A DOKTORI ISKOLÁT ABSZOLUTÓRIUMMAL ÉS FOKOZATTAL SIKERESEN BEFEJEZETT HALLGATÓK

 

Hallgató

Tanszék

Témavezető

absz.

PhD

disszertáció címe

Mályusz Levente

Építéskivitelezési

Klafszky Emil

 

1998

Yong programozás és alkalmazása a mérnöki gyakorlatban

Károlyi György

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Domokos Gábor

1997

1999

Rúdláncok térbeli kaotikus állapotainak vizsgálata

Márkus Gábor

Épületenergetikai és Épületgépészeti

Zöld András

1999

2000

Megfizethető lakásépítés fenntartható fejlődés

Martosné Dulácska Csilla

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Deák György

1995

2001

Födémek lehajlásának vizuális hatása

Tiderenczl Gábor

Lakóépülettervezési

Callmeyer Ferenc - Bitó János

1999

2002

A lakás elérhetősége és fenntarthatósága Magyaroszágon (költség csökkentési stratégiák és használati értékek elemzése

Tarján (Potzta) Gabriella

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Kollár László

2001

2002

Épületek közelítő számítása földrengésre

Gyetvainé Balogh Ágnes

Építészettörténeti és Műemléki

Istvánfi Gyula

1998

2003

Nöpauer Máté élete és munkássága

Vukoszávlyev Zorán

Építészettörténeti és Műemléki

Krähling János

2000

2003

Magyarország szerb ortodox templom-építészete a XVIII-XIX.századi fejlődés tipológiai vázlata

Pluzsik (Potzta) Anikó

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Kollár László

2001

2003

Kompozit geredaelméletek (Analysis of Composite Beams)

Filetóth Levente

Épületenergetikai és Épületgépészeti

Majoros András

2000

2004

Természetes világítási lehetőségek szerkezeti és világítástechnikai összehasonlító elemzése

Csoknyai Tamás

Épületenergetikai és Épületgépészeti

Zöld András

2003

2005

Az iparosított technológiával létesített lakóépületek energiatudatos felújítása

Kalmár Ferenc

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Kontra Jenő

 

2005

Központi fűtési rendszerek optimalizálása

Reith András

Épületszerkezettani

László Ottó

 

2005

Teherhordó üvegszerkezetek – Különös tekintettel az üveggerendák kialakítására

Benkő Melinda

Urbanisztikai

Meggyesi Tamás

 

2006

Külső és belső tér – Kontrasztok és áttűnések

Laki Tamás

Épületenergetikai és Épületgépészeti

Zöld András

2001

2006

Értelmi sérült személyek lakókörnyetzete

Rabb Péter

Építészettörténeti és Műemléki

Istvánfi Gyula

 

2006

Városi védművek a középkori Magyarországon

Várkonyi Péter

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Domokos Gábor

2006

2006

Tökéletlen szimmetria megjelenése a mérnöki optimalizálásban és az evolúcióban (angol nyelvű)

Hegyi Dezső

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Sajtos István

2004

2006

Ponyvaszerkezetek és ponyvaanyag nemlineáris vizsgálata numerikus és kísérleti módszerekkel

Orbánné Csicsely Ágnes

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Sajtos István, Józsa Zsuzsa

2002

2006

Vályogfalak teherbírásának kísérleti és elméleti vizsgálata

Halmos Balázs

Építészettörténeti és Műemléki

Krähling János

2004

2007

A gyulafehérvári székesegyház Lázói-kápolnája

Veöreös András

Építészettörténeti és Műemléki

Istvánfi Gyula

2001

2007

XVIII. századi ferences kolostorok Erdélyben

Fekete J. Csaba

Építészettörténeti és Műemléki

Istvánfi Gyula

2003

2007

Funkciószervezés és téralakítás a főúri reprezentatív magánépítészetben az 1720 és 1920 közötti Magyarországon

