2019/20 TANÉVRE MEGHIRDETETT DOKTORI TÉMÁK - ANNOUNCED DOCTORAL TOPICS FOR 2019/2020

 

Dr. Benkő Melinda - Dr. Orbán Annamária: Kortárs társadalmi jelenségek és újítások hatása a városi lakhatásra és jól-létre - The role of contemporary social phenomena and innovation in urban housing and well-being (támogatott)

 
 
 
 
 
 

 

Dr. Hegyi Dezső: Műszaki textíliák tönkremenetelének vizsgálata - Analysis of the failure of technical textiles (támogatott - supported)

 

Dr. Kádár Bálint: Adatalapú településfejlesztési módszerek: tervezést segítő városmodellek lakók és látogatók térhasználatai alapján - Data Driven urban Design (DDuD): Planning oriented Smart City models based on the space usage of locals and visitors (támogatott - supported)

 

Dr. Károlyi György: Véletlen rúdhálózatok mechanikai viselkedése - Mechanics of random filamentary networks (kiemelten támogatott - highly supported)

 

Dr. Kissfazekas Kornélia: Történeti települések morfológiai elemzése, a városalaktani jellemzők és a fenntarthatóság összefüggései - Morphologic analysis of historical settlements, connections of urban morphology and sustainability (támogatott - supported)

 

Dr. Kissfazekas Kornélia: Városi folyamatok az államszocializmus idején 1945-89 (kiemelten támogatott)

 

Dr. Krähling János: Protestáns templomépítészeti kutatások (kiemelten támogatott)

 

Dr. Magyar Zoltán: Középületek energiafelhasználásának modellezése épületenergetikai szimuláció felhasználásával - Modelling of energy consumption of public buildings using building energy simulation (lehetőség szerint támogatott - supported as far as possible)

 

Dr. Rabb Péter: Az iráni és az oszmán sírépítészet összehasonlítása – a téglaépítészet térhódítása - Similarities and differences between architecture of tombs in Iran and Ottoman Empire especially in the field of brick structures (támogatott - supported)

 

Dr. Sajtos István: Falazott boltozatok, mint húzószilárdság nélküli héjszerkezetek, statikája (kiemelten támogatott)

 

Dr. Sipos András: Repedés-morfológia a kontinuummechanika eszközeivel - Morphology of fracture via continuum mechanics (kiemelten támogatott - highly supported)

 

Dr. Várkonyi Péter: Billegő, ütköző és csúszó rendszerek stabilitása - Stability of rocking, impacting, and slipping systems (kiemelten támogatott - highly supported)

 

Dr. Várkonyi Péter: Számítógépes szerkezeti formakeresés - Computational form finding of structures (támogatott - supported)
 

ÚJ DOKTORI TÉMA HIRDETÉSE

 

A Csonka Pál Doktori Iskolában az új témahirdetés javaslatok adatlapon történő leadási határideje (a 2020/21. tanévre) 2020. január 23. (csütörtök) 12:00. Kérjük, hogy a javaslatot papíron, aláírva, egy eredeti példányban a tudományos adminisztrációra (Béldi Anna, K261) és elektronikusan a DI titkárának e-mail címére (Fehér Krisztina, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) küldjék meg.

- A témahirdetés elfogadása esetén az adatlap felkerül a Csonka Pál Doktori Iskola, a témahirdetés rövid leírása pedig az Országos Doktori Tanács honlapjára. A témahirdetés elfogadása automatikusan a témavezető akkreditációját is jelenti az azévi felvételi eljáráshoz.

- A témahirdetési felhívás és adatlap letölthető a Doktori Iskola honlapjáról.

- Egy témavezető több témát is meghirdethet és egy hallgató több témára is jelentkezhet.

- A témákat a DIT bírálja el előzetes anonim minősítés alapján, majd az elfogadott témák – a bírálat eredményével - felkerülnek a Doktori Iskola honlapjára. Az akkreditált témahirdetések a témavezető kérésére a meghirdetést követő két évig változatlan formában továbbra is meghirdetésre kerülhetnek.

- Friss témavezetők esetében a DIT az első hallgató abszolutóriumának megszerzése után, akár PhD folyamatindítása előtt is engedélyezheti a témavezető számára újabb hallgató fogadását, amennyiben a témavezető publikációs tevékenysége folyamatos, és a téma meghirdetését megelőző 5 év tudományos közleményeinek mutatói meghaladják a doktori iskola fokozatszerzéshez előírt publikációs követelményeit. Ezt a DIT az MTMT adatbázisba feltöltött tételek szerint vizsgálja. Ezen témavezetőknél a harmadik hallgató felvételére legalább egy témavezetett hallgató folyamatindítása után van lehetőség.

- A doktori téma kiírója az a PhD fokozattal rendelkező oktató, illetve kutató, akinek témahirdetését a DIT jóváhagyta. A témakiírókkal szemben kiemelt elvárás az aktív kutatói tevékenység: a téma meghirdetését megelőző 5 év tudományos közleményeinek mutatói haladják meg a doktori iskola fokozatszerzéshez előírt publikációs követelményeit. A témakiírónak a doktori fokozat (PhD) megszerzésétől számítva legalább 2 évi szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

- Egy témavezető egyszerre négy hallgató témavezetését láthatja el, a témavezetés a PhD folyamatindításig tart az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács határozata szerint.
Amennyiben egy doktorandusz a beiratkozás után 8 évig nem indít PhD folyamatot, akkor a DIT a témavezetést sikertelennek tekinti, a témavezető kapacitásába már nem számolja bele az adott hallgatót.

- Témakiíró az Egyetem tudományos fokozattal rendelkező főállású dolgozója vagy Professor Emeritusa, vagy az Egyetemmel doktori képzésre együttműködési megállapodást kötött intézmény főállású dolgozója lehet (mint külső témavezető). Külső témavezető mellé a DIT konzulenst jelöl ki, aki az Egyetem részéről segíti a témavezető munkáját, és figyelemmel kíséri a hallgató szakmai haladását. Ha a kutatási téma indokolja, akkor a DIT javaslata és az EHBDT hozzájárulása alapján meghívott témavezető kérhető fel, feltéve hogy a doktorandusz munkáját az egyetemen végzi, és konzulens van kijelölve mellé. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén is csak meghívott témavezetőként lehet doktori témát kiírni.