harasta_miklos

 
 

Dr. Harasta Miklós

Születési adatok: 1923. december 9. (Vértesszőllős)

  

 

  

  

  

  

 

 

Tanulmányok:

1948

Budapesti Műszaki Egyetem

építészmérnöki oklevél

1972

Budapesti Műszaki Egyetem

A műszaki tudomány kandidátusa

1995

Budapesti Műszaki Egyetem

Professor Emeritus

Tanulmányút:

1964.                   Róma, Magyar Akadémia: "Nagyfesztávolságú térlefedések tanulmányozása”

 

Munkahelyek:

1948-50

Dunavölgyi Timföldipari RT.

mérnök

1950-52

BME
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

egyetemi tanársegéd

1952-67

BME
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

egyetemi adjunktus

1967-77

BME
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

egyetemi docens

1977-94

BME
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

egyetemi tanár

1974-78

BME
Építészmérnöki kar

dékánhelyettes

1978-88

BME
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

tanszékvezető

1984-89

BME
Építészmérnöki kar

dékán

1994-95

BME
Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság

nyugdíjas részfoglalkozás

1997-2002

ELTE-BME
Beruházási Iroda

ügyvivő szakértő,
irodavezető-helyettes

Kitüntetések:

1958

BME

Az oktatásügy kiváló dolgozója

1965, 1971

?

Az építőipar kiváló dolgozója

1972

BME

Alpár Ignác emlékérem

1982

ÉVM

Kiváló munkáért

1983

ÉVM

Üvegipari Művek kiemelkedő munkáért

1986

BME

BME Kiváló Oktatója

1989

?

Munkaérdemrend Arany fokozata

1990

BME

BME emlékérem

1995

MÉSZ

Dr. Kotsis Iván emlékérem

1996

BME

Professor Emeritus

2002?

BME

József Nádor emlékérem

  •  

Fontosabb publikációk:

Héjszerkezetű térlefedések

ÉKME Tudományos Közleményei

1960 VI.k.1-2.

Előnyös tartószerkezetek
az ipari építészetben

Ipari Építészeti Szemle

1961 20.sz.

Kondicionált műhelycsarnok rezgésmentesítés

ÉKME Tudományos Közleményei

1965 XI.k.3-4.

Ipari épületek dinamikai problémái, darupályák dinamikus tényezője

Kandidátusi disszertáció

1971

Ipari csarnokok fejlődési irányai
Magyarországon és külföldön
(Lázár Antallal közösen)

?

1990

 

Szakkönyvek

Cím

Szerkesztő

Megjelenés

Ipartelepek építészete Szakkönyv I-V. kötet
tartószerkezeti fejezetek

Rados Kornél

1964-1979

Modern építészeti lexikon

Dr. Kubinszky Mihály

1978

Kiemelkedő alkotások

Statikusi, szerkezettervezői munkák

Építész

Tervezés

Kivitelezés

Kazincbarcika HOKO épület

 

 

 

Debrecen Raktártelep

 

 

 

Csepel Precíziós csarnok

 

 

 

BVM Épületelemgyár

 

 

 

Salgótarján Síküveggyár

 

 

 

BME Tanuszoda

 

 

 

Balatonszemes Szabadidőközpont

 

 

 

 

Dr. Harasta Miklós a BME Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszékének meghatározó oktatója volt, meghatározó szerepe volt a tanszék ipari építészet tárgya oktatásának tematikai, dokumentációs és módszertani megalapozásában, majd fejlesztésében. Kiemelkedő oktató-nevelő munkájának korszerűségét kutató munkássága biztosította, hitelét pedig a tervező-szerkezettervező munkássága során megvalósult épületek adták. Nyugdíjazása után az egyetemi érdek képviselőjeként aktívan részt vett a BME fejlesztési munkáiban és oktatóként a Csonka Pál doktori iskola hallgatóinak képzésében.

1923. december 9-én született Vértesszőllősön. Tanulmányait a második világháború évei alatt kezdte a BME-n, diáktársaival 1944-ben az ország elhagyására kényszerültek, a háború sújtotta Németországon keresztül vezető hosszú, viszontagságos úton jutottak el Dániába. Harasta Miklós a kényszerűségből ott eltöltött másfél évet szakmailag és emberileg is élete egyik meghatározó élményének tartja.

Hazatérése után megszerezte az építészmérnöki diplomát, majd rövid időre a Dunavölgyi Timföldipari RT.-hez került. Innen hívta meg Rados Kornél az 1950-ben alapított Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszékre, ahol részt vett az újonnan indított tanszék oktatásának megszervezésében, a tantárgyak tematikájának, módszertanának összeállításában. Nyugdíjazásáig a tanszék oktatója volt, beosztottként, később vezetőként is munkatársaival mindig jó kapcsolatot tartott fenn. A jó légkör emlékét a közös kirándulásokon készült fényképek őrzik.

Az 50-es, 60-as években az oktatói tevékenység mellett a tanszék mérnökeként fa szerkezetű silók teherbírásának és állékonyságának vizsgálatával foglalkozott. Az 1960-as évek elején a BME építész karának Győrbe helyezését tervezték, ennek kapcsán egy éven át a Köztiben közreműködött a költözés és az új épületek létrehozásának gazdasági-műszaki előkészítésében. (Ez az elképzelés végül nem valósult meg.)

Kutatási területe szerteágazó, foglalkozott az ipari épületekkel, az itt alkalmazott felület- és héjszerkezetekkel, a szerkezetek dinamikájával és szerkezettörténettel. Kiemelkedő eredményeket darupályák és gépalapok dinamikai problémáinak területén ért el, 1972-ben szerzett kandidátusi fokozatának témája Ipari épületek dinamikai problémái, darupályák dinamikus tényezője volt. A disszertációt szerette volna a tanszéken védeni, de ekkor még az építész karon erre nem volt lehetőség. Végül a tanszék szinte teljes állománya jelen volt, amikor disszertációját védte az Akadémián. A kutatómunkában elért eredményei gyakorlatba történő átültetését jól mutatják megépült épületei, daruzott csarnokszerkezetei, illetve az általa tervezett gépalapok, melyekben acél spirálrugókkal csökkentette a dinamikus mozgásokat.

Az 1970-es évek elején pályázott az egyetemi tanári címre, de azt csak 1977-ben kapta meg, hogy egy évvel később, 1978-tól Szendrői Jenőtől átvegye az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék vezetését. Tíz éven át tartó tanszékvezetői tevékenységét a más munkáira is jellemző alaposság, lelkiismeretesség fémjelezte. Lelkességét mutatja, hogy este szinte mindig ő zárta a tanszék ajtaját, hogy aztán másnap reggel elsőként kezdje a munkát.

Az 1980-as évek végén öt éven át az építész kar dékánja volt, 1989-től nyugdíjba vonulásáig az oktatás mellett már nem viselt tisztségeket. Nyugdíjasként részt vett az ELTE-BME beruházási Irodájának munkájában, programalkotó, adatszolgáltató, döntés előkészítő, koordináló és szervező tevékenységével hozzájárult az ELTE-BME Lágymányosra tervezett egyetemfejlesztési beruházásainak előkészítésében. Itt jó hasznát vette a Köztiben eltöltött év tapasztalatainak.

Oktatási tevékenységét 2009-ben fejezte be, a Csonka Pál doktori iskolában Épületszerkezet-történet címmel oktatott tárgyát sok, azóta PhD címet szerzett fiatal kutató hallgatta.

 

 

Galéria: