat, amit az adott félévben a Doktori iskola Tanácsa a hallgató számára engedélyez. A tárgyak befogadása a témavezető támogató javaslatával kiegészített írásbeli kérvénnyel kezdeményezhető. A Doktori iskola Tanácsa különösen indokolt esetben elfogadhatja az Építészmérnöki Kar nappali képzése MSc szintű tantárgyainak teljesítését is.

 

A kérvénynek tartalmaznia kell:

 - a tárgy pontos címét, Neptun kódját

- azt hogy milyen egyetem, melyik kara és milyen képzési formában (nappali-, levelező-, vagy doktori képzés) hirdette meg

- a tárgyelőadó nevét, beosztását

- a kérvény rövid indoklását (a tárgy hogyan kapcsolódik a kutatási témához) és a témavezető aláírását

 

 

Az elsőéves doktoranduszok számára a korábbi félévek engedélyezett tantárgyai nyújtanak támpontot:

1. Egyéb doktori képzések tárgyai

Katonai infrastruktúra és fejlesztésének kérdései (NKE Műszaki Doktori Iskola)

Mechanika (BME Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Méréselmélet és technika (BME Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Menedzsment és vállalatgazdaságtan (BME Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola)

Numerikus áramlástan (BME Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Polimer kompozitok I. (BME Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Lézerszkennelés (BME Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola)

 

2. Kari szakmérnöki képzések tárgyai (maximum a szab.vál. tantárgyak fele)

A műemlékvédelem elmélete és története II. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

A történelem forrásai és segédtudományai I-II. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Építés-ökológia és építésbiológia (BME ÉPK, Környezettudatos Építés Szakmérnöki képzés)

Épületdiagnosztika, auditálás (BME ÉPK, Épületenergetikai Szakmérnöki képzés)

Épületfizika (BME ÉPK, Épületenergetikai Szakmérnöki képzés)

Értékvédelem (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Fenntartható táj- és területhasználat, településfejlesztés és fenntartás (BME ÉPK, Környezettudatos Építés Szakmérnöki képzés)

Ikonográfia (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Infrastruktúra (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Ingatlanfejlesztés  (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Képző és iparművészeti alkotások védelme (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Komfortelmélet (BME ÉPK, Épületenergetikai Szakmérnöki képzés)

Közigazgatás (BME Építészmérnöki Kar, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Lakáspolitika (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Magyar Építészettörténet IV. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Megújuló energiák hasznosítása (BME ÉPK, Épületenergetikai Szakmérnöki képzés)

Műemlék bemutatások (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Műemlékvédelem gyakorlata I. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Rehabilitáció (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Településfinanszírozás (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Történeti kertek védelme (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Történeti anyagok helyreállítása és fenntartása IV. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Történeti korok tervezési módszerei és szerkezetei I-II-III-IV. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

 

3. Idegen nyelvű tárgyak

 

History of theory of architecture 2. (BME ÉPK, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)

History of Hungarian Architecture 2. (BME ÉPK, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)

History of Architecture 6. Contemporary Architecture (BME ÉPK, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)

History of Art (BME ÉPK, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)

Preservation of historical monuments (BME ÉPK, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)

Theory of Architectural Design (BME ÉPK, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)

Environmental Management of Energy (BME GTK, Környezetgazdaságtan Tanszék)

Theory and Practice of Environmental Economics (BME GTK, Környezetgazdaságtan Tanszék)

Cities of the World (BME ÉPK, Urbanisztika Tanszék)

Budapest, Contemporary Transformations of the City (BME ÉPK, Urbanisztika Tanszék)

Regional Economics (BME GTK, Környezetgazdaságtan Tanszék, MSc)

Sustainable environmental and natural resource economics (BME GTK, Környezetgazdaságtan Tanszék, MSc)

Environmental Management Systems (BME GTK, Környezetgazdaságtan Tanszék, MSc)

Urban and Regional Development (BME ÉMK, Út és Vasútépítési Tanszék, BSc)

Empirical Research Methodology (BME GTK, Szociológia és Kommunikáció Tanszék, BA)

Environmental Effects of Transport (BME KJK, Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék, MSc)

Transport Infrastructure and Regional Development (BME KJK, Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék, MSc)

 

4. Egyéb karok, intézmények tárgyai

 

A geometria művelődéstörténete (BME TTK, Geometria Tanszék)

A klasszikus mechanika matematikai módszerei (BME TTK)

A MATLAB programozása (BME Természettudományi Kar)

A Szemantikus Web gyakorlati alkalmazásai (ELTE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék)

A végeselem modellezés alapjai és alkalmazásai (BME Természettudományi Kar)

A XIX. századi művészet kutatásának módszertani kérdései (ELTE BTK, Művészettörténeti Intézet)

Adatelemzési platformok (BME VIK)

Adatfeldolgozás és elemzés (ELTE Társadalomtudományi Kar)

Alkalmazott adatelemzés (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék)

Alkalmazott optimalizálás és játékelmélet (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék)

Alkalmazott törésmechanika (BME Építőmérnöki Kar)

