Korábbi témák és eredmények I.

*** A Tanszékünkön készített tudományos diákköri dolgozatok ***

 

 

Év 

Szerzõ(k) 

Cím 

Konzulens(ek)  

Eredmény

2011 Salát Zsófia
Tolongó teherrel terhelt falazatok vizsgálata Dr. Sajtos István

Csonka Pál I. díj,

Wienerberger különdíj

  Máté Albert és
Tóth Zsuzsanna
A Soproni Tűztorony fa toronysisakjának erőjátéka Dr. Armuth Miklós egy. docens
Dr. Sajtos István egy. docens
Dr. Lajos Tamás  egy. tanár
Balczó Márton tanársegéd
I. díj
  Baranyi Tamás Ellipszist közelítő poligon egyensúlyi helyzetei Dr. Domokos Gábor egy tanár I. díj
  Miklós Zita és
Trombitás Dóra
Acélgerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés?

Dr. Pluzsik Anikó

adjunktus

Dr. Kollár László

egy. tanár

Csonka Pál I. díj
  Engedy Anna A réteges szerkezetű fatermékek tartószerkezeti alkalmazása és számítása Dr. Armuth Miklós egy. docens
II. díj
  Füzesi Bálint Membránszerkezetek megtámasztási megoldásai - sarokcsomópontok Dr. Hegyi Dezső egy. docens II. díj
  Baranyi Tamás A spirális Yoshimura alakzat mechanikája Dr. Sajtos István egy. docens II. díj
  Fehér Eszter A ráncosodás szerepe a ponyvaszerkezetek tönkremenetele során

Dr. Hegyi Dezső egy. docens

Dr. Halász Marianna egy. docens

II. díj
  Kovács Ádám Mágnesesség az építészetben Dr. Sajtos István egy. docens dicséret
  Lakatos Janka A Santa Maria del Fiore kupolája Dr. Sajtos István egy. docens

dicséret,

Wienerberger különdíj

2010 Csikai Barna Egyenes Karú, lebegő lépcsők mechanikai modelljének vizsgálata

Dr. Sajtos István

egy. docens

Csonka Pál I. díj
  Hartyáni Csenge Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

Dr. Pluzsik Anikó

egy. adjunktus

II. díj
  Nagy Tamás Bajnok A szél változása az időjárási események és a szabványváltozás tükrében

Pintér Imre

egy. adjunktus

II. díj
  Fekete Maja Pesszimális teherállás számítása statikailag határozott szerkezeten

Dr. Domokos Gábor 

egy. tanár

II. díj
  Egyed Mónika, Szentiványi Mátyás Monolit vasbetonnal együttdolgozó előregyártott kerámia gerendaelemes födémek fejlődése

Dr. Sajtos István

egy. docens

III. díj
  Baranyi Tamás Mozgatható térlefedő szerkezetek

Dr. Sajtos István

egy. docens

Csonka Pál III. díj

2009

Szabó Tímea (V.)

Egyensúly és morfológia: skálák szétválása kavicsok geometriájában

Dr. Domokos Gábor

egy. tanár

Dr. Sipos András

egy. adjunktus

I. díj + rektori különdíj

 

Ridzi Júlia (III.)

Baranyi Tamás (III.)

Papír teherhordó szerkezetek tervezése

Dr. Sajtos István

egy. docens

I. díj

+ Pro Progresszió különdíj

 

Ther Tamás (VI.)

A nagyvárzsonyi kolostortemplom boltozatának vizsgálata

Dr. Armuth Miklós

egy. docens

Dr. Sajtos István

egy. docens

Dr. Strommer László

egy. docens

Csonka Pál I. díj

 

Csiakai Barna (IV.)

Egyenes karú gyámolított, valamint lebegő kőlépcsők statikája

Dr. Sajtos István

egy. docens

Csonka Pál II. díj

 

Krenn Tamás (III.)

Szabó Tímea (V.)

Egyensúly és morfológia: konvex poligonok dinamikai vizsgálata

Dr. Domoks Gábor

egy. tanár

Dr. Várkonyi Péter

egy. adjunktus

II. díj

 

Hamar Éva (V.)

Szabadon formált felületek létrehozásának lehetőségei

Dr. Sajtos István

egy. docens

II. díj + közönségdíj

 

Ajkai Anna (IV.)

Belgya Anna (IV.)

Halhatatlan gótika: gótikus katedrálisok statikája

Dr. Sipos András

egy. adjunktus

Csonka Pál III. díj

 

Nagy Anna Flóra (IV.)

Szalay Dávid (IV.)

