Tantárgy kódja: BMEÉPSTK601  
  A tárgy jellege: Szerkezettervező szakirány számára kötelező  
  Elõtanulmányok: Épületszerkezettan 1.; Szilárdságtan alapszigorlat  
  Heti óraszám: 2x2 óra előadás; 2 óra gyakorlat  
  Tárgyelőadó(k): Dr. Sipos András Árpád  
  Évfolyamfelelő(k): Dr. Juhász Károly Péter  
 

Kreditpont:

 

6

 
  Ismertetõ:

A gyakorlatban alkalmazott vasbeton szerkezetek fajtái és ezek statikai modellje. A szerkezeti beton általános jellemzése. A beton és a betonacél. A két anyag kapcsolata. Szerkesztési elvek. A három feszültségi állapot. A méretezés alapelvei.

A szerkezetek teherbírása. Négyszög, T és egyéb szelvények méretezése hajlításra. Optimális méretarányok. Méretezés nyíró- és csavaró igénybevételekre. Az igénybevételek kombinációja. Gerendák és lemezek vasalása. Gerendák kialakítása. Húzó és nyomóerők bevezetése. A rövid konzol.

A tartószerkezetek használati követelményei. Az I. feszültségi állapot, a repesztő-igénybevétel. A zsugorodás, kúszás és hőmérsékletváltozás hatása. Tágulási és süllyedési hézagok. A II. feszültségi állapot, a szerkezetek alakváltozása és a repedések tágassága. A követelmények kielégítésének lehetőségei.

Monolit vasbeton födémek. Az igénybevételek számítása lineáris és nem-lineáris elmélet (I. és III. feszültségi állapot) alapján. Kétirányban teherhordó lemezek. Sík födémek. Méretezés átszúródásra. 

Lemez-áttörések, kiváltók, koszorúk. Lépcsők, alaptestek, faltartók.

Központos és helyi nyomás. Külpontos húzás és nyomás. A terhelési és teherbírási tartomány. Ferde külpontos nyomás.

Faltartók, falak, gyengén vasalt és vasalatlan betonelemek. Falazatok. Falrendszerek, merevítő szerkezetek.

Előregyártott szerkezetek tervezése. A csomópontok kialakítása. A feszítés elve és célja. Az elő- és utófeszített szerkezetek. A méretezés alapelvei, eltérések a nem-feszített szerkezetek méretezésétől.

A vasbetonszerkezetek tűzállósága. A méretezés-elmélet alapjai, a biztonság problémaköre. Tervezési metodika, szakértői tapasztalatok. Vasbeton szerkezetek számítógéppel segített tervezése.

 

Letöltések:

 


Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
An Adobe Acrobat file vb_utemkovet_2020_4kp_v2 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file vb_utemkovet_2020_6kp_v2 Download Preceding File