Korábbi témák és eredmények

A Tanszékünkön készített tudományos diákköri dolgozatok

 

Év 

Szerzõ(k) 

Cím 

Konzulens(ek)  

Eredmény

 2015 Tartószerkezeti szekció 1. - Anyagok, szerkezetek 
  Tóth Mária   A szálkoktélok hatása a beton duktilitására Dr. Pluzsik Anikó
Juhász Károly Péter
I. díj 
  Ferenczi Edit
Hágen Kata 
 Katalán boltozatok textilerősítésű elemekből Dr. Sajtos István
Dr. Csicsely Ágnes 
II. díj 
  Kristóf Imola
Novák Zsanett 
 Acélszerkezetek homloklemezes kapcsolatainak egyszerűsített méretezése Dr. Hegyi Dezső  III. díj 
  Sípos Éva
Hadik Petra 
 A betonkenu újszerű konstruálási módjai Dr. Sajtos István
Dr. Hegyi Dezső 
Csonka Pál díj 
  Ther Péter Pál   Feszített vasbeton tartók erőjátékának vizuális megjelenítése Dr. Hegyi Dezső  dicséret 
  Tartószerkezeti szekció 2. - Mechanika, geometria
  Horváth Marcell Gergely Rideg, hajlított rudak fragmentációja - avagy hány darabra törik a spagetti? Dr. Sipos András Árpád I. díj
  Füzes Bálint Membránszerkezetek parametrikus modellgyűjteménye Dr. Hegyi Dezső II. díj
  Mándoki Réka Térbeli egyensúlyi osztályok rekonstruálása vetületekből Dr. Domokos Gábor III. díj
  Lajtos Levente Transzlációs felületek szerkesztése és alkalmazási lehetősége Dr. Szoboszlai Mihály Csonka Pál díj
  Szkiba Veronika Válogatott héjszerkezetek, párhuzamok és hatások – Pier Luigi Nervi és Gnädig Miklós épületeinek szerkezeti elemzése Dr. Sajtos István
Gáspár Orsolya
Dr. Dobai János
dicséret

2014 Mezei Márk Diszkrét alakfejlődési modell, affinitások mentén

Dr. Domokos Gábor
Dr. Lángi Zsolt

I. díj
  Karádi Dániel Tamás Ragasztott erősítéssel készülő húzott kapcsolatok működésének elméleti vizsgálata Dr. Sajtos István I. díj
  Szabó Zsuzsanna
Lógó Benedek András
Kazinczy Gábor élete és munkássága Dr. Sajtos István Csonka Pál I. díj
  Eisenberger Viktória Alakzatok egyensúlyi tulajdonságai az elnyújtottság függvényében Dr. Domokos Gábor II. díj
  Mándoki Réka
Ther Péter Pál
Tomasovszky Péter
Csonkolások, csillagok Dr. Domokos Gábor II. díj
  Kulik Benedek Kenu porból és vízből Dr. Sajtos István
Gáspár Orsolya
III. díj
  Pánczél Júlia
Bálint Tamás
Katalán boltozatok statikája Dr. Sajtos István Csonka Pál III. díj
  Kovács Krisztián Rácsos tartók megoldása erőmódszerrel, törzstartó nélkül Dr. Sajtos István dicséret

2013 Fehér Eszter Húzott, rugalmas filmek ráncosodása: egy elméleti előrejelzés kísérleti igazolása Dr. Sipos András Árpád I. díj + Rektori Különdíj
 

Csapó Anna Viktória
Jánossy Dóra Anna
Salát Zsófia

Betonkenu két kézzel Dr. Sajtos István I. díj
  Eisenberger Viktória A síkbeli aprózódás egy lehetséges modellje Dr. Domokos Gábor II. díj
  Kiss Benedek György Gipszbeton szerkezet mai szemmel Dr. Sajtos István Csonka Pál Különdíj + HK Prezentációs Különdíj + ÉTE / Magyar Építőipar Különdíj
  Nagy Tamás Bajnok Falazott szerkezetű lakóházak vizsgálata pushover módszerrel

Dr. Sajtos István

Csonka Pál Különdíj

2012 Salát Zsófia,
Nagy Tamás Bajnok, Kiss Benedek György
Az Odoo tartószerkezete - A Solar Decathlon Europe 2012 versenyre készült magyar ház értékelése tartószerkezeti szempontból