Egy XIX. századi épület tégla falazatának vizsgálata

Dr. Hegyi Dezső

egy. adjunktus

III. díj

2008

Szabó Tímea (IV.)

Kavicsok geometriája - Klasszikus és új osztályozási rendszerek

Dr. Domokos Gábor

egy. tanár

I. díj + rektori különdíj

OTDK különdíj

 

Debkowski Dóra (IV.)

Nagy Judit (IV.)

A BME központi épületének acél tartószerkezetei

Dr. Armuth Miklós

egy. docens

Dr. Visnovitz György

egy. docens

II. díj

OTDK II. díj

 

Szendrei Zsolt (IV.)

A budapesti Zeneakadémia nagytermem lefedésének vasbeton szerkezete - 3D prezentáció

Dr. Armuth Miklós

egy. docens

Dr. Visnovitz György

egy. docens

 II. díj

 

Nagy Anna Flóra (III.)

Egy meglévő XIX. századi épület tégla falazatának statikai vizsgálata a Magyar Szabvány és az EuroCode szerint

Dr. Hegyi Dezső

egy. adjunktus

Csonka Pál III. díj

2007

Gulyás Kristóf

Lépcsõház mint épületmerevítõ szerkezet

Dr. Sajtos István

egy. docens

II. díj

Szabó Tímea

Merev testek egyensúlyi helyzetei: a kavicsok geometriája

Dr. Domokos Gábor egy. tanár

III. díj

Pro Progressio

Ther Tamás

Szélvihar vagy földrengés?

Dr. Visnovitz György egy. docens

Erdélyi Tamás

egy. tanársegéd

III. díj

Ellenrieder Orsolya

A képlékeny csukló és a kúpszeletek kapcsolata

Dr. Domokos Gábor egy. tanár

dicséret

Juhász Anikó

Vízlencsék kialakulása tetõkön

Dr. Hegyi Dezsõ

egy. adjunktus

dicséret

Vetõ Dániel

Gömbhéjak horpadásának vizsgálata, az alsó kritikus teher meghatározása

Dr. Sajtos István

egy. docens

dicséret

2006

Vetõ Dániel (IV.)

Rúdláncok erõsen lokalizált egyensúlyi helyzetei: Homolikus pályák

Dr. Domokos Gábor egy. tanár

I. díj, Pro Progressio különdíj

Hajdu Anikó (III.)

Kántor Lilla (III.)

Járható üvegszerkezetek

Dr. Deák György prof. emeritus

Erdélyi Tamás

egy. tanársegéd

II. díj

Botta András (II.)

A „T” keresztmetszet képlékeny tartaléka

Dr. Domokos Gábor egy. tanár

II. díj

Ther Tamás (III.)

Üveglemezek méretezése membránelmélet alkalmazásával

Dr. Deák György prof. emeritus

Erdélyi Tamás

egy. tanársegéd

dícséret

2005

Juhász Kristóf (II.)

Aszimmetrikus tartószerkezeti optimumok a többváltozós feladatokban

Dr. Domokos Gábor egy. tanár

Várkonyi Péter doktorandusz

I. díj

Tajta István (VI.)

Földnyomás számítása törtvonalú csúszólappal

Dr. Dulácska Endre

prof. emeritus

II. díj

2004

Bohák András (IV.)

Kenyeres Gyöngyi (IV.)

Gerinclemezek fõfeszültségeinek modellezése lokális igénybevételek esetén

Dr. Domokos Gábor

egy. tanár

I. díj

Balázs Béla (V.)

Változó magasságú kéttámaszú tartó geometriai paramétereinek optimalizálása

Dr. Sajtos István

egy. docens

I. díj

Bartke Judit (III.)

Balázs Márta Luca (II.)

Balázs Géza (IV.)

Szabolcsi András (V.)

Rugalmas kábelek nagy elmozdulásai függesztett teher hatására

Dr. Domokos Gábor

egy. tanár

II. díj

Tajta István György (V.)

„Arccal az õrület felé...” - Tensegrity szerkezetek a kísérletek tükrében

Hegyi Dezsõ

egy. tanársegéd

II. díj

2003

 

Bohák András (V.)

Kenyeres Gyöngyi  (V.)

Fõfeszültségi trajektóriák számítógépes ábrázolása kéttámaszú tartókban

Dr. Domokos Gábor

egy. tanár

I. díj

Fiers Márton (III.)

Lovas Katalin (III.)

Képlékeny csuklók és a projektív geometria

Dr. Domokos Gábor

egy. tanár

II.díj

2002

Árva Péter (VI.)

Vasalt falazatok méretezése

Dr.Sajtos István egy.docens

I. díj értékû Innotech különdíj

Buella Csaba (III.)

