Tantárgy kódja:  BMEEPST0650 

Kreditpont:         2

Tárgyelőadó:      Dr. Hegyi Dezső

A tárgy jellege:   kötelezően választható (osztatlan képzés tervezési szakirány), ill. választható (osztatlan képzés szerkezeti szakirány, ill. Bsc)

Előtanulmányok: Tartószerkezetek modellezése (BMEEPSTA501)

Heti óraszám:      2 óra előadás

 

Ismertető:  

Az acél alkalmazása az építőiparban különleges felkészültséget igényel, megvalósítása viszonylag drága. Ezért felhasználására többnyire igényes, magas színvonalú megoldások esetén kerül sor. Ez érvényes a tartószerkezeti funkció teljes értékű biztosítása mellett a megjelenésre is. A tárgy célja az építési acélszerkezetek konstrukciójára vonatkozó ismeretek megszerzése. A szerkezeti anyag tulajdonságainak megismerése, valamint a történeti alkalmazási példák elemzése alapján a célszerű alkalmazási területek meghatározása. Az előnyösen acélszerkezetekkel megvalósítható építményfajták bemutatása, szerkezeti rendszerüknek ismertetése. Az egyes szerkezeti elemek: oszlopok, hajlított tartók, rácsostartók, keretek kialakításának célszerű, anyagszerű módja. A csomópontok kapcsolatok típusai, előnyös, attraktív kialakításuk. Az acél építmények térbeli merevségének (pl. földrengésállóságának) biztosítása. A konstrukciós készség fokozása, korszerű megoldási módok, megvalósult épületek bemutatása, elemzése.

 

Rövid tematika:

 • Az acélszerkezetű építés történetének áttekintése.
 • Az acélszerkezetek építészeti alkalmazásának alapelvei. Miért, milyen célra, milyen formában célszerű acélszerkezeteket alkalmazni.
 • Acél csarnokszerkezetek, vázas épületek kialakítási formái, előnyös és hátrányos tulajdonságaik elemzése.
 • A várható szerkezeti viselkedés: rugalmas és képlékeny alakváltozások, igénybevételek átrendeződése, dilatáció, kezdeti pontatlanság, merevségi követelmények.
 • Oszlopok (nyomott rudak) kialakítása, kapcsolatai.
 • Gerendatartók fajtái, kialakítása. A merevség szerepe, merevítések kialakítása. Szelemenek. Gerinclemezes tartók kapcsolatai.
 • Keretszerkezetek fajtái, kialakításuk. A változatok értékelése. Talp-, keretsarok-, gerinckapcsolatok. A térbeli merevség biztosítása.
 • Rácsostartók fajtái, kialakításuk. Csomóponti kialakítások. Szerelési–szállítási egységek. Helyszíni szerelési csomópontok.
 • Speciális szerkezetek: háromcsuklós tartók, aláfeszített tartók stb.
 • Nagytérlefedések, üvegtetők, előtetők, térbeli szerkezetek.
 • Az acélszerkezetek építészeti alkalmazása újabb tendenciáinak áttekintése. Esettanulmányok - a legutóbbi időszak néhány kiemelkedő acélszerkezet építési megoldásainak bemutatása, elemzése.

 

Letöltések:


The folder location, phocadownload/Tantargyak anyagai/35-2_acelszerk_konstrualas, does not exist.