Dr. Armuth Miklós
Pintér Imre

I. díj + rektori különdíj
  Mezei Márk Egyensúlyok sűríthetősége két dimenzióban

Dr. Domokos Gábor

I. díj
  Füzes Bálint Péter Feszített membránszerkezetek részletmegoldásai - virtuális csomópontgyűjtemény

Dr. Hegyi Dezső

II. díj
  Hidas Anna Csonkolt ellipszoid egyensúlyi helyzetei

Dr. Domokos Gábor
Dr. Lángi Zsolt

III. díj
  Savvides Angelos 3FST Free Form Formwork System
Technology for Concrete Structures (3FST Zsaluzási technológia szabadon formált betonszerkezetekhez)

Dr. Sajtos István

III. díj
  Baranyai Tamás Egyensúlyok geometriája: a támaszfüggvény lehetséges általánosítása

Dr. Domokos Gábor

Csonka Pál III. díj
  Zsoldos Balázs Zoltán, Bárdossy Krisztina Bauxitbeton régen és most Dr. Armuth Miklós Csonka Pál III. díj
  Tóth Viola A szén allotrop módosulatainak erőtani vizsgálata és építészeti alkalmazásai

Vető Dániel

dicséret

2011 Salát Zsófia Tolongó teherrel terhelt falazatok vizsgálata Dr. Sajtos István

Csonka Pál I. díj,

Wienerberger különdíj

  Máté Albert és
Tóth Zsuzsanna
A Soproni Tűztorony fa toronysisakjának erőjátéka Dr. Armuth Miklós
Dr. Sajtos István
Dr. Lajos Tamás
Balczó Márton
I. díj
  Baranyi Tamás Ellipszist közelítő poligon egyensúlyi helyzetei Dr. Domokos Gábor I. díj
  Miklós Zita és
Trombitás Dóra
Acélgerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés?

Dr. Pluzsik Anikó
Dr. Kollár László

Csonka Pál I. díj
  Engedy Anna A réteges szerkezetű fatermékek tartószerkezeti alkalmazása és számítása Dr. Armuth Miklós II. díj
  Füzesi Bálint Membránszerkezetek megtámasztási megoldásai - sarokcsomópontok Dr. Hegyi Dezső II. díj
  Baranyi Tamás A spirális Yoshimura alakzat mechanikája Dr. Sajtos István II. díj
  Fehér Eszter A ráncosodás szerepe a ponyvaszerkezetek tönkremenetele során

Dr. Hegyi Dezső

Dr. Halász Marianna

II. díj
  Kovács Ádám Mágnesesség az építészetben Dr. Sajtos István dicséret
  Lakatos Janka A Santa Maria del Fiore kupolája Dr. Sajtos István

dicséret,

Wienerberger különdíj


2010 Csikai Barna Egyenes Karú, lebegő lépcsők mechanikai modelljének vizsgálata

Dr. Sajtos István

Csonka Pál I. díj
  Hartyáni Csenge Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele

Dr. Pluzsik Anikó

II. díj
  Nagy Tamás Bajnok A szél változása az időjárási események és a szabványváltozás tükrében

Pintér Imre

II. díj
  Fekete Maja Pesszimális teherállás számítása statikailag határozott szerkezeten

Dr. Domokos Gábor

II. díj
  Egyed Mónika, Szentiványi Mátyás Monolit vasbetonnal együttdolgozó előregyártott kerámia gerendaelemes födémek fejlődése

Dr. Sajtos István

III. díj
  Baranyi Tamás Mozgatható térlefedő szerkezetek

Dr. Sajtos István

Csonka Pál III. díj

2009

Szabó Tímea (V.)

Egyensúly és morfológia: skálák szétválása kavicsok geometriájában

Dr. Domokos Gábor
Dr. Sipos András

I. díj + rektori különdíj

OTDK különdíj

 

Ridzi Júlia (III.)

Baranyi Tamás (III.)

Papír teherhordó szerkezetek tervezése

Dr. Sajtos István

I. díj

+ Pro Progresszió különdíj

 

Ther Tamás (VI.)

A nagyvárzsonyi kolostortemplom boltozatának vizsgálata

Dr. Armuth Miklós
Dr. Sajtos István
Dr. Strommer László

Csonka Pál I. díj

 

Csikai Barna (IV.)