Analitikus mechanika (BME GPK, Műszaki Mechanika Tanszék)

Áramlástan (BME GPK)

Az EU környezet- és regionális politikája (BME GTK)

Az újkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései (ELTE BTK)

Beruházási és finanszírozási döntések (BCE Gazdálkodástudományi Kar)

Bifurkációk (ELTE TTK)

Differenciálegyenletek és numerikus módszereik mérnököknek (BME TTK)

Differenciálgeometria (BME TTK Matematikai Intézet)

Differenciálgeometria 2. (BME TTK Matematikai Intézet)

Dinamika (BME GPK)

Dinamikai rendszerek (BME TTK)

Egyetemes művészet a 19. században (ELTE-BTK Művészettörténeti Intézet)

Egyház és társadalom a kora újkori Magyarországon (ELTE BTK)

Életciklus-értékelés (BME Gépészmérnöki Kar, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék)

Energetikai mérések (BME GPK)

Environmental Management of Energy (BME GTK, Környezetgazdaságtan Tanszék)

Environmental Management Systems (BME GTK)

Építészet és kritika (BME GTK)

Épületek rekonstrukciós tervezése (BME ÉŐK)

Épületgépészeti energetika (BME GPK)

Ergonómia (BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék)

Evolúciós algoritmusok (BME Matematika Intézet, Analízis Tanszék)

Funkcionálanalízis elmélet és gyakorlat (BME TTK, Analízis Tanszék)

Haladó vállalati pénzügy (BCE Gazdálkodástudományi Kar)

Helyi fejlesztés és társadalompolitika (BME GTK)

Ikonográfiai alapismeretek (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet)

Irodai hálózatok menedzsmentje (BME VIK)

Képlékenységtan (BME GPK, Műszaki Mechanika Tanszék)

Kontinuummechanika (BME GPK)

Kora újkori német nyelvű kéziratok olvasása (ELTE BTK)

Környezet- és városszociológia (BME GTK)

Környezeti menedzsment (BCE)

Környezetpszichológia (BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék)

Kulturális örökségvédelmi alapismeretek (ELTE BTK, Művészettörténeti Intézet)

Kultúraszociológia (ELTE TTK)

Kutatásmódszertan (BME GTK Filozófia és Tudományelmélet Tanszék)

Kvantitatív módszerek (BCE Közgazdaságtudományi Kar)

Lemezek és héjak (BME Hidak és Szerkezetek Tanszék)

Lineáris algebra (BME TTK Matematikai Intézet)

Lineáris algebra numerikus módszerei (BME VIK)

Liturgika (PPKE Hittudományi Kar)

Lokális fenntarthatósági programok (BME GTK)

Magyar egyháztörténet 1. (Károli Gáspár Ref. Egyetem)

Magyar művészet a 19. században (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet)

Magyar művészet a 20-21. században (ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék)

Mechanika (BME Gépészmérnöki Kar)

Mennyezetkazettás templomok táblaképeinek leolvasása (Károli Gáspár Ref. Egyetem)

Méretezés szeizmikus terhekre (BME ÉŐK)

Műemléki kőanyagok diagnosztikája (BME ÉŐK)

Operációkutatás gazdaságinformatikusoknak (BME TTK)

Operációkutatási programrendszerek (BME TTK)

Optimalizálási modellek (BME TTK)

Oszmán-török építészet (ELTE BTK, Turkológia)

Ökonometria (BCE Gazdálkodástudományi Kar)

Parciális differenciál-egyenletek (BME TTK)

Programozás (BME TTK)

Projektív geometria (BME TTK)

Régió- és városmarketing (BME GTK, Regionális és környezetgazdaságtan Szak)

Regional Economics (BME GTK)

Rehabilitációs adatelemzés (BME GTK)

Rekonstrukciós tervezés (BME Építőmérnöki Kar, MSc)

Statisztika (BCE Gazdálkodástudományi Kar)

Statisztikai módszerek (BME Gépészmérnöki Kar, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék)

Szakmai-tudományos írásgyakorlat (ELTE BTK)

Számítógépes modellezés (BME TTK)

Szoftver ergonómia (BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Ergonómia és Pszichológia Tanszék)

Sustainable environmental and natural resource economics (BME GTK)

Téri orientáció (BME GTK, Szociológia és Kommunikáció Tanszék)

Területfejlesztés (BME GTK, Környezet-gazdaságtan Tanszék)

Theory and Practice of Environmental Economics (BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Környezetgazdaságtan Tanszék)

Többváltozós statisztikai modellezés (BCE Gazdálkodástudományi Kar)

Történeti szerkezettan (BME Építőmérnöki Kar, MSc)

Urban and Regional Development (BME ÉMK, Út és Vasútépítési Tanszék)

Üzleti intelligencia (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék)

Vállalati pénzügyek (BCE Közgazdaságtudományi Kar)

Valószínűségszámítás (BME TTK)

Város, közlekedés, társadalom (ELTE TTK)

Végeselemes modellezés (BME ÉŐK, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék)