Tantárgy neve: ERŐ ÉS FORMA
Tantárgy kódja:  BMEÉPST0637
A tárgy jellege: Választható
Heti óraszám: 2 óra előadás
Tárgyelőadó:  Dr. Várkonyi Péter, Dr. Ther Tamás
Javasolt előkövetelmény: Statika tárgy teljesítése
Kreditpont: 2

 

A tárgy célja a tartószerkezetekkel kapcsolatos kreatív gondolkodás és konstruálási készség fejlesztése egyéni és csoportos feladatok és szakmai előadások segítségével. A tárgyban elsősorban hajlításmentes tartószerkezetekkel foglalkozunk, melyek formája és építészeti kialakítása szoros összefüggésben áll az erőjátékukkal.

Célunk, hogy a tárgy során szerzett tudásukkal az építészeti formálásukban is erőtanilag helyes és izgalmas formákat és megoldásokat alkalmazzanak. A tárgy teljesítéséhez programozási előismeretek nem szükségesek, azokat a félév során közösen felépítjük.

Tésztahíd törése Gipszből készült ív törése Vasbeton héj a BME kertjében

 

Rövid tematika:

  • Rácsostartó formája és erőjátéka közötti kapcsolat – optimális rúderők, grafostatika
  • Rácsostartók vizsgálata elmozdulásmódszerrel – programozás
  • Rácsostartó workshop: tésztamodellek töréstesztje, eredmények kiértékelése
  • Kötélgörbék és nyomásvonalak szerkesztése, számítása, alkalmazása
  • Kötélgörbék numerikus meghatározása – programozás
  • Kötélgörbe workshop: nyomott íves szerkezet modellezése, törése, eredmények kiértékelése
  • Hajlításmentes felületszerkezetek formája, erőjátéka, alkalmazása
  • Hajlításmentes felületszerkezetek meghatározása szerkesztéssel, számítással
  • Hártyahéj alakkeresése – programozás
  • Hajlításmentes felületszerkezet workshop: kétszer görbült felület implementálása CAD programokba

Letöltések


Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
explore subfolder image HF
An Adobe Acrobat file 1. Feladatkiírás_módositott Download Preceding File
An Adobe Acrobat file 2. Feladatkiírás Download Preceding File
An Adobe Acrobat file 3. Feladatkiírás Download Preceding File
An Adobe Acrobat file HF1promo Download Preceding File
explore subfolder image III_Blokk_hej
An Adobe Acrobat file Hejas_tutorial_sator_egyben Download Preceding File
An Adobe Acrobat file Vb_tutorial_egyben Download Preceding File
A compressed ZIP file hej_formakereso_program Download Preceding File
An Adobe Acrobat file hejeloadas Download Preceding File
explore subfolder image II_Blokk_kotelgorbe
A compressed ZIP file kotelgorbe_program Download Preceding File
A file of unknown type uj_proba_-osszefuzve Download Preceding File
An image file uj_proba_1 Download Preceding File
An image file uj_proba_2 Download Preceding File
An image file uj_proba_3 Download Preceding File
An image file uj_proba_4 Download Preceding File
An image file uj_proba_5 Download Preceding File
explore subfolder image I_Blokk-racsostarto
explore subfolder image Racsostarto-optimalizalas
An Adobe Acrobat file Racsostarto_hogyisvanez Download Preceding File
A compressed ZIP file racsostarto_optimalizalas Download Preceding File
A file of unknown type racsostarto_probaoptim Download Preceding File
A file of unknown type racsostarto_probaoptim Download Preceding File
A Microsoft Excel file rugos_modell_2csp_hallgatoi Download Preceding File
explore subfolder image ives program
A Microsoft Excel file eroforma-iv Download Preceding File
An Adobe Acrobat file Utemterv-EroEsForma-2018 Download Preceding File