Tantárgy neve: MECHANIKAI FELADATOK MATEMATIKAI MODELLEZÉSE
Tantárgy kódja:  BMEÉPST0660
A tárgy jellege: Választható
Előtanulmányok: -
Heti óraszám: 2 óra előadás
Tárgyelőadó:  Dr. Domokos Gábor
Évfolyamfelelős:  Dr. Sipos András Árpád
Kreditpont: 2

Rövid tematika:
A mechanika és a matematika története szorosan összefonódik, hiszen a matematika több ága a mechanikában megfogalmazott feladatoknak köszönheti megszületését, másrészről pedig a mechanikai feladatok természetes nyelve maga a matematika. Jelen választható tárgy keretében néhány nevezetes, szép mechanikai feladat matematikai megfogalmazását mutatjuk be. Ezen feladatok kapcsolódnak a szerkezeti mechanikához, ugyanakkor tárgyalásukhoz olyan matematikai eszközökkel ismerkedünk meg, melyek nem csak  a mechanikai feladatok jóval szélesebb körénél alkalmazható, de más jelenség-csoportok leírására is elterjedten használják őket. A matematikai tárgyalás során elsősorban a középiskolai anyagra támaszkodunk, feltételezzük, hogy a differenciál- és integrálszámítás elemi lépéseivel a hallgatók tisztában vannak. A tantárgy célja nem matematikai ismeretek oktatása, hanem a matematikai gondolkozásmód megismertetése. Ez a gondolkozásmód a szerkezeti mechanikánál jóval szélesebb területen válhat hasznunkra. 

Ajánlott irodalom:

Bajcsay Pál: Közönséges differenciál-egyeneletek. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1981.

 

Letöltések


Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
A Microsoft Excel file labormeres Download Preceding File