A tárgy jellege: kötelezõ  
  Elõtanulmányok: Szilárdságtan 2.  
  Heti óraszám: 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat  
  Követelmények: A letöltés menüpontban elérhetõ  
  Ütemterv  
 

Kreditpont:

 

6

 
  Ismertetõ:

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a tartószerkezet-tervezés fontos lépéseivel, vizsgálati módszereivel. Részletesen tárgyalja azokat a fogalmakat és jelenségeket, amelyeket a Bevezetés a Tartószerkezetek Tervezésébe tantárgyban már megismertek a hallgatók. A tantárgy a szerkezettervezést, mint komplex tervezési folyamatot mutatja be, a tartószerkezeti feladatok részletezése mellett hangsúlyozza az együttműködés fontosságát más szakágakkal. Az acél-, vasbeton, fa- és falazott szerkezetek leglényegesebb tervezési kérdései mellett az előadásokon helyet kapnak speciális szilárdságtani kérdések is. 

 

  Rövid tematika:

- Méretezési elvek

- Szabványos terhek

- Szerkezettervezés, tervezési folyamat

- Acél gerenda és oszlop méretezése

- Hajlított, nyírt fa gerenda és nyomott fa oszlop méretezése

- Vasbeton gerenda vasalása hajlításra, nyírásra

- Vasbeton nyomott oszlop méretezése

- Külpontosan nyomott falak méretezése

- Épületmerevítések, hajlított nyírt falazatok méretezése

- Speciális szilárdságtani kérdések, íves tartók

- Lemezek, faltartók

- Membránhéjak, hajlított héjak

- Kötél és ponyvaszerkezetek

- Lemezművek, térbeli rácsszerkezetek

- Acél és faszerkezetek kapcsolatai

- Alapozás és mélyépítési szerkezetek

- Tartószerkezetek tervezése tűzterhelésre

  Segédanyagok:

Példatár új

Szavazo1

Szavazo2

Szavazo3

Szavazo4

Szavazo5

Szavazo6

 

 Letöltések:


Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
An Adobe Acrobat file Tarto_mod_utemt_2019 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file informacio Download Preceding File