Tantárgy neve: SZERKEZETEK TERVEZÉSE SZÁMÍTÓGÉPPEL I. és II.
Tantárgy kódja:  BMEÉPST0215 és BMEÉPST0216
A tárgy jellege: Választható
Előtanulmányok: -
Heti óraszám:

első félévben: 2x2 óra előadás és gyakorlat

második félévben: 2 óra előadás és gyakorlat

Tárgyelőadó:  Dr. Sajtos István
Évfolyamfelelős:  Ther Tamás
Kreditpont:

első félév: 4

második félév: 2


Tárgy leírása:
A Szerkezetek tervezése számítógéppel c. tantárgy célja a kötelező tantárgyakra építve, részletesen és rendezetten megismertetni és elmélyíteni a végeselem módszert (VEM) (amely a gépesített szerkezettervezési számítási módszerek alapja), annak alkalmazási lehetőségeit és korlátait rúdszerkezetek, lemezszerkezetek, tárcsák, stb. esetén. Ezen túl felhívni a hallgatók figyelmét az automatizált szerkezettervezési módszerekre (CAD rendszerek), amelyeknek a terméke a kiviteli terv maga. Mindezen ismeretek birtokában egy tetszőleges szerkezettervezési szoftver kezelése (önállóan is) megtanulható, és valóságos szerkezetek reális számítógépes modelljei kidolgozhatók.A tárgy által lefedett tananyag elsősorban a mindennapi szerkezettervezési problémákkal foglalkozik, érintve néhány különleges szerkezettervezési kérdést is.
 
A tantárgy tematikája:
A végeselem módszer alapjai, alkalmazása rúdszerkezetek és tárcsák számítására.
Bevezetés: Matematikai alapok (mátrix számítás, parciális differenciálegyenletek elemei, variációs elvek elemei).
Mechanikai alapok (energia módszer, elmozdulás módszer).
A VEM elve: 1. Matematikai megközelítés, 2. Mérnöki megközelítés.
A VEM feladattípusai. A VEM elemcsaládjai. Konvergencia kritériumok, elem tesztek.
A VEM alkalmazása: 1. Rúdszerkezetek: Síkbeli szerkezetek. Térbeli szerkezetek. 2. Tárcsák.
Rúd és tárcsa szerkezetek összeépítése.
 
Az oktatás módszere:
Előadások az elméleti anyag ismertetésére. Számítógépes programok bemutatása az elmélet gyakorlatban való alkalmazásának illusztrálására. Önálló feladatok kidolgozása az ismeretek elmélyítésére (valóságos szerkezetek számítógépes modelljeinek kidolgozása, számítógépes programok alkalmazása).
 

Letöltések


Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
explore subfolder image HF_VEM1
explore subfolder image HF_VEM2
explore subfolder image gyakorlatokhoz_VEM1
A file of unknown type 2csp_C1_hajl_rud Download Preceding File
An Adobe Acrobat file BME_K_D-teto_metszet Download Preceding File
An Adobe Acrobat file Pince_FF_zsaluterv_M1-50 Download Preceding File
A Microsoft Excel file racsostarto_9rud_ther Download Preceding File
An Adobe Acrobat file Szerkterv_Szamgep_2019_Utemterv Download Preceding File