Marótzy Katalin

Építészettörténeti és Műemléki

Krähling János

2005

2007

Wéber Antal építészete

Sipos András Árpád

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Domokos Gábor

2006

2007

Calculation of the Spatial Deformations of Rods without Tensile Strength

Vigh Attila

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Kollár László

2006

2007

Hídszerkezetek közelítő számítása útvonal-engedélyezéshez

Vidovszky István

Építéskivitelezési

Kiss Jenő

2005

2008

XVIII-XIX. században kézműves technológiával készített kovácsoltvas épületszerkezeti elemek vizsgálata

Fonyódi Mariann

Urbanisztikai

Locsmándi Gábor

 

2008

Az ortogonális városrács mint városi attribútum - adalékok a tervezett városszövetek természetrajzához

Medgyasszay Péter

Épületszerkezettani

Lányi Erzsébet

1999

2008

A földépítés optimalizált alkalmazási lehetőségei Magyarországon

Szabó Julianna

Urbanisztikai

Locsmándi Gábor

 

2008

Város és szabályozás

Szalay Zsuzsa

Épületenergetikai és Épületgépészeti

Zöld András

2007

2008

Lakóépületek teljes életciklusra vetített környezetterhelése

Nemes Gábor

Rajzi

Balogh István

 

2009

A kollázs és montázs mint képalkotási eljárás változatai az építészeti rajzban

Zsembery Ákos

Építészettörténeti és Műemléki

Vámossy Ferenc, Mezős Tamás

2005

2010

Középkori építészeti emlékek védelme - Módszertani javaslat holt emlékek bemutatásának kritikai elemzése

Takács Lajos

Épületszerkezettani

 

 

2010

Tűzszakaszok kialakítása és térbeli elválasztása

Lepel Adrienn

Építéskivitelezési

Klafszky Emil

2006

2010

Ipari épületek második élete és újrahasznosításának folyamata

Tamáska Máté

Építészettörténeti és Műemléki

Mezős Tamás

2007

2010

Alsómecenzéf és Torna történeti településképének kialakulása és mai örökséghelyzete

Kissfazekas Kornélia

Urbanisztikai

Locsmándi Gábor

2004

2011

Vidéki városközpontok az Államszocializmusban

Dobszay Gergely

Épületszerkezettani

Petró Bálint   2011 Burkolt tetők épületszerkezetei
Csuka Bernát

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Kollár László 2009 2012 Axiálisan terhelt, kompozittal erősített vasbeton oszlopok
Bun Zoltán Építészettörténeti és Műemléki Simon Mariann 2010 2012 Az elmélet és a tervezés-módszertan változása a dekonstrukciótól a topografikus gondolkodás felé az ezredforduló építészetében

Bártol Nándor

Épületszerkezettani

Vörös Ferenc

1999

 

 

Dési Gyula

Épületszerkezettani

Petró Bálint - Horváth Sándor

1999

 

 

Mészáros Margaréta

Építéskivitelezési

Klafszky Emil

1999

 

 

Peck Tiborné Macskási Réka

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Domokos Gábor

1999

 

 

Vámos Rita Mária

Építéskivitelezési

Klafszky Emil - Scharle Gyula

1999

 

 

Csanády Pál

Középépülettervezési

Török Ferenc

2000

 

 

Farsang Attila

Épületszerkezettani

László Ottó - Horváth Sándor

2000

 

 

Juhász Péter

Építészeti Ábrázolás

Szoboszlai Mihály

2000

 

 

Reisch Richárd

Épületszerkezettani

Petró Bálint

2000

 

 

Handa Péter

Épületszerkezettani

Horváth Sándor

2001

 

 

Molnárka Gergely

Épületszerkezettani

Preisich Katalin

2001

 

 

Rákóczi Katalin

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Deák György

2001

 

 

Kulcsár Béla

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Dulácska Endre

2003

 

 

Kegyes-Brassai Orsolya

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Csák Béla

2004

 

 

Deákné Halasy Rita

Épületenergetikai és Épületgépészeti

Kontra Jenő

2005

 

 

Kiss Zsuzsanna

Építészettörténeti és Műemléki

Istvánfi Gyula, Mezős Tamás

2005

 