Szerkezettervezés: aszimmetriák, analógiák és katasztrófák

Dr.Domokos Gábor egy.tanár

II. díj

Tóth Krisztina (III.)

A vakrudak statikája

Dr.Domokos Gábor egy.tanár

I. díj

+ Közönségdíj

Várkonyi Péter (VI.)

A húzott fejlemez hatása vasbeton gerendák alakváltozásaira és repedéseire

Dr. Deák György

egy.tanár

I.    díj

+ Pro Progressio különdíj

 

+ ORSZÁGOS TDK DÍJ

+ Alapítvány a Magyar Felsõokta-tásért és Kutatásért KÜLÖNDÍJ

+ PRO SCIENCIA ARANYÉREM

2001

 

Alkér Katalin (III.)

Aszimmetria és optimum tartószerkezetek tervezésénél

Dr.Domokos Gábor egy.tanár

I.díj

+Kari HÖK díja

+Rektori különdíj

2000

 

Juhász Károly Péter (III.)

Sipos András Árpád (III.)

Ferdén külpontosan nyomott vasbeton keresztmetszet rugalmas állapotban

Dr.Domokos Gábor egy.tanár

I.díj

+ Rektori Különdíj

Várkonyi Péter (IV.)

Hajlított vasbeton elemek merevségi vizsgálata a karcsúság alapján

Dr. Deák György

egy.tanár

I.díj

+ Innotech különdíj

Varga László (V.)

A váci lovarda

Dr. Deák György

egy.tanár

II.díj

1999

-

 

 

 

1998

-

 

 

 

1997

Lévai Tamás (V.)

Fa tartószerkezeti csomópontok esztétikája

Dr. Deák György

egy.tanár

II.díj

+Architekton különdíj

1996

 

Bedõ Gergely

Hegyi Dezsõ

Monspart Rita (III.)

V.Szabadság tér 5-6. avagy a 30-as évek szerkezetépítésének állatorvosi mintalova

Dr. Nemestóthy Éva egy.adj.

I.díj

Szabó Zsófia (II.)

Tantos András (V.)

Rugalmas, berepedt vasbeton keresztmetszet vizsgálata ferde külpontosság esetén

Dr.Domokos Gábor egy.tanár

I.díj

+OTDK III. díj

Rákóczy Katalin (V.)

Faszerkezetek tervezésére vonatkozó szabványok összehasonlítása (MSZ, Eurocode5, NDS) – Csavarozott és szegezett kapcsolatok teherbírásának vizsgálata

Armuth Miklós egy.adj.

II.díj

+Innotech különdíj

Siffel Gábor (II.)

Egyenestengelyû tartók és analóg tartóik (Mohr módszer alk.) statikai határozottsága

Dr.Domokos Gábor egy.tanár

II.díj

+Innotech különdíj

Varga Katalin (IV.)

A százhalombattai téglagyár korai vasbetonszerkezetének elemzése

Dr. Deák György

egy.tanár

et.al.

III.díj

1993

Bezegh Ákos (II.)

Derékszögû négyszög keresztmetszet képlékeny ferde hajlítása

Bodnár Miklós egy.ts.

könyvjutalom

1992

-

 

 

 

1991

Anschau Péter (III.)

Gerendatartók fõfeszültségi trajektóriáinak ábrázolása

Dr.Domokos Gábor egy.adj

II.díj

1990

Anschau Péter (II.)

Fõfeszültségek vizsgálata

Dr.Domokos Gábor egy.adj

I.díj

1990

Dulácska Csilla (V.)

A kúszás hatása vasbeton tartók alakváltozására

Dr. Deák György

egy.tanár

II.díj

Sylvanus Avemor

Tapadásmentes feszítõpászmák alkalmazása födémeknél

Dr. Deák György

egy.tanár

Innotech különdíj

1886

Domokos Gábor (okl.ép.mérnök)

Feszített ill. külpontosan nyomott vasbeton tartók alakváltozásának számítása

Dr. Deák György

egy.tanár

ÉTE különdíj

1985

Domokos Gábor (IV.)

A Pelikán-féle iterációs módszer konvergenciájának vizsgálata

Dr. Deák György

egy.tanár

I.díj

+ Rektori Különdíj

1985

Medek Ákos

Favázas építésmód

Armuth Miklós

Makovényi Ferenc

II.díj

+ ÉTE különdíj

1984

Domokos Gábor

(III.)

Membránhéjak egyensúlyi egyenletei általános felületi koordináta-rendszerben

Login

Kövess minket a Facebook-on!