Doktori Tájékoztató a felvételiről

 

AKTUÁLIS - FELVÉTELI A 2017/18. TANÉVRE

 

A Csonka Pál Doktori Iskola 2017/18. tanévre is felvételt hirdet PhD képzésére, okleveles szakemberek illetve ebben a félévben diplomázó hallgatók számára. A felvételi jelentkezés benyújtásának határideje 2017. május 31., a pontos feltételeket a felvételi hirdetmény tartalmazza. 

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.

További információk az Országos Doktori Tanács honlapján találhatóak.

 

TÁJÉKOZTATÓ A PHD KÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRŐL

 

A PhD képzés jelentősen eltér a nappali képzéstől, ennek megfelelően a felvételi követelmények rendszere gyökeresen más. A pályázatot lényegében két személy (a hallgató és a témavezető) adja be, és a felvételi rangsor felállításánál minkét személy teljesítménye fontos szerepet játszik.

A hallgató esetében követelmény a diploma megléte és a megfelelő tanulmányi átlag, mérlegelési szempont a nyelvtudás, a TDK- és egyéb szakmai tevékenység, valamint a választott témában mutatott jártasság. A kitöltött jelentkezési lap, a szakmai önéletrajz, és a különböző eredmények igazolásai mellett az adminisztratív ügymenetet megkönnyítendő 2 saját névre címzett boríték leadása és az eljárási díj (8500 Ft) befizetése szükséges. (az ehhez szükséges csekk az Adminisztráción igényelhető)

A témavezető esetében követelmény, hogy a Doktori Iskola elfogadja témahirdetését és így a Doktori Iskola akkreditált témavezetője legyen. Mérlegelési szempont a témavezető eredményessége (vagyis a vezetésével megvédett PhD disszertációk és a valaha hozzá került összes PhD hallgató számának aránya), publikációs tevékenysége valamint életkora. Utóbbit a PhD képzés átlagos 5-6 éves időtartama indokolja: az Egyetemi Doktori Tanács ajánlása szerint 70 év felett nem javasolt új doktoranduszt vállalni. A témavezetőkre vonatkozó naprakész információk a doktori képzések országos adatbázisában érhetőek el.

A témahirdetés javaslatokat adatlapon kéri be az Iskola a témavezetőktől a felvételi félévének kezdetén, a Doktori Iskola Tanácsának döntése után az elfogadott témahirdetések megtekinthetőek a Doktori Iskola honlapján. Egy témavezető több témát is meghirdethet és egy hallgató több témára is jelentkezhet. A korábbi gyakorlatot követve első témavezetés esetén egy témavezetőhöz egy hallgató vehető fel, a doktorandusz végzése után van lehetőség újabb hallgató felvételére az adott témavezetőhöz. A Doktori Iskola ösztöndíjas felvételi keretszámát az egyetem korlátozza, ezért a felvétel nem jelent automatikusan ösztöndíjas státuszt.

Arra kérünk minden jelentkezőt, hogy alaposan tájékozódjon a feltételekről és a lehetőségekről.

 

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

A felvételi pontozás két részből tevődik össze, a hozott pontok és a szóbeli felvételi eredménye 50-50%-ban játszik szerepet. A Felvételi Bizottság egyaránt figyelembe veszi és súlyozza a hallgató felkészültségét, a témavezető szakmai potenciálját és a téma prioritását.

A hallgatói hozott pontokat a korábbi tudományos/szakmai teljesítmény alapján számítjuk:

0,5 pont

középfokú nyelvvizsga (min. 2 középfokú nyelvvizsga esetén)

1 pont

felsőfokú nyelvvizsga

x pont

publikáció, a PhD eljárásban szokásos pontértékek alapján, a megjelenés helye, nyelve, szerzőszáma és karakterszáma szerint súlyozva (összesen max. 5 pont)

1 pont

TDK részvétel (a DI profiljához illeszkedően a tudományos TDK dolgozatok, illetve kutatási téma szempontjából releváns művészeti TDK-k)

0,5 pont

TDK díj, különdíj

0,5 pont

OTDK díj, különdíj

1 pont

doktori témához kapcsolódó másoddiploma, szakmérnöki diploma

1 pont

témához kapcsolódó szakmai tevékenység, demonstrátori munka (összesen max. 1 pont)

 

Kövess minket a Facebook-on!