 

Pintér Tamás

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Sajtos István

2005

 

 

Viczai János

Épületenergetikai és Épületgépészeti

Zöld András

2005

 

 

Angyal Mónika

Építészettörténeti és Műemléki

Istvánfi Gyula

2006

 

 

Horváth Sára

Épületszerkezettani

Petró Bálint

2006

 

 

Kapovits Géza

Épületszerkezettani

Petró Bálint

2006

 

 

Kovács Andás

Építészeti Ábrázolás

Szoboszlai Mihály

2006

 

 

Kovács András Zsolt

Építészeti Ábrázolás

Szoboszlai Mihály

2006

 

 

Csordás Helga

Építéskivitelezési

Mályusz Levente

2007

 

 

Árva Péter

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Sajtos István

2008

 

 

Pém Attila

Építéskivitelezési

Mályusz Levente

2008

 

 

Egeresi Márta

Épületenergetikai és Épületgépészeti

Zöld András

2009

 

 

Rab Judit

Urbanisztikai

Meggyesi Tamás

2009

 

 

Gábor-Szabó Zsuzsanna

Építészettörténeti és Műemléki

Krähling János

2009

 

 

Tóth Krisztina

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Domokos Gábor

2009

 2014

 Síkbeli rácsos tartók geometriai érzékenysége

Seprűs Zoltán

Urbanisztikai

Locsmándi Gábor

2010

 

 

Tajta István

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Dulácska Endre

2010

 

 

Szabó Gergely

Épületenergetikai és Épületgépészeti

Kontra Jenő

2010

 

 

Simon Tamás

Épületenergetikai és Épületgépészeti

Zöld András

2010

 

 

Nagy Gergely

Építészettörténeti és Műemléki

Krähling János

2010

 

 

Kalmár Tünde

Épületenergetikai és Épületgépészeti

Zöld András

2010

 

 

Lantos Gábor Zsolt

Építészettörténeti és Műemléki

Mezős Tamás

2011

 

 

Kádár Bálint

Urbanisztikai

Benkő Melinda

2011

 

 

Katona Vilmos

Építészettörténeti és Műemléki

Vukoszávlyev Zorán

2011

 

 

Vető Dániel

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Sajtos István

2011

 

 

Kazinczy Gyöngyvér

Épületenergetikai és Épületgépészeti

Kontra Jenő

2011

 

 

Vajk Rita

Szilárdságtani és Tartószerkezeti

Sajtos István

2012

 

 

Martin Pilsitz

Építészettörténeti és Műemléki

Kalmár Miklós 2012    

Bakonyi Dániel 

Épületszerkezettani

Becker Gábor 2014    

Baku Eszter 

Építészettörténeti és Műemléki

Krahling János 2013    

Frey György Péter 

Építészettörténeti és Műemléki

Krahling János 2013    

Garay Márton

Urbanisztikai

Fonyódi Mariann

2013    

Józsa Anna Ildikó 

Építészettörténeti és Műemléki Krahling János 2013    

Szabó Tímea 

Szilárdságtani és Tartószerkezeti Domokos Gábor 2013 2013

Kavicsformák mechanikai szemléletű osztályozási rendszere és kollektív alakfejlődésének numerikus szimulációja

Ther Tamás 

Szilárdságtani és Tartószerkezeti Kollár László 2013    

Wettstein Domonkos 

Urbanisztikai Meggyesi Tamás 2013    

Antal Zsuzsanna

Épületenergetikai és Épületgépészeti Kontra Jenő 2014    

Haba Péter

Építészettörténeti és Műemléki Simon Mariann 2014    

Germán Tibor 

Urbanisztikai Benkő Melinda 2014    

Orbán György

Építészettörténeti és Műemléki Mezős Tamás 2014    

Szendrei Zsolt 

Urbanisztikai Szabó Julianna 2014    

Kóródy Anna Nóra

Építészettörténeti és Műemléki Vukoszávlyev Zorán 2014