Tantárgy kódja:    EPSTA401; EPST3212 (régi képzés)

Kreditpont:            6 (EPSTA401); 6 (EPST3212)

Tárgyelőadó(k):     Dr. Domokos Gábor

Évfolyamfelelő(k):  Dr. Tóth Krisztina

A tárgy jellege:     kötelező

Előtanulmányok:   Szilárdságtan I.

Heti óraszám:        4 óra előadás, 2 óra gyakorlat

 

Ismertető:

A Szilárdságtan 2. kötelező jellegű mérnöki alaptárgy, melynek tárgya a tartószerkezetek alakváltozásának és a statikailag határozatlan tartók igénybevételeinek meghatározása. Az oktatás célja az elméleti összefüggések ismertetése, azoknak az építészmérnöki gyakorlathoz közel álló példákon való bemutatása, a feladatok megoldásában megfelelõ készségek kialakítása.

 

Rövid tematika:

Rugalmas energia. A szilárdságtan munkatételei. Külső és belső munka(saját). Az idegen munka. A virtuális erő és a virtuális munka fogalma. Alakváltozások számítása munkatétellel. A MAXWELL-BETTI tétel. Statikailag határozatlan szerkezetek. A határozatlanság megállapítása. Az erőmódszer és alkalmazása egyszeresen és többszörösen határozatlan szerkezeteknél. A törzstartó felvétele. Kompatibilitási egyenletek. Kinematikai terhek, rúdállandók számítása. Töréselmélet. Az elmozdulás módszer. Rúdcsillag számítása. Fix (el nem tolódó csomópontú) síkbeli keretek számítása elmozdulás módszerrel. A nyomatékosztás módszere fix keretekre: CROSS-módszer. Ellendülő keretek számítása. Szimmetria, antimetria figyelembevétele. Kinematikai terhek: igénybevételek támaszpont-süllyedésből és hőmérsékleti hatásokból. Tárcsamerev födémmel rendelkező szerkezetek merevítése vízszintes terhekre. Nem lineáris számítás, kihajlás.

Letöltések: 


Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
An Adobe Acrobat file alapszig_2020_tavasz Download Preceding File
An Adobe Acrobat file segédanyagok helye Download Preceding File
An Adobe Acrobat file szigorlati_szobeli_tetelsor_2019 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file szil2_2020_tavasz_tematika_utemterv Download Preceding File