Egyenes karú gyámolított, valamint lebegő kőlépcsők statikája

Dr. Sajtos István

Csonka Pál II. díj

 

Krenn Tamás (III.)

Szabó Tímea (V.)

Egyensúly és morfológia: konvex poligonok dinamikai vizsgálata

Dr. Domoks Gábor
Dr. Várkonyi Péter

II. díj

 

Hamar Éva (V.)

Szabadon formált felületek létrehozásának lehetőségei

Dr. Sajtos István

II. díj + közönségdíj

 

Ajkai Anna (IV.)

Belgya Anna (IV.)

Halhatatlan gótika: gótikus katedrálisok statikája

Dr. Sipos András

Csonka Pál III. díj

 

Nagy Anna Flóra (IV.)

Szalay Dávid (IV.)

Egy XIX. századi épület tégla falazatának vizsgálata

Dr. Hegyi Dezső

III. díj


 

2008

Szabó Tímea (IV.)

Kavicsok geometriája - Klasszikus és új osztályozási rendszerek

Dr. Domokos Gábor

I. díj + rektori különdíj

OTDK különdíj

 

Debkowski Dóra (IV.)

Nagy Judit (IV.)

A BME központi épületének acél tartószerkezetei

Dr. Armuth Miklós
Dr. Visnovitz György

II. díj

OTDK II. díj

 

Szendrei Zsolt (IV.)

A budapesti Zeneakadémia nagytermem lefedésének vasbeton szerkezete - 3D prezentáció

Dr. Armuth Miklós
Dr. Visnovitz György

 II. díj

 

Nagy Anna Flóra (III.)

Egy meglévő XIX. századi épület tégla falazatának statikai vizsgálata a Magyar Szabvány és az EuroCode szerint

Dr. Hegyi Dezső

Csonka Pál III. díj


 

2007

 

 

 

 

 

Gulyás Kristóf

Lépcsõház mint épületmerevítõ szerkezet

Dr. Sajtos István

II. díj

Szabó Tímea

Merev testek egyensúlyi helyzetei: kavicsok geometriája

Dr. Domokos Gábor

III. díj

Pro Progressio különdíj

Ther Tamás

Szélvihar vagy földrengés?

Dr. Visnovitz György
Erdélyi Tamás

III. díj

Ellenrieder Orsolya

A képlékeny csukló és a kúpszeletek kapcsolata

Dr. Domokos Gábor

dicséret

Juhász Anikó

Vízlencsék kialakulása tetõkön

Dr. Hegyi Dezső

dicséret

Vető Dániel

Gömbhéjak horpadásának vizsgálata, az alsó kritikus teher meghatározása

Dr. Sajtos István

dicséret


 

2006

 

 

 

Vetõ Dániel (IV.)

Rúdláncok erõsen lokalizált egyensúlyi helyzetei: Homoklinikus pályák

Dr. Domokos Gábor

I. díj, Pro Progressio különdíj

Hajdu Anikó (III.)

Kántor Lilla (III.)

Járható üvegszerkezetek

Dr. Deák György
Erdélyi Tamás

II. díj

Botta András (II.)

A „T” keresztmetszet képlékeny tartaléka

Dr. Domokos Gábor

II. díj

Ther Tamás (III.)

Üveglemezek méretezése membránelmélet alkalmazásával

Dr. Deák György
Erdélyi Tamás

dícséret


 

2005

 

Juhász Kristóf (II.)

Aszimmetrikus tartószerkezeti optimumok a többváltozós feladatokban

Dr. Domokos Gábor
Várkonyi Péter

I. díj

Tajta István (VI.)

Földnyomás számítása törtvonalú csúszólappal

Dr. Dulácska Endre

II. díj

 


 

2004

 

 

 

Bohák András (IV.)

Kenyeres Gyöngyi (IV.)

Gerinclemezek fõfeszültségeinek modellezése lokális igénybevételek esetén

Dr. Domokos Gábor

I. díj

Balázs Béla (V.)

Változó magasságú kéttámaszú tartó geometriai paramétereinek optimalizálása

Dr. Sajtos István

I. díj

Bartke Judit (III.)

Balázs Márta Luca (II.)

Balázs Géza (IV.)

Szabolcsi András (V.)

Rugalmas kábelek nagy elmozdulásai függesztett teher hatására

Dr. Domokos Gábor

II. díj

Tajta István György (V.)

„Arccal az õrület felé...” - Tensegrity szerkezetek a kísérletek tükrében

Hegyi Dezsõ

II. díj


 

2003

 

 

Bohák András (V.)

Kenyeres Gyöngyi  (V.)

Fõfeszültségi trajektóriák számítógépes ábrázolása kéttámaszú tartókban

Dr. Domokos Gábor

I. díj

Fiers Márton (III.)

Lovas Katalin (III.)

Képlékeny csuklók és a projektív geometria

Dr. Domokos Gábor

II.díj


 

2002

 

 

 

 

Árva Péter (VI.)

Vasalt falazatok méretezése

Dr.Sajtos István

I. díj értékû Innotech különdíj

Buella Csaba (III.)

Szerkezettervezés: aszimmetriák, analógiák és katasztrófák

Dr.Domokos Gábor

II. díj

Tóth Krisztina (III.)

A vakrudak statikája

Dr.Domokos Gábor

I. díj

+ Közönségdíj

Várkonyi Péter (VI.)

A húzott fejlemez hatása vasbeton gerendák alakváltozásaira és repedéseire

Dr. Deák György

I. díj

+ Pro Progressio különdíj

 

+ ORSZÁGOS TDK DÍJ

+ Alapítvány a Magyar Felsõokta-tásért és Kutatásért KÜLÖNDÍJ

+ PRO SCIENCIA ARANYÉREM 

2001

 

Alkér Katalin (III.)

Aszimmetria és optimum tartószerkezetek tervezésénél

Dr.Domokos Gábor egy.tanár

I.díj

+Kari HÖK díja

+Rektori különdíj


 

 

2000

 

 

 

Juhász Károly Péter (III.)

Sipos András Árpád (III.)

Ferdén külpontosan nyomott vasbeton keresztmetszet rugalmas állapotban

Dr.Domokos Gábor egy.tanár

I.díj

+ Rektori Különdíj

Várkonyi Péter (IV.)

Hajlított vasbeton elemek merevségi vizsgálata a karcsúság alapján

Dr. Deák György

egy.tanár

I.díj

+ Innotech különdíj

Varga László (V.)

A váci lovarda

Dr. Deák György

egy.tanár

II.díj1999

-

 

 

 

1998

-

 

 

 

1997

Lévai Tamás (V.)

Fa tartószerkezeti csomópontok esztétikája

Dr. Deák György

egy.tanár

II.díj

+Architekton különdíj

1996

 

Bedõ Gergely

Hegyi Dezsõ

Monspart Rita (III.)

V.Szabadság tér 5-6. avagy a 30-as évek szerkezetépítésének állatorvosi mintalova

Dr. Nemestóthy Éva egy.adj.

I.díj

Szabó Zsófia (II.)

Tantos András (V.)

Rugalmas, berepedt vasbeton keresztmetszet vizsgálata ferde külpontosság esetén

Dr.Domokos Gábor egy.tanár

I.díj

+OTDK III. díj

Rákóczy Katalin (V.)

Faszerkezetek tervezésére vonatkozó szabványok összehasonlítása (MSZ, Eurocode5, NDS) – Csavarozott és szegezett kapcsolatok teherbírásának vizsgálata

Armuth Miklós egy.adj.

II.díj

+Innotech különdíj

Siffel Gábor (II.)

Egyenestengelyû tartók és analóg tartóik (Mohr módszer alk.) statikai határozottsága

Dr.Domokos Gábor egy.tanár

II.díj

+Innotech különdíj

Varga Katalin (IV.)

A százhalombattai téglagyár korai vasbetonszerkezetének elemzése

Dr. Deák György

egy.tanár

et.al.

III.díj

1993

Bezegh Ákos (II.)

Derékszögû négyszög keresztmetszet képlékeny ferde hajlítása

Bodnár Miklós egy.ts.

könyvjutalom

1992

-

 

 

 

1991

Anschau Péter (III.)

Gerendatartók fõfeszültségi trajektóriáinak ábrázolása

Dr.Domokos Gábor egy.adj

II.díj

1990

Anschau Péter (II.)

Fõfeszültségek vizsgálata

Dr.Domokos Gábor egy.adj

I.díj

1990

Dulácska Csilla (V.)

A kúszás hatása vasbeton tartók alakváltozására

Dr. Deák György

egy.tanár

II.díj

Sylvanus Avemor

Tapadásmentes feszítõpászmák alkalmazása födémeknél

Dr. Deák György

egy.tanár

Innotech különdíj

1986

Domokos Gábor (V.)

