Tartószerkezeti specializáció

Az MSc képzés célja olyan okleveles építészmérnökök képzése, akik képesek arra, hogy tartószerkezeti témakörökben tervezői, konstruktőri feladatokat elláson, vagy tartószerkezeti témakörökben kutatási, fejlesztési tevékenységet végezzen. A specializáció első féléve közös a többi MSc képzésünkkel, a második félévtől válnak dominánsá a tartószerkezeti tantárgyak. A képzésben résztvevők megfelelő szakmai gyakorlat, és bizonyos kiegészítő Építőmérnöki Kari tárgyak elvégzése után felvételt nyerhetnek a Mérnök kamarába. Továbbá felkészülhetnek a PhD képzésben való részvételre.

A képzés szakfelelőse Dr. Sajtos István.

A Tartószerkezeti specializáció tantárgyai:

(A felsorolt tantárgyak kötelezően választható csoportokba vannak rendezve, a hallgató válogathatja össze magának a teljesítendő tantárgyakat ezen táblázat szerint.)

 

Elméleti tárgyak:

Matematika (2kr)

Mechanika – Vem1 (4kr)

Modellezés – Vem2 (2kr)

Mechanikai feladatok matematikai modellezése (2kr)

Szerkezeti tárgyak:

Különleges tartószerkezetek (4kr)

Vasbeton tartószerkezetek (4kr)

Acél tartószerkezetek (4kr)

Fa tartószerkezetek (4kr)

Vasbeton tartószerkezetek konstruálása (2kr)

Acél tartószerkezetek konstruálása (2kr)

Fa tartószerkezetek konstruálása (2kr)

Épületdinamika, méretezés (4kr)

Épületek tartószerkezeteinek rekonstrukciója (4kr)

Kiegészítő tárgyak:

Építőanyagok (2kr)

Adatbázisok építőipari alkalmazása (BIM) (2kr)

Talajmechanika-alapozás (2kr)

Geodézia (2kr)

Érvelés, tárgyalás, meggyőzés (2kr)

Reginonális gazdaságtan (2kr)

Műemlékvédelem (2kr)

Szabadon választható tárgy (2×2kr)