A DOKTORI ISKOLÁBAN ELŐADÁSOKÉRT, PUBLIKÁCIÓKÉRT ADHATÓ KREDITPONTOK*

 

Szóbeli előadás

Tanszéki beszámoló

1 kreditpont

 

Kari konferencia

2 kreditpont

 

Magyar nyelvű hazai konferencia

4 kreditpont

 

Idegen nyelvű hazai konferencia, 
magyar nyelvű külföldi konferencia 

5 kreditpont

 

Idegen nyelvű, külföldi konferencia

6 kreditpont

Publikáció**

Elektronikus folyóirat

5 kreditpont

 

Magyar folyóirat

10 kreditpont

 

Magyar folyóirat idegen nyelven, külföldi folyóirat magyar nyelven

12 kreditpont

 

Külföldi folyóirat

16 kreditpont

 

 

*A felsorolt pontozás a doktori képzésre vonatkozik, a PhD folyamat megindításánál más pontozás van érvényben.

** Minimum 6 gépelt oldal körüli hosszúságban (18.000 karakter) - ennél rövidebb illetve társszerzős cikkek arányosan osztott pontszámot kapnak.

 

A félévek során elkészült publikációkat a féléves kutatási beszámolóban jelezni kell, és mellékletben be kell adni a részvételt, megjelenést igazoló papírokat:

- Előadásnál az előadás vázlatát, és a konferencia programját.

- Nyomtatott publikációnál a megjelentető folyóirat, újság címlapját és a közölt cikk másolatát, vagy különlenyomatát.

Társszerzőség esetén a publikációs pontokat az írók számával elosztjuk, ez a témavezető társszerzőségére nem vonatkozik. Megjelenés alatt álló – elfogadott - publikációra csak az utolsó félévbe adunk kreditpontot, előtte csak a már megjelenteket pontozzuk. A publikációt – tárgyként - a félév elején az indexbe, a Doktori Iskola vezetőjének nevével kell felvenni.