Feszített ill. külpontosan nyomott vasbeton tartók alakváltozásának számítása

Dr. Deák György

egy.tanár

ÉTE különdíj

1985

 

Domokos Gábor (IV.)

A Pelikán-féle iterációs módszer konvergenciájának vizsgálata

Dr. Deák György

egy.tanár

I.díj

+ Rektori Különdíj

Medek Ákos

Favázas építésmód

Armuth Miklós

Makovényi Ferenc

II.díj

+ ÉTE különdíj

1984

Domokos Gábor

(III.)

Membránhéjak egyensúlyi egyenletei általános felületi koordináta-rendszerben

 

Korábbi témák és eredmények II.

*** A Tanszék demonstrátorai, doktoranduszai, késõbbi oktatói által más tanszékeken készített tudományos diákköri dolgozatok ***

 

 

Év 

Szerzõ(k) 

Cím

Konzulens(ek)

Eredmény

 

2001

Szalay Zsuzsa (VI.)

Gál Csilla

Családi házak energiatudatos felújításának lehetõségei

Dr. Zöld András

Dr. Lányi Erzsébet

I.Díj

+ Innotech Különdíj

1999

Bedõ Gergely

Hegyi Dezsõ (doktorandusz)

Jelen van-e a jövõ a jelenben

Dr.Zöld András

 

Különdíj

+OTDK II.díj

1998

Pluzsik Anikó

 

Szabad peremû héj rezgése

Dr. Kollár László

I. díj

Bedõ Gergely

Hegyi Dezsõ (V.)

A parasztházak törzsfejlõdésének mozzanatai a jövõ tükrében

Dr.Istvánfi Gyula Dr.Zöld András

 

I.díj

1997

 

Potzta Anikó

Potzta Gabriella

Magasépületek vizsgálata földrengésre

Dr. Kollár László

I. díj

Bedõ Gergely

Hegyi Dezsõ (IV.)

A parasztház törzsfejlõdésének mozzanatai a hõkomfort tükrében

Dr.Zöld András

 

II.díj

+Innotech különdíj

Csicsely Ágnes (IV.)

Békéscsaba külterületi iskolái

Dr.Istvánfi Gyula

I.díj

Kegyes-Brassai Orsolya (III.)

A besztercei ezüstmûves háza

Dr.Zádor Mihály

 

III.díj

+OMvH különdíj

1996

 

Csicsely Ágnes (III.)

Fatornyos iskola Békésen

Dr.Istvánfi Gyula

III.díj

Kegyes-Brassai Orsolya (II.)

A marosvásárhelyi vár és vártemplom

Dr.Zádor Mihály

 

III.díj

 

1995

Sapkás Ákos

Gerenda kifordulásvizs-gálata a nyírási deformá-ció figyelembe vételével

Dr. Kollár László

 

1994

Kántor Anita

Macskási Réka (IV.)

Zugligeti út 58-60. – avagy a városi közlekedés épületeinek védelme

Dr.Zádor Mihály

 

II.díj

1993

Kulcsár Béla

et al.

A Lok-völgy népi építészete

Dr.Istvánfi Gyula

I.díj

+ Rektori különdíj

OTDK III.díj

1986

Sajtos István

Cikkelyes héjak membrán-erõinek számítása

Dr. Bódi István

I.díj

1985

Lógó János

Sajtos István

A beton roncsolásmentes szilárdságvizsgálatának matematikai statisztikai vizsgálata

Dr. Reimann József

III.díj

1985

Domokos Gábor (IV.)

Szerelt homlokzati elemek vízszintes mérettûrésének vizsgálata

Dr. Pattantyús-Á. Ádám

 

1984

Sajtos István

Pressziométeres vizsgálat modellezése

Dr. Mecsi József

II. díj

1982

Kollár László

Rúdszerkezetek teherbírás-csökkenésének paradoxona felületük növelése esetében

Dr. Hegedûs István

I. díj

1982

Kollár László

Tudomány és mûvészet

Dr. Fehér Márta

II. díj

1981

Kollár László

Vasbetonszerkezetek teherbírásának csökkenése a betonacél mennyiségének növelése esetén

Dr. Hegedûs István

 

 

Kövess minket a Facebook-on!