Tantárgy neve: Fa tartószerkezetek
Tantárgy kódja:  BMEEPSTK703
A tárgy jellege: Műszaki szakirány számára kötelezően választható
Előtanulmányok: Tartószerkezetek modellezése
Heti óraszám: 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat
Tárgyelőadó:  Dr. Armuth Miklós
Évfolyamfelelős:  Dr. Ther Tamás
Kreditpont: 4

 

Ismertető:

A faanyag kémiai és biológiai felépítése. A fa szilárdsági tulajdonságai, a faanyagok szilárdsági osztályba sorolása. A fa szilárdsági tulajdonságait befolyásoló tényezők. Faszerkezetek kapcsolatainak méretezése: az ács-jellegű, az átmenő csavaros, a gyűrűs és tárcsás kapcsolatok számítása. Központosan húzott és központosan nyomott rudak. A hajlított tartók szilárdsági és kifordulási vizsgálatai. Külpontosan húzott és külpontosan nyomott szerkezetek. A faanyag viszkózus tulajdonságai. Viszkózus anyagmodellek. Gerendák alakváltozásai. Kapcsolatok relatív elmozdulásai. Faszerkezetek alakváltozásai. Födémek lengései. Faszerkezetek méretezése tűzteherre.

Letöltések, segédanyagok:


Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
explore subfolder image Eredmenyek
explore subfolder image Gyakorlati_anyagok
explore subfolder image HaziFeladat
explore subfolder image Segedanyagok
A file of unknown type acsjellegu_elmeleti bevezeto Download Preceding File
A file of unknown type acsjellegu_fuggesztomu_A_csp Download Preceding File
A file of unknown type acsjellegu_fuggesztomu_B_csp Download Preceding File
A file of unknown type kapcsolatok_acel-fa-csavarkapcs peldak Download Preceding File
A file of unknown type kapcsolatok_atmenocsavaros_peldak Download Preceding File
A file of unknown type kapcsolatok_elmeleti bevezeto1 Download Preceding File
A file of unknown type kapcsolatok_elmeleti bevezeto2 Download Preceding File
A file of unknown type kapcsolatok_elmeleti bevezeto3 Download Preceding File
A file of unknown type kapcsolatok_fa-fa-csavarkapcs peldak Download Preceding File
A Microsoft Excel file keretszamito Download Preceding File
A Microsoft Excel file ketcsuklos_keret_kihajlas Download Preceding File
explore subfolder image Tablai_gyak_kieg
explore subfolder image zh_minta
A Microsoft Word file 1zh-minta Download Preceding File
A Microsoft Word file 1zh-minta2 Download Preceding File
A Microsoft Word file 2-zh-minta Download Preceding File
A Microsoft Word file 3zh-minta Download Preceding File
A Microsoft Word file 3zh-minta2 Download Preceding File

 

 Fakultatív feladatok