50_evesen

 
 
Dr. Balázs György

Születési adatok: 1926. június 24. (Rábaszentandrás)

   

 

 

Tanulmányok:

1946 – Pápai Református Kollégiumban érettségizett

1950 – okleveles mérnök, Budapesti Műszaki Egyetem,

1964 – műszaki tudomány kandidátusa, Magyar Tudományos Akadémia,

1983 – műszaki tudomány doktora, Magyar Tudományos Akadémia,

Munkahelyek:

BME Mérnöki, ill. Építőmérnöki Kar

II. Hídépítéstani, ill. Építőanyagok Tanszék

• tanársegéd (1950)

• adjunktus (1959)

• docens (1965)

• egyetemi tanár (1984)

1975/76 tanévben dékánhelyettes az Építőmérnöki Karon

1976-1991 között Tanszékvezető


FŐMTERV másodállású tervező (1954-55)


Beton- és Vasbetonipari Művek tanácsadó (1969)

 

Főbb kutatási területek:

Betontechnológia, betonelmélet, különleges betonok és betontechnológiák, beton- és vasbeton története, mérnöki szerkezetek tartóssága.

 

Elnyert főbb kutatási pályázatai:

OMFB 1085/92 Vasbeton szerkezetek légszennyeződés okozta korróziós veszélyének vizsgálata

OTKA T 016 686 A beton pórusrendszerének szabályozása és hatása a beton tulajdonságaira  - témavezető (1995-1998)

OTKA T 019-414 Utólagosan kloridionnal szennyezett betonok tartósságának elméleti kérdései -  témavezető (1996-1999)

OTKA T 022 067 A levegő szennyezettségének hatása a vasbeton tartósságára -  témavezető (1997-2000)

OTKA T 034 467 Téli sózásnak kitett, gőzölt vasbeton szerkezet tartósságának elvi kérdései - témavezető (2001-2004). 

 

Kiemelkedő publikációk:

18 egyetemi jegyzet

Mérnöktovábbképző Intézet jegyzetei

Betonnal és vasbetonnal kapcsolatos kutatási jelentések

Szakcikkek

Könyvrészletek

Önálló könyvek (18 db), ezek közül a legjelentősebbek:

 

Palotás L. – Kilián J. – Balázs Gy.: Betonszilárdítás, Műszaki könyvkiadó, Budapest (1968)

 

Balázs Gy. – Fogarasi Gy.: Vasbetonelemek kapcsolatai, Műszaki könyvkiadó, Budapest (1977.)

 

Balázs Gy.: Beton és vasbeton I-VII., Akadémia kiadó, Budapest, (1994-2008)

 

Balázs Gy.: Barangolásaim a betonkutatás területén. Akadémia kiadó, Budapest (2001)

 

Balázs Gy.: Különleges betonok és betontechnológiák I-II., Akadémia Kiadó, Budapest (2007, 2009)

 

Balázs Gy.: Dr, Mihailich Győző. Az oktató, a tervező, a kutató és a közéleti ember. Műegyetemi Kiadó, Budapest (2002)

 

BalázsGy.: Dr. Palotás László élete és munkássága. Műegyetem Kiadó, Budapest (2004)

 

Kitűntetések, díjak:

Magyar Népköztársaság Érdemérem (1952); Kiváló Munkáért (1975, 1982, 1985, 1986); Közlekedés Kiváló Dolgozója (1961, 1973); Építőipar Kiváló Dolgozója (1968); Nívódíj Építőanyag Praktikumért (1984); Építőanyag és kémia c. tankönyvért (1986); Jáky József emlékérem KTE-től (1965); Széchenyi István emlékplakett KTE-től (1990); Comporgan-díj I. fokozata (1988); Tudományszervezői tiszteletdíj Pro Sciencia aranyérmes hallgatóért (1991); Apáczay Csere János-díj (1993); Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje (1997); Iskolateremtő mestertanár (1997); Professor Emeritus (1999); Széchenyi-díj (2000). 

 

Szakmai, közéleti tevékenység:

Egyetemi funkciói:

BME Továbbképző Intézet Építőmérnöki Szakbizottság titkára (1975-81)

BME Építőmérnöki Kar, Tudományos Diákköri Tanács elnöke (1975-90)

BME Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke (1990-95)

BME Építőmérnöki Kar, Doktori Habilitációs Bizottság tagja (1994-97)

BME Építőmérnöki Kar, dékánhelyettes (1975-76)

BME Építőanyagok Tanszék vezetője (1976-91)

 

Szakmai közéleti tevékenysége:

MTA: Építéstudományi Bizottság, tag (1962-68); Vasbeton Albizottság, elnök (1962-68); Építészettudományi Bizottság, tag (1980-); Építőanyag-Kémia Albizottság, elnök (1983-);

TMB Építési, Építészeti és Közlekedéstudományi Szakbizottság, tag (1984-2000);

OTKA Építő-, Építészeti- és Közlekedési zsűritag (1991-96)

MTESZ: KTE Mérnöki Szerkezetek Szakosztály, titkár (1959-90); elnök (1990-2002); KTE Országos Elnökség, tag (1999-);

SZTE Beton Szakcsoport, ill. Szakosztály, elnök (1977-2001)

 

Egyebek:

ÉVM Műszaki Fejlesztési Tanács, tag (1986-1990);

Beton- és Vasbetonipari Művek Felügyelő Bizottság, elnök (1991-193);

FOKA Igazgató Tanácsa, tag (1993-1994).

Szerkesztő bizottsági tagsága tudományos folyóiratoknál:

KTE Mélyépítéstudományi Szemle Szerkesztő Bizottsága, tag (1995-1998);

SZTE Építőanyag Szerkesztő Bizottság, tag (1986-).

 

 

 

 

Források:

 

www.epito.bme.hu

 

Dr. Balázs György élete és munkássága , Emlékfüzet 80. születésnapja, szerkesztette: Dr. Józsa Zsuzsanna, kiadta: BME  Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszéke, Budapest 2006.

 

Galéria: