ivanyi

 
 
Iványi Kálmán

Születési adatok: 1931. április 07. (Budapest)

  


 

 

TANULMÁNYAI:

gimnáziumi érettségi 1950, mohácsi Gimnázium,

(édesapja változó vidéki beosztásai miatt, az ország több középiskolájában végezte középiskolai tanulmányait, így a kőszegi katonai alreál gimnáziumban és a diósgyőri gimnáziumban is, a mohácsi gimnáziumon kívül),

Egyetemi tanulmányokat az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnöki Karán 1951 és 1956 között folytatott, mérnöki diplomáját 1958-ban kapta meg ugyanitt.

 

 

MUNKAHELYEI ÉS BEOSZTÁSAI:

 

1950 -1956  GANZ-MÁVAG (műegyetemi tanulmányai alatt nyaranta, a MÁVAG hídgyárában vállalt munkát, az akkor egyik legjobbnak tekintett acélszerkezeti „műhelyben”, dr. M a s s á n y i Károly professzor irányítása mellett),

 

1956 – 1959   KGMTI  tervező,

 

1959 – 1969   IPARTERV  statikus tervező a Gnädig Miklós vezette statikus osztályon, a dr. Kollár Lajos vezette szakosztályban,

 

1969 – 1979   IPARTERV  statikus szakosztályvezető Gnädig Miklós osztályán,

 

1979 – 1986   IPARTERV  statikus osztályvezető, a Gulyás Zoltán által vezetett komplex  irodán,

 

1986 – 1991   MATERV statikus főmérnök

(az abban az időben szinte forradalminak számító első kezdeményezések egyikeként létrejött a MATERV, az állam vállalkozás-alapítási monopóliumának feltörésével, az akkori iparterves kollégák egy kisebb részéből),

 

1991  nyugdíjba vonulása,

 

1990 – 2007 önálló statikus tervező vállalkozásának, a GRADUÁL MÉRNÖKIRODÁNAK a vezetője, ill. egyéni vállalkozó.

 

 

SZAKMAI MUNKÁSSÁGA ÉS FŐBB MŰVEI:

 

Jelentősebb szerkezet-tervezői munkái az IPARTERVBEN, az 1959 és 1985 közötti időszakban:

 

Vegyipari nagyberuházások és üzemi épületek statikus tervezése:

 

TVK (Tiszai Vegyi Kombinát) Tiszaújváros

 

 

 

Nitrogén-műtrágyagyár I.ütem.

Nagyátmérőjű vasbeton szórótornyok, csúszózsalus technológiával, valamint a főépület nagyelemes előregyártású tartószerkezeti elemeinek tervezése.

 

Nitrogén-műtrágyagyár II. és III. ütem.

(épületszerkezetek, csőhidak előfeszített hídgerendás tartószerkezeteinek tervezése)

 

31. ÁÉV. Helyszíni előregyártó telepén és Kísérleti fejlesztő üzemében történt fejlesztő tevékenység keretében: kísérletek és alkalmazások utófeszített betontechnológiával és együttműködés a „Freyssinet” technológia hazai bevezetésében.

 

Olefin üzem épületszerkezetei

Vezető tervezőként: előtervezés során a szerkezeti rendszer és a technológia összehangolása  moszkvai tervegyeztetési folyamatban, valamint az üzem  összes  csarnok szerkezetének és kiegészítő létesítményeinek szerkezet tervezése.

 

Polietilén-gyár I. ütem („Sumitomo” technológia)

Vezető tervezőként: a gyáregység üzemépületeinek szerkezet tervezése, valamint a kiegészítő létesítmények szerkezetei.

 

BVK (Borsodi Vegyi Kombinát) Kazincbarcika.

 

Az új PVC gyár technológiai épületeinek és létesítményeinek épületszerkezetei.

Vezető tervezőként: előtervezés, szerkezet- és technológia összehangolása Kasimában és Tokyoban a technológus japán cég szaktervezőivel.

A gyáregység üzemi épületei közül, több esetében a teljes tartószerkezeti tervezés, a kiegészítő létesítmények szerkezeteinek tervezésével, valamint egyes technológiai épületek kiviteli részlettervezése.  

 

 

Péti Nitrogénművek Pét

Nagykapacitású műtrágyagyár fejlesztése, a Karbamid üzem zsákoló-kiszállító épületének szerkezet tervezése (résfalas mélyalapozással, vasút feletti átvezetéssel).

 

TIFO bejárati épületegyüttes egyes épületeinek tervezése, Tiszapalkonya

 

 

Egyéb gyár- és középületek statikus tervezése:

 

Autóvillamossági Gyár Bp. Váci út

A gyár teljes épületegyüttesének szerkezet tervezése (nagyterhelésű födémek, többszintes kialakításban, egyedileg  kiváltott gépalapozásokkal).

Publikáció: ”Autóvill: egyidejűség a teherfelvételeknél, biztonsági- és dinamikus tényezők, önsúly- és hasznos terhek.”

 

Rákospalotai Nagykereskedelmi raktár tervezése (a 31. ÁÉV. un. rövidfőtartós, később igen elterjedt egy. vb. csarnokrendszerének egyik első betervezése és alkalmazása)

 

Felsőfokú Vízügyi Technikum épületének tervezése, BAJA

A Duna lehetséges árterében, oszlopokon álló ötszintes pillérváz szerkezettel.

 

Aszfaltútépítő Vállalat székháza Bp. Széna-tér.

Irodaház- székház épületszerkezeteinek tervezése.

 

Debreceni Gördülőcsapágy Művek.

Üzemi épületek szerkezeteinek tervezése („rezgésmentes alapozás” kialakításával mérőszobák számára)

 

Dunaújvárosi Épületelem-gyár.

Nagyfesztávú daruzott gyártócsarnok szerkezettervezése,nagyelemes előregyártott szerkezetekből

 

LRI. Ferihegyi Repülőtér.

Héjszerkezetű kupolák szerkezettervezése a „Binishell” technológia első alkalmazásával  Magyarországon.

 

Egy stuttgarti székhelyű, német építész tervező iroda fővállalkozása keretében, az IPARTERV munkatársaiból álló szerkezet-tervező csoportot vezetett egy új, észak afrikai közforgalmi repülőtér épületeinek szerkezet-tervezésére, valamint egyéb, külföldön megvalósuló beruházások vezető statikus tervezőjeként is dolgozott.

 

 

Rendszertervezés keretében „típusszerkezetek” tervezése:

 

Az „UNIVÁZ”, többszintes előregyártott vb. vázszerkezeti rendszer továbbfejlesztése során, típuselemek tervezése,

 

Előregyártott vb. típuscsarnokok esetében, az országosan széles körben alkalmazott 9x9m- es ill. 9x18m-es „típuscsarnok”elemek tervezése, fejlesztése és rendszerbe állítása, az iparterves statikus tervező csapat keretei között,

 

A több évtizedig országosan alkalmazott, az IPARTERV által több ütemben továbbfejlesztett „Iroda-öltöző vázszerkezet” elemeinek tervezésében, fejlesztésében és rendszerbeállításában való tervezői részvétel.

 

 

Főbb tervezési munkái az MATERV keretei között 1985 – 1991:

 

Nehézvegyipari  Egyetem  Veszprém

NEVIKI toxikológiai bázis és kutatóintézet, a zöldmezős nagyberuházás valamennyi épületének tartószerkezeti- és generáltervezése,

 

ÁB. Székház  

Bp. Róbert Károly körút.

Irodaház épületének szerkezettervezése (háromszintes mélygarázs tervezése résfallal valamint ötszintes monolit vasbeton vázszerkezet)

 

 

Utóbbi évtizedekben végzett fontosabb munkái 1991 – 2007.

Az alábbi épületek teljes-körű szerkezettervei:

Bartók Emlékház Bp. Csalán u. (1980-as évek, magántervezőként), a villaépület tartószerkezeteinek teljes-körű átalakításának tervezése (építész: Fazakas György),

OTP székház (volt Chemolimpex irodaház) és pénztárépület teljes rekonstrukciójának tartószerkezeti tervezése (építész: Gulyás Zoltán, Lázár Antal),

Kőbányai Sörgyár technológiai épületeinek tartószerkezeti rekonstrukciós tervezése

(1980-90-es évek, magántervezőként),

 

Gradual Mérnökiroda keretében

Cégtulajdonos-tartószerkezeti vezető tervezőként:

Veszprémi Könyvtár rekonstrukció (eng. és kiviteli terv) építész: Lázár Antal,

Veszprémi Plaza Center (eng. és tender terv) építész: Lázár Antal,

Társasház Üröm (eng. és kiviteli terv) építész: Lázár Antal,

Siemens irodaház, építész: Lázár Antal és Reimholz Péter,

Táncművészeti Főiskola (eng. és kiviteli terv ) építész: Lázár Antal,

Budai DETEI-lakópark társasházai (az Iparterv alvállalkozójaként),

Berlini Magyar Nagykövetség szerkezeti részlettervezése (az Iparterv alvállalkozójaként),

Bukaresti Magyar Nagykövetség rekonstrukciós tervezése (eng. és kiviteli terv ) építész: Lázár Antal,

NOKIA Komárom (eng. és kiviteli terv) építész: Stocker György,

Budapesti Szemétégető Mű füstgáz-rekonstrukció (építész: Lázár Antal, statikus vállalkozó: Iparterv)

 

Műszaki fejlesztési tevékenysége és publikációi:

Az új, korszerű szerkezetek és fejlesztések iránti érdeklődésének egyik jelentős megnyilvánulása, a Ferihegyi repülőtéren álló, országban egyedül itt megvalósított ma is üzemelő három monolit vasbeton héjszerkezetű kupola alkalmazása, amelyeket a milánói „Binishell”  céggel együttműködve fejlesztett, tervezett és irányította kivitelezésüket.

 

 Szabadalmai közül többet is bevezettek és alkalmaznak (pl. tönkrement, kőszerkezetű, konzolos függőfolyosók megerősítése utófeszítéssel).

 A résfalas építésmód felhasználásának jelentőségét épület-alapozás céljaira az elsők között ismerte fel, dolgozta ki és publikálta az IPARTERV kiadványsorozatában.

Az Ipari Építészeti Szemlében valamint a szaksajtó egyéb kiadványaiban, számos szakcikke jelent meg tervezéseivel összefüggésben.

 

A BME külsős konzulenseként, évtizeden át oktatott mint tankör-vezető, ill. konzultált és bírált tartószerkezeti tárgyú diplomaterveket.

Egyik kezdeményezője és alapítója volt az első S t a t i k u s  

M e s t e r i s k o l a i  kurzusnak.

 

 Az ÉTE keretei között, a Tervezési Szakosztály vezetőségi tagjaként tevékenykedett.

 

 

KITÜNTETÉSEI:

1979:  ÉVM  Miniszteri elismerés,

2001:  FM. Kormánykitüntetés :Életmű-díj,

2008:  BME Aranydiploma.

 

Iványi Kálmán szakmai életmű anyagának összeállításában közreműködött: Hajmási Péter

Galéria: